A fogyasztóknak a bankok egy olyan pénzügyi eszközt is eladtak, amelyről a fogyasztóknak fogalmuk sem volt

A fogyasztóknak a bankok egy olyan pénzügyi eszközt is eladtak, amelyről a fogyasztóknak fogalmuk sem volt

A fogyasztóknak a bankok egy olyan pénzügyi eszközt is eladtak, amelyről a fogyasztóknak fogalmuk sem volt.


A bankárok viszont pontosan tudták a SWAP jelenlétét a szerződésekben. A videó-vallomás a cikk végén!

Az alábbi írás a hiteles üghyek blogon jelent meg és azt véáltoztatás nélkül adjuk közre:SZERZŐDÉS A KÜLÖNBSÉGRE (CFD)

Mégis, hogyan verték át a bankok és a Kúria a fogyasztókat az előző 15 évben? Ténylegesen mit hallgattak el?

A 2019 október 3-án közzétett C-260/18 EUB határozat és az azzal kapcsolatban most október 11-én közzétett, eléggé aggályosnak tekinthető Kúria sajtóközlemény ihletett a következők megírására. Arra, hogy a tabletembe pötyögve felhívjam a figyelmet valami érdekesre az évek óta botrányos, devizaalapúnak elnevezett hitelszerződésekkel kapcsolatban.

Sokan írták már le – millió más értelmezés mellett -, hogy ezek a devizaalapú hitelszerződések, ”hitel és forex-trade, forex-swap” szerződések egyben (hitel és kockázati devizakereskedés szerződések).

Ez az elmélet nem állt meg a Kúria előtt 2014-ben, mivel mondhatni hibásan közelítették meg ezt jogászok, ezáltal a Kúria és más bíróságok, megszokottan félvállról és manipulatívan kezelték, kerülték ki ezt. Viszont, valójában, aki jobban ért a mai tőzsdei termékekhez az tudja, hogy ezekbe a szerződésekbe egész pontosan úgynevezett CFD, származtatott pénzügyi eszközt, megállapodást építettek be.

A CFD a "Contract For Difference" rövidítése, “Szerződés a Különbségre” magyarul, avagy “különbözeten alapuló ügyletek”. Egy bizonyos, nagyon magas kockázatú, gyengén szabályozott, már sok országban tiltott, tőzsdei-bróker termékek, származékos ügyletek, pénzügyi eszközök, megállapodások ezek.

Részvények, árfolyamok, indexek és bármilyen értékpapír jövőbeli értékének különbségére kötsz szerződést (fogadsz) ezekkel a CFD-kel valójában, anélkül, hogy birtokolnád az ezek mögött lévő értékpapírokat, eszközöket.

A CFD megállapodáshoz nem kell befektetni tőzsdén kereskedett eszközökbe, nem kell hozzá tőzsdére sem menni, hogy egy CFD típusú megállapodás létrejöjjön. A lényeg, hogy szülessen egy megállapodás "a különbségre", "különbözetre". Egyszerűen, ha valaminek az értéke felfelé megy és a te pozíciód (szerződésed) arra van nyitva, akkor a különbséget megnyered, ha pedig az érték lefelé megy, akkor a különbséget elveszted, vagyis, te fizeted a különbséget, az a te veszteséged lesz (vagy éppen fordítva, megállapodástól függően). Egyszerűen hangzik, de nem az.

Akár a teljes vagyonodat elvesztheted ezeken a CFD nevezetű pénzügyi termékeken főleg akkor, ha nem tudsz kiszállni egy nyitott pozícióból, szerződésből, aminek az értékkülönbsége lényegében "ellened mozog" (és ha nincs “stop-loss”, “veszteség-zár” funkció a szerződésben). Ez a pénzügyi termék (szerződés) sok országban tiltott pénzügyi termék még a tőzsdéken és tőzsdebrókereknél is, például Amerikában (és több más országban) sem lehet CFD, származtatott eszközöket (termékeket) kínálni és eladni kiskereskedelmi befektetőknek (fogyasztóknak), a nagyon magas kockázat miatt, még akkor sem, ha a kliensek tudnak a kockázatról. Az EU-ban még nem tiltott (de már 2018 óta korlátozott) egyelőre ezeknek a termékeknek a kereskedése (ki hitte volna).

Viszont, hiteltermékekbe beépíteni ilyen CFD mechanizmust, megállapodást, a gyanútlan egyszerű emberek (fogyasztók) számára, egyszerűen a legenyhébben fogalmazva is aljasság…

Amerikában (mivel ott nem kontinentális jogrendszer van), ha egy bank ilyen kombinált hitelterméket dobott volna a piacra, az már sok milliárd dolláros büntető-kártérítéssel tünt volna el a süllyesztőben örökre (ezért nem is mertek az Egyesült Államokban ilyen terméket létrehozni bankok). Hitel szerződés, amelybe CFD szerződést is beleépítünk.

MIÉRT FONTOS EZT ISMERNI?

Ennek az újabb fajta jogi értelmezésnek és megközelítésnek jogilag azért lenne jelentősége, mert az, hogy ezekbe a szerződésekbe egyszerűen csak CFD termék-mechanizmust (CFD megállapodást) építettek be és nem hívták fel a figyelmet erre a bankok a szerződésben, már önmagában semmissé, vagy akarathiány miatt létre nem jötté teheti ezeket a szerződéseket jogilag. A bírók és ügyvédek és sokan mások, semmit nem tudnak a CFD-ről.A Kúria bírói a legnagyobb valószínűséggel életükben nem hallhattak még erről, de valójában ezek a manipuláltan és tévesen devizaalapúnak elnevezett kombinált hitelszerződések ezt fedik le teljes mértékben és a Kúria elkezdhetné elemezni azt, hogy Magyarországon 2005 és 2008 között hogyan kerülhetett CFD megállapodás, mechanizmus, a kölcsönszerződésekbe, anélkül, hogy ezt a szerződésekben a bankok kifejtették volna és ennek valódi mechanizmusára, kiemelt kockázataira, felhívták volna a fogyasztók figyelmét.

A CFD termékek a bankok számára jól ismert pénzügyi termékek voltak már 2005-ben is (mivel 1990-ben “találták fel”, hozták létre ezt a Londoni tőzsdéhez kapcsolódóan arra, hogy fedezzék vele a részvénypiaci kitettségüket a befektetési alapok), mely pénzügyi származék-terméket bankok nem forgalmazhattak egyébként fogyasztók részére (csak szabályozottan befektetőknek).

A “szerződés a különbségre” – CFD – pénzügyi terméknek nem volt kifejezett szabályozása Magyarországon (főleg hitelekhez kapcsoltan nem volt), erről még közjegyzők sem hallottak nagy valószínűséggel, nem beszélve arról, hogy megfelelő jogi tájékoztatást sem nyújthattak azoknak a fogyasztóknak, akik ilyen CFD mechanizmussal (megállapodással) egybeépített devizaalapú hitelszerződést aláírtak. A CFD megállapodások, mint értékpapír piaci pénzügyi eszközök viszont szabályozás alatt vannak 2004 óta az EU-ban.

Az EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍR-PIACI HATÓSÁG (ESMA) elsőként talán csak 2013-ban adott ki egy fokozott figyelmeztetést csak a CFD termékeket illetően.

Az értékpapír-piaci hatóság 2018-as 2018/796 számú határozatának bevezetéséből idéznék egyet, hogy láthatóvá tegyem a téma súlyát:

1. Az utóbbi években az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) és több nemzeti illetékes hatóság észlelte a különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) lakossági ügyfelek számára, EU-szerte történő forgalmazásának, terjesz­tésének vagy értékesítésének gyors terjedését. A CFD-k eredendően kockázatos és összetett termékek, melyekkel gyakran spekulatív céllal kereskednek.

Az ESMA és a nemzeti illetékes hatóságok azt is megfigyelték, hogy ezeket a termékeket egyre agresszívebb marketingmódszerekkel kínálják a lakossági ügyfeleknek, továbbá, hogy az átlátható tájékoztatás hiánya miatt a lakossági ügyfelek nem tudják megérteni e termékek mögöttes kockázatát.

Az ESMA és a nemzeti illetékes hatóságok általános aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy egyre több lakossági befektető kereskedik ezekkel a termékekkel és szenved el veszteségeket. Ezeket az aggályokat alátámasztja az Unió különböző részeiből, lakossági ügyfelektől érkezett panaszok számossága, mely ügyfeleket jelentős károk értek a CFD-kkel folytatott kereskedés során.

A határozat bevezetőjének 8. pontja, amely tisztázza, mi is az a CFD, melyekre a határozat vonatkozik:

8. “A Határozat azokra a CFD-kre vonatkozik, melyek készpénzben teljesített származtatott ügyletek, és céljuk, hogy a jogosult számára (rövid vagy hosszú) kitettséget hozzanak létre a mögöttes eszköz árának, szintjének vagy értékének változásával szemben.

A CFD-k között szerepelnek többek között a gördülő azonnali devizaügyletek (rolling spot forex products) és a pénzügyi különbözetre spekulálás (spread bet). Ez a határozat nem vonatkozik az opciós ügyletekre, határidős ügyletekre, swapügyletekre és határidős kamatláb-megállapodásokra.”

Továbbá, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a “különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések”, mint pénzügyi eszköz van meghatározva a 2004/39/EK irányelvben, (annak 1. melléklet C. szakaszának 9. pontjaként) és mint itt meghatározott pénzügyi eszköz, az azzal való kereskedés, és az ilyen típusú szerződések kötése, a pénzügyi eszközök piacainak szabályozása alá tartozik. Ez hosszú éveken át teljesen figyelmen kívül volt hagyva jogilag.

Jogilag ebben az a releváns, hogy a Kúria által eszkábált devizaalapú hitelszerződések meghatározásából a fentiek teljes mértékben kimaradtak. Mivel az egy dolog, hogy a devizaalapú hitelszerződések lényege az, hogy a kölcsön kirovó pénznemben van meghatározva, melyet lerovó pénznemben fizetnek vissza, viszont ezzel egy időben, bújtatottan – de a szerződés feltételeiből következően -, a hitelfelvevők egy “megállapodást is aláírnak a különbözetre”, mely szerződés egy másik pénzügyi eszközzel kapcsolatos szerződéssé is válik ily módon, amely szerződések így már teljesen más szabályozás alá esnek az Unióban, mint csak a hitelszerződések.

Így a fogyasztóknak egy olyan pénzügyi eszközt is eladnak, amelyről a fogyasztóknak fogalmuk sincs, nem beszélve annak elképesztő kockázatáról. Na mármost, kell-e, hogy egy ilyen (CFD) típusú szerződéshez deviza vagy valuta mozogjon vagy birtokba kerüljön? Nem kell. Azzal, hogy egy adóssal aláíratnak egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy vállalja az árfolyamok közötti értékkülönbség terhét pénzügyileg, valójában létrejön a CFD szerződés. Ez viszont így nem történhetett volna meg törvényesen.

loading…


A másik fontos jogi kérdés, hogy kell-e a CFD szerződéshez tőzsdére menni, vagy tőzsdén pozíciót nyitni? Nem kell. Éppen az a lényege a CFD megállapodásoknak, hogy nem kell hozzá részt venni semmiféle tőzsdei kereskedésben, nem kell pozíciókat nyitni a tőzsdén, éppen ellenkezőleg, ezeket a pénzügyi eszközöket (megállapodásokat) pontosan tőzsdén kívüli forgalmazásra hozták létre, úgynevezett OTC terméknek (Over The Counter, magyarul megközelítőleg lefordítva, külső engedély nélkül, tőzsdén kívül eladható pénzügyi termékek. Recept nélkül vásárolható termékek hatóanyagokra, gyógyszerekre értelmezve).

Azok számára, akiket érdekel, és értik is a devizahiteles ügyek mögött alkalmazott jogot, annyit kiemelnék még, hogy ebben a megközelítésben, amit a teljesség igénye nélkül csak vázlatosan összefoglaltam most, az a jelentős különbség, hogy eddig a devizapárok valódi kereskedésével (forex-swap, forex-trade ügyletekkel) példálóztak a jogi megközelítésekben (jogilag viszonylag tévesen és bonyolultan), amit a bankszövetség és a Kúria viszonylag könnyedén kikerült azzal, hogy ezek nem befektetési szerződések voltak és ezért nem kellett tájékoztatni a fogyasztókat a devizakereskedés (forex-swap, forex-trade) lényegéről és kockázatairól.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Így a korábbi kicsit hasonló megközelítések, perek, megbuktak (a legtöbben nem értenek ezekhez a pénzügyi eszközökhöz, megállapodásokhoz, így nem pontosan határozták meg ezt a dolgot).

A mostani megközelítésemet viszont ilyen módon nem tudják könnyen megkerülni, sem a bankszövetség jogászai, sem a Kúria, mivel a CFD nem egy banki hiteltermék, nem egy valódi devizakereskedés, nem forex-trade, nem forex-swap ügylet, hanem egy spekuláns, szerződési forma csak (megállapodás valamilyen referencia eszköz értékváltozásának a különbségére).

Amiről viszont a fogyasztónak részletes tájékoztatást kellett volna kapnia a szerződésben. Ezt nem fogják tudni csak úgy egyszerűen megkerülni a banki jogászok, álláspontom szerint. Ez hasonló az eddigi szerencsejátékos, forex-es megközelítésekhez, azzal a különbséggel, hogy pontosan és érthetően meghatározzuk a használt pénzügyi megállapodás nevét és rámutatunk arra, hogy mi ez és hol volt és van ez pontosan szabályozva.

A "szerződés a különbségre" sokkal nyilvánvalóbban érthető, spekuláns pénzügyi szerződési rész ezekben a devizaalapú hitelszerződésekben, mint korábban a “forex-swap” magyarázatok voltak.A fentiek szintén világosan rámutatnak arra, hogy a bankok és a Kúria is jogilag félrevezetően, tévesen határozta meg ezeket a szerződéseket, azzal a feltételezett szándékkal, hogy az értékpapír-piacra vonatkozó szabályozásokat elkerüljék, mivel ezeknek a szerződéseknek a valódi neve és tárgya nem DEVIZAALAPÚ HITELSZERZŐDÉS, hanem KÜLÖNBÖZETRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSSAL EGYBEKÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS. Ez viszont így láthatóan félrevezette a fogyasztókat és a hatóságokat is, mivel a szerződés tárgyába és meghatározásába ez nem került bele. Szándékosan?

Ha nem akarunk túlságosan naivak lenni, akkor jogosan feltételezhetjük, hogy a fentieket kikerülő jogi értelmezések a bankszövetség jogászaitól és a Kúria bíróitól szándékosan elkerülték, kihagyták a fentieket azzal, hogy úgy mutatták be ezeket szerződéseket, mintha valami másnak, eddig senki által nem meghatározottnak kellene ezeket a szerződéseket neveznünk és tekintenünk. Holott jogilag teljes mértékben a fentieket fedik le, továbbá ezek a típusú pénzügyi megállapodások kifejezettek, meghatározottak és szabályozottak voltak 2005 előtt is. Ezzel viszont nagy bajba kerültek volna a bankok, ha ez kifejezetté válik a Kúriánál is.

Ami a habot feltette erre a tortára az pedig az, hogy a magyar törvényhozás 2014-ben, a Kúria javaslatára és azzal együttműködve, tényszerűen nem tett mást, csak lezárta a fogyasztók borzalmasan veszteséges nyitott CFD pozícióit, megállapodásait 256Ft/CHF árfolyamnál, az ő terhükre persze.

Így kiszedte a szerződésekből a CFD megállapodás részt a forintra átszámítással onnantól. Továbbá „kis extra ajándékként” a fogyasztók borzalmas veszteségével szemben, semmissé tette – csúnya tőzsdei szóhasználattal élve – a tisztességtelenül felszámított „spreadet” (árfolyamrést) a szerződésekben és visszafizettette azt a bankokkal. Viszont ezt egyszerűen csak ocsmányságnak lehetne nevezni a fentiek ismeretében és megértésével, mivel egyetlen törvényes és elfogadható megoldás lehetett volna ezekre a szerződésekre: a teljes megsemmisítésük.

És mint ahogy látható fentebb, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság határozatában, még most 2018-2019-ben is azt fejezte ki, hogy fogyasztók számára átláthatatlan kockázatot, mechanizmust rejtenek a CFD megállapodások.

Akkor hogyan érthették volna meg ezt 2007-ben mondjuk a magyar hitelfelvevők? Hogyan írhattak alá ilyen szerződéseket és hogyan jöhettek ezek létre? A magyar Kúria eközben pedig még 2019-ben is arról elmélkedik, hogy világos és értelmezhető volt-e a fogyasztók számára az általuk, félrevezetően "devizaalapúnak" elnevezett hitelszerződés és sajtóközleményben fejezte ki most októberben, hogy minden rendben van ezen a területen.

"Devizaalapú" hitelszerződések pereivel foglalkozó ügyvédek, jogászok figyelmébe ajánlom a fenti gondolatmenetemet. (NZ – 2019 október)

A kiemelkedően magas kockázat. Erről a fogyasztóknak fogalmuk sem volt. A SWAP jelenléte:

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM