Végrehajtók előzetesben, itt a jelenlegi lista, Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése indul!

Végrehajtók előzetesben, itt a jelenlegi lista, Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése indul!

Végrehajtók előzetesben, itt a jelenlegi lista:

dr. Oszlányi Ákos Döme
dr. Majorosi Eszter 
dr. Nagy Gábor 
dr. Szabó Balázs
Melegné dr. Csiszár Éva
dr. Schadl György elnök úr
dr. Schadl-Baranyai Helga házi őrizetben van jelenleg
( Dr. Fiszter Zsuzsanna tájékoztatása alapján)

Közben Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése is elnidul! Érdemes végig olvasni az alábbi határozati javaslatot, mert hatalmas kenőpénzek szerepelnek benne! Mindeközben a Magyar deviza-károsult családok pedig szenvednek!

Országgyűlés Mentelmi bizottság országgyűlési határozati javaslat kezdeményezése
Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az, egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1) bekezdése alapján ,,Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi ügyében" címmel – a legfőbb ügyész KSB. 4347/2021/4. szám alatti megkeresése
szerinti közvádas büntetőüggyel kapcsolatban – a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani.
Budapest, 2021. december 13.
Tisztelettel:
4 e -( Pr. Hargitai János
a bizottság elnöke
Országgyűlés
Mentelmi bizottság
Országgyűlési határozati javaslat
Az Országgyűlés
…/2021. ( ) OGY határozata
Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Az Országgyűlés dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész KSB. 4347/2021/4. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.INDOKOLÁS
A legfőbb ügyész KSB. 4347/2021/4. számú átiratában indítványozta dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt.
A legfőbb ügyészi indítvány szerint dr. Völner Pál országgyűlési képviselő az igazságügyi minisztert helyettesítő miniszterhelyettes, aki a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 253/D. §-a alapján törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) működése felett, az ott írt szabályok szerint.

Emellett dr. Völner Pál a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. §-a értelmében politikai szolgálati jogviszonyban álló politikai felsővezetőnek minősül. Az igazságügyi miniszter 10/2019. IM (VIII. 1.) utasítással miniszteri biztossá nevezte ki.

Ez alapján a hivatali hatáskörébe tartozik a Kar gazdasági felügyelete, jóváhagyási jogkörrel gyakorolja a Kar alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, javaslatot tesz a miniszternek a végrehajtói álláshely létesítésére és megszüntetésére, valamint jóváhagyja a végrehajtói kinevezési javaslatot.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke (a továbbiakban: a Kar elnöke) 2017. augusztusát megelőzően, pontosabban meg nem határozható időponttól kezdődően korrupciós kapcsolatot alakított ki dr. Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium
parlamenti államtitkárával.

A Kar elnöke a korrupciós kapcsolat keretében jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt, alkalmanként 2-5 millió forintot adott a miniszterhelyettesnek annak érdekében, hogy dr. Völner Pál a végrehajtásról szóló törvényben meghatározott törvényes jogait a Kar elnöke érdekeinek megfelelően gyakorolja, így államtitkárként és miniszterhelyettesként, ebből fakadó hivatali pozícióját és tekintélyét az Igazságügyi Minisztériumban dolgozó hivatalos személyeknél
felhasználva elérje, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket informálisan a Kar elnöke támogatott,
támogassa a Kar elnökét abban, hogy a Karral kapcsolatos működési-, gazdasági-, szervezeti elképzelései érvényre jussanak,
hivatali kapcsolatai felhasználásával támogassa a Kar elnökét abban, hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Kar elnöke által megjelölt személy vagy cég, illetve
dr. Völner Pál hivatali ismeretségeit, hivatali pozícióját és abból fakadó befolyását felhasználva, hivatalos személyeknél eljárva közreműködjön olyan ügyek intézésében, amelyek nem tartoztak hivatali hatáskörébe.

A Kar elnöke a rendszeres jogtalan előnyt nem kizárólag konkrét ügyekben nyújtott segítségéért, hanem folyamatos rendelkezésre állása érdekében, lényegében fizetésként adta dr. Völner Pálnak.

Dr. Völner Pál vállalta, hogy a jogtalan előnyért cserébe a hivatali működése során, a hivatali helyzetéből adódó lehetőségeivel visszaélve, az önálló bírósági végrehajtók feletti felügyeleti-, hatósági-, igazgatási jogkörét a Kar elnöke egyedi ügyekben hozzá intézett konkrét kéréseinek megfelelően számára előnyösen fogja gyakorolni.

Dr. Völner Pál vállalta továbbá azt is, hogy a hivatali pozícióját arra fogja felhasználni, hogy adott esetben kiírás előtt álló, vagy folyamatban lévő pályázatokat, vagy más hatósági eljárásokat szintén a Kar elnöke kéréseinek megfelelően számára kedvezően befolyásolja.

A Kar elnöke és dr. Völner Pál a fentieknek megfelelően olyan kapcsolatot alakítottak ki egymással, amelynek során hivatali időben, vagy hivatali időn kívül találkozókat bonyolítottak egymással, jellemzően éttermekben, valamint többször találkoztak az utcán dr. Völner Pál gépjárműve mellett.

Ezeken a találkozókon adta át a Kar elnöke dr. Völner Pálnak a végrehajtói osztalékokból befolyt jogtalan előnyt, mely pénzátadásokra jellemzően konspirált módon került sor. A Kar elnöke és dr. Völner Pál megállapodásának megfelelően nevezettek vezető pozíciójukat, a Végrehajtói Karra, minisztériumi működésre való érdemi befolyásukat tartósan jogtalan előnyszerzésre használták fel.

Olyan hierarchikus rendszert alakítottak ki és működtettek hosszabb időn keresztül, melynek keretében dr. Völner Pállal kizárólag a Kar elnöke állt kapcsolatban. Az előny átvétele, átadása, a hivatali kapcsolaton túli kapcsolattartás konspirált módon történt. A hivatali döntéshozatal jogtalan előnyért való befolyásolása érdekében a Kar elnöke és dr.
Völner Pál a Kari és Hivatali apparátust is felhasználták.

A Kar elnöke
2018. május 22. napján 5 ooo ooo forint,
2018. augusztus 13. napján 2 500 ooo forint,
2018. december 5. napján 2 500 ooo forint,
2019. január 30. napján 2 500 ooo forint,
2019. március 1. napján 2 500 ooo forint,
2019. szeptember 23. napján 2 500 ooo forint,
2019. november 20. napján 2 ooo ooo forint,
2019. december 4. napján 2 500 ooo forint,
2020. január elején 5 ooo ooo forint,
2020. február 11. napján 5 ooo ooo forint,
2020. március 27. napján 3 ooo ooo forint,
2020. június 16. napján 5 ooo ooo forint,
2020. augusztus 11. napján 3 ooo ooo forint,
2020. október 1. napján 3 ooo ooo forint,
2020. november 5. napján 3 ooo ooo forint,
2021. február 4. napján 3 ooo ooo forint,
2021. március 10. napján 3 ooo ooo forint,
2021. április 15. napján 3 ooo ooo forint,
2021. május hónapban 3 ooo ooo forint,
2021. június 2. napján 3 ooo ooo forint,
2021. július 13. napján 3 ooo ooo forint,
összesen 83 ooo ooo forint jogtalan előnyt adott át dr. Völner Pálnak.

A Kar elnöke a dr. Völner Pállal fennálló korrupciós kapcsolatot konkrét ügyekben is felhasználta, hogy jogtalan előnyre tegyenek szert. Ennek keretében a pozíciójára is tekintettel a Kar hivatali működésére és a bírósági végrehajtói pályázatok elbírálására döntő befolyással bíró elnök e befolyást többek között arra használta fel, hogy egyes, általa kiválasztott személyektől az önálló bírósági végrehajtói kinevezésükért cserébe, és azt követően a zavartalan működésük biztosítása
érdekében tőlük rendszeresen jogtalan anyagi előnyhöz jusson. Ennek keretében a Kar elnöke több, önálló bíróság végrehajtóként tevékenykedni kívánó személlyel megállapodott abban, hogy ő a Kar elnöki pozícióját, valamint a dr. Völner Pállal fennálló kapcsolatát felhasználva eléri, hogy végrehajtói kinevezést kapjanak az erről tudomással nem bíró mindenkori igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkártól.

Ennek ellentételezésére kikötötte azt, hogy kinevezett végrehajtóként a végrehajtói iroda működéséből őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében készpénzben a Kar elnöke gépkocsivezetőjén keresztül juttassák el a részére, amiből ő azoknak, akik az osztalékot teljes egészében odaadták neki, készpénzben – mintegy fizetésként – havi 1-2
millió forintos összegeket visszaad. Ennek alapján az önálló bírósági végrehajtói irodák által termelt haszon lényegében a Kar elnöke illegális vagyonát gyarapította, amely megteremtette azon korrupciós összegek hátterét, amelyekből dr. Völner Pál folyamatosan részesült.

A Kar elnöke a fenti korrupciós kapcsolat keretében dr. Völner Pálon keresztül, részére rendszeresen, több esetben utólag jogtalan előnyt átadva elérte, hogy 2017. augusztus 31. napjával egy személy a Győri Járásbíróság mellett működő,
2017. december 31. napjával egy személy a Monori Járásbíróság mellett működő,
2018. augusztus 1. napjával egy személy a Budai Központi Kerületi Bíróság mellett
működő,
2019. augusztus 1. napjával egy személy a Szekszárdi Járásbíróság mellett működő,
2019. augusztus 1. napjával egy személy a Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett
működő,
2020. február 1. napjával egy személy a Ceglédi Járásbíróság mellett működő, míg
2020. február 1. napjával egy személy a Fonyódi Járásbíróság mellett működő
önálló bírósági végrehajtóvá kinevezésre kerüljön.

A Kar elnöke és dr. Völner Pál több esetben úgy intézték el az önálló bírósági végrehajtónak történő kinevezést, hogy a jelöltnek nem volt végrehajtói tapasztalata, illetőleg a jelölt megelőzött a pályázaton magasabb pontszámot elért végrehajtóhelyettesként dolgozó személyt.

A kinevezésüket követően, az iroda működése során keletkezett adózás utáni eredményből
felvett osztalékból a Győri Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018. november
12. és 2020. november 30. napja között összesen 39 450 ooo forintot,
a Monori Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018. október és
2021. június 14. napja között összesen 190 575 ooo forintot,
a Budai Központi Kerületi Bíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2018.
november 28. napja és 2021. május 13. napja között összesen 254 800 ooo forintot,
a Szekszárdi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2020. június
22. napja és 2021. október 4. napja között összesen 78 ooo ooo forintot,
a Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2020.
május 28. napja és 2021. június 10. napja között összesen 197 850 ooo forintot,
a Ceglédi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2021. április 14.
napja és 2021. május 27. napja között összesen 81 500 ooo forintot,
a Fonyódi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 2021. június 7.
napján 42 677 ooo forintot adott át összesen a Kar elnöke részére, mely
összegekből dr. Völner Pál is részesült.

A Kar elnökével régóta baráti kapcsolatban álló személy, akinek tudomása volt a Kar elnöke és dr. Völner Pál között fennálló korrupciós kapcsolatról, 2021. április 15. napját megelőzően, pontosabban meg nem határozható időpontban jelezte a Kar elnökének, hogy az országosan több oktatási intézményt működtető Mátrix Oktatási Központ (a továbbiakban: Központ) vezetője 2021. év elején több általános, szakképzési és felnőttképzési oktatási intézmény 2021. szeptember l-jével történő beindítását kezdeményezte az illetékes hatóságoknál, mely engedélyek megadásához azonban a
szakminisztériumok, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) hozzájárulása is szükséges.A Kar elnökével baráti kapcsolatban álló személy jelezte a Kar elnökének azt is, hogy amennyiben az általa is tudott kapcsolatán, dr. Völner Pálon keresztül sikerül elérnie azt, hogy a minisztériumok megadják a hozzájárulást, és ezáltal az iskolák megkapják a hatósági engedélyt az oktatás megindításához, úgy az általa a Központ vezetőjétől ezért
megkapni szándékozott legalább 150 millió forintból ők ketten, valamint dr. Völner Pál is
részesedni fog.

A Kar elnöke 2021. április 15-ét megelőzően, pontosabban meg nem határozható időpontban dr. Völner Pál közreműködését kérte a Központ által beadott kérelmek ügyében, aki a Kar elnökétől kapott jogtalan előnyért cserébe ennek megfelelően több
egyeztetést is lefolytatott az ügyekben eljáró EMMI és ITM ezidáig ismeretlenül maradt beosztottjaival. Dr. Völner Pál ezen egyeztetéseiről, valamint az általa az ügyek állásáról, a felmerült jogi vagy más problémákról, azaz belső információkról minden alkalommal tájékoztatta a Kar elnökét, aki azokat továbbította a vele baráti kapcsolatban álló
személynek. A Kar elnöke ezekkel kapcsolatosan azt is kérte dr. Völner Páltól, hogy ha sikerül elintézni az ügyet, akkor a hivatalos tájékoztatás kiküldését megelőzően őt értesítsék és majd csak ezt követően küldjék ki a tulajdonosoknak a tájékoztatást. Dr. Völner Pál a kérésbe beleegyezett.

2019. szeptember 18-tól a Kar elnöke minősített többségű befolyást biztosító részvényese lett az Aqua Energy Solution Zrt.-nek, amelynek 2021. május 5. napjától édesapja lett a vezérigazgatója. Ezen túlmenően a Kar elnöke 2017. júliusától megszerezte az állítólag K. Sz. és N. Cs. által kétéves fejlesztési munkával előállított ,,belső égésű benzin üzemű Otta6
motorból átalakított víz üzemű motor" terveit, amely az adásvételi szerződés szerint ,,vízből állít elő mechanikai- illetve villamos generátorhoz kapcsolva villamos energiát".

2021. június 12-én dr. Völner Pál megállapodott a Kar elnökével, hogy össze tudná kötni őt a Calmit Hungária Kft. nevű cég vezetőjével, mely társaságnak jelentősen megemelték a széndioxid kvótáját, ezért a Kar elnökének tulajdonában álló, és általa korábban már pályáztatott fenti motort a cég működése körében hasznosítani lehetne hőtermelésre, és
ennek megvalósítása vizsgálatára állami támogatást lehetne kérni.

Dr. Völner Pál a Kar elnökével egyeztetve a kapott jogtalan előnyért cserébe vállalta, hogy az ITM körforgásos gazdasági fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáránál eléri, hogy írjanak ki egy pályázatot ,,csökkentett széndioxid kibocsátásával járó építőanyag gyártására", melyre a Kar elnöke tulajdonában lévő motorral a Calmit Hungária Kft. pályázati támogatást nyerhetne el. Dr. Völner Pál és a Kar elnöke 1 milliárd forintos pályázat kiírására számítottak.

Dr. Völner Pál és a Kar elnöke megállapodtak abban, hogy K. Sz. és N. Cs., valamint a céget vezető S. K. B. által kijelölt
szakemberek megkísérelnek összeállítani egy olyan anyagot, mely alkalmas arra, hogy az ITM államtitkáránál dr. Völner Pál el tudja érni a pályázat kiírását.

Ezt követően a Kar elnöke, dr. Völner Pál, S. K. B., valamint K. Sz. és N. Cs. személyek folyamatosan egyeztettek arról, hogy miként lehetne a pályázati anyagot előkészíteni. A:z. egyeztetések során S. K. B. több alkalommal is hangot adott azon aggodalmának, miszerint nem működőképes a konstrukció, azonban dr. Völner Pál jelezte neki, hogy miután a
pályázatot már megnyerték, senki nem fogja ellenőrizni azt, hogy valójában volt-e reális esély a pályázatban megjelölt eredmény elérésére vagy sem.

A Kar elnöke és dr. Völner Pál azt is fontolóra vették, hogy a pályázatot egy másik, nagyobb pályázati projekt részeként kellene kiíratni, és ezért dr. Völner Pál a folyamatosan kapott jogtalan előnyért, és a jövőbeni juttatás érdekében e körben érdeklődött a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternél. Dr. Völner Pál szándéka ezen
pályázat kiírásának elérésével, illetve annak a Kar elnöke általi megnyerésének elintézésével az volt, hogy a Kar elnökét jogosulatlanul állami pályázati pénzhez juttassa, azonban 2021. november végéig nem tudta elintézni az állami támogatásra irányuló pályázat kiíratását.

A leírt cselekmények dr. Völner Pál országgyűlési képviselő vonatkozásában a Btk. 294. §
(1) bekezdésébe ütköző, és – a (2) bekezdésre figyelemmel – a (3) bekezdés második
tételének ac) és b) pontja szerint minősülő vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntett megállapítására alkalmasak.

A tényállást a tanúk vallomásai, a Nemzeti Védelmi Szolgálat által végrehajtott rejtett figyelés eredménye, az ügyben gyanúsítottként szereplő személyekkel szemben alkalmazott leplezett eszköz (lehallgatás, információs rendszer titkos megfigyelése) során keletkezett közlemények, adatok, gyanúsítottak vallomásai, lefoglalt bűnjelek, okirati és tárgyi bizonyítékok, elektronikus adatok, hívásforgalmi adatok, cégnyilvántartási adatok támasztják alá.

A Mentelmi bizottság az ügyet 2021. december 13-i ülésén megtárgyalta. Dr. Völner Pál a bizottság ülésén nem jelent meg, de az ülést megelőzően a bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatában előadta, hogy kifejezetten kéri mentelmi joga kiadását, továbbá azt, hogy véleménye szerint a Legfőbb Ügyészség általa is megismert tartalmú indítványa
,,meglehetősen zavaros, elnagyolt, ellentmondásos, több helyen összefüggéstelen, bizonyos részeiből az sem derül ki, hogy a Legfőbb Ügyészség milyen bűncselekmény megállapítását feltételezi." Úgy véli, hogy a Legfőbb Ügyészség indítványa személyét
érintően számtalan valótlan állítást tartalmaz, melyekre konkrétan majd a nyomozóhatóság részére fog reagálni.

Állítása szerint a Legfőbb Ügyészség megkeresése nincs teljesen összhangban azzal a közleménnyel, melyet a közvélemény 2021. december 7-én ismert meg, ennek ellenére kifejezetten személyes érdekének tartja, hogy a nyomozást folytató hatóság előtt szerepét és ártatlanságát mielőbb tisztázhassa, ezért is támogatja feltétel nélkül a mentelmi joga kiadását, továbbá nyilatkozatában kifejezetten kér ,,mindenkit az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartására".

A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a közvádas bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát, és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja.
Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy
dr. Völner Pál országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.
Előadó: dr. Hargitai János Budapest, 2021. december 13. Forrás.  

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM