VÉGREHAJTOTT “ADÓSOK” FIGYELEM!

VÉGREHAJTOTT "ADÓSOK" FIGYELEM!

Elindítunk egy kezdeményezést, melynek keretében összegyűjtjük, és összehozzuk azokat a banki adósokat, akiknek a szerződését már felmondták, és végrehajtás indult ellenük. Ingatlan-, és autóhitelesek is csatlakozhatnak.
Bebizonyítottuk, és évek óta hirdetjük, hogy a csalás ténye egyetemlegesen, minden deviza alapú kölcsönszerződés, és részben a forint alapú kölcsönszerződések esetében is kimondható. Többször, több fórumra is felterjesztettük ezeket a tényeket. Ennek ellenére éveken át eredményesen szalámizták fel az adósok egységesen becsapott, kifosztott csoportját, ezzel is folyamatosan sugallva, hogy szó sincs itt átfogó csalássorozatról, és annak áldozatairól. Önkényesen, a megkérdezésünk nélkül mindenféle kategóriákba soroltak bennünket aszerint, hogy mire vettük fel a kölcsönt, mennyit vettünk fel, és ennek tükrében ki érdemli meg a “segítséget”, és ki nem. Mintha a bankokat bármi alól is mentesítené az, ha az adós plazmatévét vett a kölcsönből, esetleg utazott belőle, bármilyen cinikus is ilyesmit feltételezni az adósok széles köréről.

Sajnos az adósokon belül ennek következtében kialakult egy külön réteg, ha úgy tetszik, “kaszt”, amely a kezdetektől fogva egyfajta számkivetett státuszban van: ők a végrehajtás alá vont adósok. Nekik szerződésük már nincs, csak tartozásuk van. Náluk nincs mit utólag “kijavítani”, nem lehet a tisztességtelen feltételt más feltétellel helyettesíteni.  A törlesztési képességük nem állítható helyre. Az ócsai gyalázaton, és az igencsak kétes működésű Nemzeti Eszközkezelőn kívül nekik segítséget nem ígértek, és most sem ígérnek.  A végrehajtási kényszer bedarálja, és végleg ellehetetleníti őket. Ők nem 100, hanem 2-300%-os vagyonvesztéseket szenvednek el, hiszen amellett, hogy az ingatlanjaikat elvesztik, a fennmaradó tartozásért is korlátlanul felelnek, adóstársaikkal, kezeseikkel együtt.


Marad nekik az akár életen át tartó jogfosztottság, feketemunka, külföldre menekülés, vagy öngyilkosság. A kormány úgy kerüli az ő témájukat, mint ördög a tömjént, hiszen ők testesítik meg ennek az egész undorító gazságnak minden következményét.

Eldugják őket a közvélemény elől, nehogy az emberek szembesüljenek vele, hogy mi történik itt valójában! Na ennek kell most sürgősen véget vetnünk!

A kívülállóknak, de még az adósok egy jó nagy részének sincs fogalma róla, hogy mivel jár egy ilyen követeléssel végrehajtás alá kerülni. Ezért van az, hogy a különféle hírportálokon, fórumokon, a devizahiteles cikkek, írások alatt a mai napig olyan hozzászólásokat olvashatunk, hogy “az adósok majd kisebb lakásba költöznek, és meg van oldva a dolog”, meg hogy “albérletben is lehet lakni”.

Az emberek nagy része nem ismeri a hazai végrehajtási törvényt, nem tudja, hogy a bank mindent vihet, a kikötött fedezettől függetlenül, és azon felül is. Abból indulnak ki, hogy a bank nem követelhet többet, mint a fedezet értéke, mert a természetes jogérzék is ezt sugallja. Tehát nem látják olyan súlyosnak a problémát, mint mi, akik benne vagyunk.
Ebbe a téveszmébe a kezdetekkor én magam is beleestem. El lehet tehát képzelni, mennyire van képben egy hitelt soha fel nem vett ember, főleg egy politikus, aki nem is ugyanabban a világban él, mint mi, eladósított földi halandók.

A hazugságok, csúsztatások ellen a legjobb fegyver a nyilvánosság, ezért összefogásra hívom a már végrehajtás alatt lévő adósokat! 
Aki ebben a cipőben jár, írja meg saját esetét a haza.fejer@gmail.com e-mail címre, az alant található formátumban, amit kérek pontosan betartani! Ellenkező esetben a bejövő információ kezelhetetlenné válik, mert mazsolázni kell.

Mi a célunk ezzel?
Az eseteket közzé fogjuk tenni a honlapon, mindenki okulására.
Megszervezzük az érintettek egymással történő kapcsolattartását, ez várhatóan, kényelmi szempontok miatt a Facebook-on fog megtörténni. Aki nem használja, azzal e-mailben tartjuk a kapcsolatot. Sajnos aki egyáltalán nem használja az internetet, azzal nehézkes lesz a kapcsolattartás.

Ha elegen leszünk (ami több százas nagyságrend) elkezdjük a hírverést, felkeressük a média képviselőit. Célunk az, hogy mint a legsúlyosabb helyzetben lévő kifosztottak, saját, konkrét eseteinken keresztül mutassuk meg az embereknek, hogy miközben a kormány képmutató módon, a törvénytelenségek felett szemet hunyva, a még fizetőképes adósok szemét morzsákkal szúrja ki, addig minket, végrehajtás alá vontakat nemhogy az út szélén hagy, hanem egyenesen az árokba készül belerúgni. Végső célunk pedig az elsétálás, és a kártérítés kiharcolása lesz!

Mert azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy akinek már elvitték a fedezetét, attól még bármit is követelhessenek az uzsorások?! Sajnos erre a költői kérdésre esélyes, hogy mégis igen lesz a válasz, amennyiben nem állunk ki magunkért.

Nagyon fontos, hogy minél több eset eljusson hozzánk, ezért arra kérek mindenkit, hogy ha ismeretségi körében van már ilyen adós, adóstárs, kezes -akár Magyarországon, akár már külföldön-, mindenképp igyekezzen eljuttatni hozzánk az esetét!


Levélformátum:

Tárgy: Végrehajtás alatt

Név:
Település:
Bank:
Szerződés típusa (célja, fedezete,deviza):
Szerződéskötés időpontja:
Felmondás időpontja:
Felvett összeg (Ft-ban):
Visszafizetett összeg (Ft-ban):
Végrehajtás alá vont követelés (Ft-ban):
Fedezet  értéke a felvételkor, és most (utóbbi becsült is lehet):
Ha már történt árverezés, ennyiért kelt el a fedezet:
Árverezés után fennmaradó követelés:
Ennyien szerepelnek az ügyletben (adóstársak, kezesek):

Rövid esetismertetés: ( Ami nagyon lényeges: lehetetlenülés története, mennyiről mennyire nőtt a törlesztő, hol tart az ügy, milyen végrehajtási cselekmények történtek az adósnál, az adóstársaknál, a kezeseknél, ha még nem történt ingatlanárverezés, mik a kilátások, várhatóan nullázza-e a követelést az árverezés, vagy lesz-e fennmaradó tartozás)

Amennyiben nem személyesen küldi be adatait,
használja-e az internetet, hajlandó-e kapcsolattartási céllal
közösségi portálon (Facebook) regisztrálni?:

Hozzájárul-e, hogy nevét, települését és elérhetőségét (e-mail) a honlapon létrehozandó “esetleírások” menüpont alatt, az esettel együtt közzétegyük? – kaslerarpad.hu

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM