AZ OTP ÚJBÓL BUKIK, 3 HÉT ALATT FELFÜGGESZTHETŐ A VÉGREHAJTÁS!

AZ OTP ÚJBÓL BUKIK, 3 HÉT ALATT FELFÜGGESZTHETŐ A VÉGREHAJTÁS!

AZ OTP ÚJBÓL BUKIK, 3 HÉT ALATT FELFÜGGESZTHETŐ A VÉGREHAJTÁS!

[good_old_share]


NCK előszó: A legfontosabb alapelv: Te vagy az átvert áldozat! Nem kaptál megfelelő tájékoztatást a szerződéskötéskor, ezért nem is tudhattad, hogy a bank valójában mibe rángat bele. 

 

Téged nem csak a banki reklámokban, hanem a bankszövetség által készített tanulmányban, és a bankfiókban, közvetlenül a szerződést megelőzően is arról tájékoztatott az ügyintéző, hogy nem kell félni ettől a „hitelfajtától”!Tehát téged megtévesztettek, átvertek! Ezek után az a minimum, hogy MEGVÉDED AZT, AMI A TIÉD!!!

 

Ha  te ezt elfelejted, hiszel a kormányzati kommunikációnak, feladod, akkor MÁR VESZTETTÉL IS, ÉS BUKOD AZ INGATLANOD!

 

Dr. Budaházi János ügyvéd – 2018-BAN ÚJABB OTP ELLENI SIKER !!! Bírósági ítéletet csatolva alul.

ÁLLITSUK MEG A VÉGREHAJTÁSOKAT ÉS A KILAKOLTATÁSOKAT !!!

1 NAP 2 VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE (1 CHF, 1 HUF)!
3 HÉT ALATT FELFÜGGESZTHETŐ A VÉGREHAJTÁS ! 
Hihetetlen gyorsasággal, tárgyalás nélkül függesztik fel a 2018-ban beadott végrehajtásokat.

Akár 3 hét alatt biztonságba kerülhet a végrehajtás alatt lévő ingatlana.

 

Annak érdekében, hogy 2018-ban az új eljárási szabályrendszernek, a Budaházi ügyvédi iroda megfeleljen, hosszú hónapok munkájával készültek el az új keresetek, beadványok.
Ennek gyümölcse, hogy bár keményebb munkával, de nagyon gyorsan felfüggeszthetőek lehetnek a végrehajtások.

Úgy tűnik a Bíróság szigorúbb, de igazságosan védi az emberek jogait!
A Budaházi ügyvédi irodának az új Pp. szerint is megfelelnek a keresetei, az érvénytelenségi pereknél és a végrehajtás felfüggesztésénél is, legyen az deviza vagy forint hitel.Érdemes előre készülni annak, aki majd pert szeretne indítani, akár végrehajtás miatt, vagy „csak” hogy érvényesítse a jogait, már most érdemes a bankoktól kikérni a részletes elszámolást.

Így kell kérni:
Személyes adatok megadása után.
Kérem, küldjék meg részemre a 2014. évi XL. törvényben előírt elszámolást és az ahhoz tartozó részletes elszámolást annak részletes/tételes kimutatását, táblázatos formában.

Részeltek a bírósági ítéletből:
„Győri Járásbíróság /2018/
A bíróság a dr. Budaházi Ügyvédi Iroda (levelezési cím: 2030 Érd, Mályva u. 14., 28., ügyintéző: dr. Budaházi János ügyvéd) által képviselt I. r. és II. r. felperesnek az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) alperes ellen végrehajtás korlátozása iránt indított perében meghozta az alábbi 
V É G Z É S T 
A bíróság az I. rendű felperessel szemben ……… dr. ………….. önálló bírósági végrehajtó által ………………./2018. számon foganatosított végrehajtási eljárást a ………. belterületi, …….. helyrajzi számú, természetben a ………., …… szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában felfüggeszti.

A végrehajtás felfüggesztésének hatálya a felfüggesztést elrendelő határozat meghozatalának időpontjában áll be.

A felfüggesztést elrendelő határozat elleni fellebbezésnek a felfüggesztésre nézve nincs halasztó hatálya.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül felperesi fellebbezésnek van helye a Győri Törvényszékhez címezve, amelyet a Győri Járásbíróságon kell írásban benyújtani.

Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja. 
Az elektronikusan kapcsolatot tartó fél fellebbezését az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint terjesztheti elő. „I n d o k o l á s
„A felperesek a végrehajtási eljárások korlátozása iránt előterjesztett kereseti kérelmükben kérték a velük szemben folyamatban lévő ………../2018. illetve ………/2018. számú végrehajtási eljárások felfüggesztését.
A felfüggesztés iránti kérelmeik vonatkozásában előadták, ………………………………………………………………………………………………………… A bíróságnak hivatalos tudomása van a …………./…………………..hogy …………….. önálló bírósági végrehajtó által ……………/2017. számon az I. rendű felperessel szemben foganatosított végrehajtási eljárásban az I. rendű felperes 1/1 tulajdoni hányadában álló ………………….. helyrajzi számú, természetben a …………………………….. szám alatti ingatlanára a végrehajtási jogot bejegyezték, végrehajtást kérő kérte az árverés kitűzését, jelenleg a becsérték megállapítása folyik.

A felfüggesztés tárgyában hozott határozat ellen külön fellebbezésnek van helye. 
A végrehajtás felfüggesztésére a bírósági végrehajtásról szóló törvény erre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A végrehajtás felfüggesztésének hatálya a felfüggesztést elrendelő határozat meghozatalának időpontjában áll be. Ugyanezen § (2) bekezdése értelmében 
a bíróság a végrehajtás felfüggesztése tárgyában 15 napon belül dönt és a felfüggesztést azonnal közli a végrehajtóval.

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A bíróság a beszerzett végrehajtói iratokból, és a felperesek által benyújtott iratokból megállapította, hogy a felperesek lakhatását biztosítja a ………….. szám alatti ingatlan, melynek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonosa az I. rendű felperes a II. rendű felperes holtig tartó haszonélvezetével terhelten. 
Ez a körülmény a végrehajtást kérő végrehajtáshoz fűződő anyagi érdeke és az adósi jogvédelem alapozza meg, ezért a bíróság a felperesek lakhatását biztosító ingatlan értékesítése vonatkozásában a végrehajtási eljárást felfüggesztette. 
A Vht. § (1) bekezdése alapján a felfüggesztésre csak azon végrehajtási cselekmények vonatkozásában kerülhet sor, amelyek feltétlenül szükségesek a felfüggesztés oka és céljára tekintettel. „

Dr. Budaházi János ügyvéd. Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030 Érd Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472. Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com.

Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges. Banki, hitelintézeti egyéb kölcsönnel, lízinggel kapcsolatos keresetek, perek, rendkívüli megegyezések a bankokkal, pénzintézetekkel.

loading…


A „deviza”-hiteles probléma megoldását nagymértékben segítheti az, ha minél többen értesülnek róla! Olyanok is, akiket esetleg közvetlenül nem érint. Te azzal is sokat segíthetsz, ha a „devizás” cikkeinket, videóinkat megosztod!

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM