VARGA ISTVÁN – DR. LÉHMANN FÓRUM + LEVÉLVÁLTÁS

loading...

Pénteken – december 12-én – 17. órától kezdődően
 

Varga István – Magyar Nemzeti Bank megszűnt Felügyelőbizottságának tagja –  és Léhmann György siófoki ügyvéd előadást és fórumot tartunk
Kaposváron a Kapos Hotel – Kaposvár Kossuth tér – Kristály termében.
 

Szándékunkban áll az ez évi julius 4-i és ezt követő, devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződéssel kapcsolatos, Kormány és Bankszövetség koprodukciójában megszerkesztett törvények erkölcstelenségének, alkotmánysértésének, valamint az Európai Uniós jogszabályokkal szembenállásának rövid ismertetése, majd javaslataink előterjesztése az erkölcsiségen alapuló, Európai Uniós jogrendnek megfelelő, alkotmányos alapelvekbe illeszkedő törvényeken alapuló jogállamiság helyreállításához, illetve a feltett kérdésekre válaszolunk. 
Léhmann György

Hajnali rövid levélváltásomat egyik kedves levelezőmmel indokoltnak tartom az alábbiak szerint közre adni. Siófokon 2014. december 10. napján.  Léhmann György"Tisztelt Dr. Léhmann György Úr,                                      

Valószínűleg nincs rá szükség, de felhívnám a figyelmét arra, hogy Damm Andrea elmúlt időszakban történt bejelentései mind igaznak bizonyulnak, ez segítheti a szemben lévő érdekoldal gondolkodási módjának átlátásában. 
Miközben mi itt a semmisségi okok számlálásával vagyunk elfoglalva, már más síkon folyik a történet. A bankmentési törvények arra lettek jók, a kormányzatnak, hogy a napi árfolyamon történő átváltással a követeléseket bank likviditási kérdéssé tette. Oly mértékben irreális lett a követélés halmaz, hogy a bankoknak tőkét kéne hozzá biztosítani, amit az anyabankok nem hoznak Matolcsi kezei közé.

Nos, a bankszövetség is át lett verve, a bankok el fogják dobni ezt az állományt mindenféle követelés kezelőnek, vagy mennek a levesbe. A folyamat megindult a Budapest bank formájában. És ezen a héten még egy bank került végveszélybe, ellehetetlenült helyzet miatt. Jövő éven számtalan bank megy haza, ami nem baj. Viszont az ördögi terv adósokra néző következményének vonala, látszik egy hajnali törvénymódosításban. – Elkezdtek mocorogni a bérlakás program kereteinek tákolásában. – Az MNB. által felvásárolt bankoknál, a devizában számolt jelzálog kölcsönnel eladósított és végrehajtható ingatlanokat gyakorlatilag államosítja. Magyarország jobban teljesít ! Nem épít több ócsai parkot, de mégis százezer számra lesznek belőlük állami bérlakások, amelyet akár a szerencsétlen adós is bérelhet a magán kézre mutyizott Nemzeti Követeléskezelőtől. Abszurdnak tűnik, de akár adók módjára történő behajtás is lehet.

És a harmadik gondolatmenet, (be kell vallanom nem teljesen értem) amely Kúria döntés állítólag kormányunkat a forintosításba kényszerítette, a tájékoztatási kötelezettség kötelmének lekurtításával. Nos itt ügyesen visszafelé érvelve, szembe fordítjuk saját állításával a bankot, hogy elfogadjuk a teljes kockázati tájékoztatásról szóló kijelentését, viszont akkor nem vonatkozik ránk a forintosítás. 

Amit nagyon fájlalok mint szenvedő alany. A MAGÁNCSŐD intézmény rendszerbe állításának agyonhallgatása. A felmondott kölcsönnel rendelkezők tájékoztatása. Mert nem ugyan azok vonatkoznak rájuk, mint az élő szerződésekkel rendelkezőkre. Mégis mindenki hallgat. Hamarosan lejár a végrehajtási moratórium. Gőzerővel megindulnak a dúvadak a nép ellen és nincs kegyelem senkinek. Nem szól senki hogy csak pár napjuk van. 

Végül felhívnám a figyelmét egy újabb aljas húzásra. Az OTP. Faktoring mint kedvezményezett, az eredeti közjegyzői okiratra hivatkozva, a megduplázott követelést próbálja tulajdoni lapokra rávezetni, egy érdi ügyvédhölgy áldásos segedelmével, elszámoltatási törvény ide-vagy oda az már ott kőbe lesz vésve, nem kicsit. 

Tisztelettel: B………… J……………..  aki egykor ember volt, most már csak devizaadós."

Léhmann György válasza:

Tisztelt B……………… J……………. Úr!

Nem szoktam olvasni sem Damm Andrea, sem mások bejelentéseit akkor, amikor ügyvédként konkrét jogi problémának megoldását kívánom elérni a nap minden órájában minél több adós érdekében bíróság előtt. 

Valamint az sem érdekel különösebben, hogy akár a Magyar Állam most mit tervez, vagy a bankok milyen fajta bajban vannak. 

Teszem azt a dolgom, amihez értek.  

Szerintem többi ügyvéd Kollégám is jobban tenné, ha filozófálgatások és bejelentések helyett konkrét jogszabályokra hivatkozva bírósági eljárásokban segítenék ingyenesen minden tudásukkal az adósokat azért, hogy azok ne kiszolgáltatott adósnak, hanem a velük szerződést kötőkkel egyenrangú embereknek tudják magukat. Ide kapcsolódóan idézem egyetértően Márai Sándor alábbi gondolatait:

„Aki gyakoribb,
s aki ellen nem lehet védekezni, s aki az emberi nyomorúságot és tragédiákat
milliószámra tenyészti, az a jámbor és tunya ember, aki elfordítja fejét, ha valamilyen
aljasságot vagy jogtalanságot lát, nem emeli fel a telefonkagylót, ha segíthetne is e
figyelmeztetéssel, 
óvatosan körüljárja az emberi nyomorúságot és szótlanul odább
megy mellőle, holott különösebb áldozat és erőfeszítés nélkül visszaadhatná egy ember
kedvét az élethez, vagy segíthetne egy nyomorulton. 
Az ember, aki harcra kel a
világgal a maga zsarnoksága érdekében, nem olyan veszedelmes, mint az udvarias,
sunyi és megfontolt középszerűség, a hümmögő középutasság, a gyáva és lusta önzés.
Ez a főbűn. 

Ez a fajta ember csinálja a világot olyanná, amilyen, s neki köszönhetjük, ha e tapasztalatok birtokában különösebb sajnálkozás nélkül búcsúzunk halálunk órájában az emberi világtól.Márai Sándor: Füves könyv 

Tisztelettel: Léhmann György

Email

Szólj hozzá

Hozzászólás