A “DEVIZAHITELES” KÜLÖNVÉLEMÉNY

A "DEVIZAHITELES" KÜLÖNVÉLEMÉNY.

A "DEVIZAHITELES" KÜLÖNVÉLEMÉNY


[good_old_share]

Falus Zsolt Ferenc – Az Európai Bíróság C-42/15. számú ítéletehez fűzött különvélemény.
A véleményem szerint ez az ítélet a hazai jogszabályi előírásokkal összhangban "büntetni" rendeli a kölcsönszerződések tartalmi hiányosságait, azaz lényeges szerződési feltételek hiánya esetén (pl. a kamat, törlesztőrészlet stb.) a kölcsönszerződés költségmentes lehet, azonban Magyarországon a legmagasabb szintű bírói fórum jogegységi határozataival gyakorlatilag elérte, hogy a tárgyban folyamatban lévő peres eljárásokban és az ítéletekben, egyre inkább mellőzésre kerülnek ezek a jogszabályok és fogyasztóvédelmi szempontok.

A tévedések elkerülése végett az Európai Bíróság előtt folyó eljárás nem köthető egyetlen hazai közszereplőhöz sem, ez egy 2011. évben kötött hitelszerződéssel kapcsolatban született ítélet, mely egy 2008. június hónaptól hatályos 2008/48/EK irányelv alkalmazhatóságára vonatkozó jogi állásfoglalás.

A hazai jogszabályi környezet is elvileg a semmisség jögkövetkezményét fűzi kölcsönszerződések tartalmi és alaki hiányosságaihoz, de gyakorlatilag ezek a jogkövetkezmények nem kerülnek alkalmazásra …
 

Az elvi és a gyakorlati lehetőségek és jogkövetkezmények között hatalmas szakadék tátong .., mely szakadék áthidalhatatlannak látszik.

A bíróságok és a jogalkotó jelenleg elvitatja a hazai fogyasztói jogokat és sajátságosan értelmezi a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi előírásokat, kínosan ügyelve a kölcsönszerződések hatályban tartására, érvényességére.
A hatalmas devizahiteles ügyfélcsoport egyetlen lehetősége a méretéből adódik, mivel ennyi embernek teljesen felesleges reménytelen egyéni peres eljárásokban kínlódnia, ennyi embernek az érdekérvényesítés egyéb hatékony eszközeit kell alkalmaznia!

A fentiek miatt az ítélet számunkra nem lehetőséget teremt, hanem a felháborodásunkhoz szolgáltathat alapot !

Üdv 
Falus Zsolt Ferenc

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/  [apss_share]
Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM