Bukott a bank! A kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatása nem felel meg a Kúria és az európai Bíróság által felállított követelményrendszernek

Köves István, kockázatfeltáró nyilatkozat, Nemzeti Civil Kontroll,m Bukott a bank! A kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatása nem felel meg a Kúria és az európai Bíróság által felállított követelményrendszernek

Devizahitelek – Az általános igazság a felszínre tör!

"…A FELPERES ÁLTAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A LAKÁSVÁSÁRLÁSI CÉLÚ DEVIZAALAPÚ LAKOSSÁGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKNEK AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATOT A FOGYASZTÓRA HÁRÍTÓ RENDELKEZÉSE TISZTESSÉGTELEN…"Bukott a bank! A kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatása nem felel meg a Kúria és az európai Bíróság által felállított követelményrendszernek

Köves István – Devizamentők Mozgalom: „Jogegységi panasz határozat, Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. Jpe.I.60.015/2021/15.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata alapján a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. lakásvásárlási célú devizaalapú lakossági kölcsönszerződéseknél alkalmazott kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatása nem felel meg a Kúria és az európai Bíróság által felállított követelményrendszernek.

Az előzményeket érdemes elolvasni!

Az adós és a felperes BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 2007-ben lakásvásárlási célú devizaalapú lakossági kölcsönszerződést kötöttek, melynek rendelkezései szerint az adós köteles viselni a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges devizaváltásból eredő valamennyi árfolyamkockázatot.

Felperes 2011-ben a szerződést felmondta és keresetében kérte a tartozásból eredő követelés megfizetésére való kötelezést, alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelensége miatti érvénytelenségre is.


Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt adott és ítéletében az árfolyamkockázatról való tájékoztatást megfelelősége miatt a kereseti kérelem szerint az adóst marasztalta a követelés megfizetésére.

Az alperes adós fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánító részében helybenhagyta, egyebekben megváltoztatta és a keresetet a fentieket meghaladó részében elutasította.

A fellebbezés indokaira tekintettel azt állapította meg: az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételek a kockázatfeltáró nyilatkozatra figyelemmel sem kellően világosak és érthetőek, ezért az tisztességtelen, érvénytelen szerződés alapján pedig a szolgáltatást követelni nem lehet, a kölcsöntartozásból való marasztalásnak nincs jogi alapja.

A felperes felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Kúria előtt, ahol kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és elsődlegesen az elsőfokú bíróságnak az alperes kötelezésére vonatkozó rendelkezésének helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra új határozat hozatalára utasítását kérte. Alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.A Kúria vizsgálata során megállapította, hogy a jogerős ítélet a hivatkozott indokok alapján nem jogszabálysértő és egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy az adott ügyben adott tájékoztatás az árfolyamkockázatról nem felel meg a Kúria, illetve az EUB által felállított követelményrendszernek.

A Kúria Gfv. VII.30.315/2020/5. számú ítéletével szemben a felperes pénzintézet nyújtott be jogegységi panaszt, kérve a támadott ítélet hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását, ha a Felperes a felülvizsgálati kérelemben jogkérdésben való eltérésre hivatkozott miszerint a Kúria a jogegységi panasszal támadott határozatában az árfolyamkockázati tájékoztatót tisztességtelennek minősítette, míg a jogegységi panasz alapjaként hivatkozott.

Korábbi határozatai meghozatala során ugyanezen tartalmú tájékoztatók esetében nem jutott ilyen következtetésre. Alperes a jogegységi panasz elutasítását kérte.

A KÚRIA JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCSÁNAK DÖNTÉSE (JPE.I.60.015/2021/15.) ÉRTELMÉBEN PANASZ A JOGKÉRDÉSBEN VALÓ ELTÉRÉS TEKINTETÉBEN ALAPOS, EGYÉBKÉNT ALAPTALAN. INDOKOLÁSÁBAN SZERINT A JOGEGYSÉGI PANASSZAL TÁMADOTT KÚRIAI ÍTÉLET ILLESZKEDIK AZ EUB ÉS A KÚRIA ÚJABB GYAKORLATÁHOZ, EZÉRT A FELPERES ÁLTAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A LAKÁSVÁSÁRLÁSI CÉLÚ DEVIZAALAPÚ LAKOSSÁGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKNEK AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATOT A FOGYASZTÓRA HÁRÍTÓ RENDELKEZÉSE TISZTESSÉGTELEN.

Határozatában kimondta, hogy a jogkérdésben való eltérés indokolt volt és a Kúria bármely határozatának ezzel ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható és az ilyen határozatoktól való eltérésre felülvizsgálati kérelemben és jogegységi panaszban sem lehet eredményesen hivatkozni.

A Kúriának a közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést megállapító és a bíróságokra kötelező értelmezést megállapító határozata jogegységi határozat hatályú, és azt a Magyar Közlönyben (12483. oldal) közzé kell tenni.” Köves István – Devizamentők Mozgalom.Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM