SEMMISSÉG! EZ A “DEVIZAHITEL”: T…KE VAN A MENYASSZONYNAK!

SEMMISSÉG! EZ A "DEVIZAHITEL": T...KE VAN A MENYASSZONYNAK!

SEMMISSÉG! EZ A "DEVIZAHITEL":  T…KE VAN A MENYASSZONYNAK!

Kati Kiss június 27.

OLVASD EL ÉS ÉRTELMEZD AZ INDOKLÁST IS! OSZD MEG!

Lányom perében 14.P.92.829/2013/16. 2014.06.26-án született Ítéletből idézek: „A bíróság megállapítja, hogy a felperes és az alperes között 2008. október 29. napján létrejött deviza alapú ….. számú kölcsönszerződés érvénytelen.

” Még nem jogerős. + 15 nap fellebbezésre idő. Nem kért jogkövetkezmény megállapítást, csak érvénytelenség kimondását.


Hpt. 213. § (1) b) alapján= „a kölcsönszerződés a költségek teljes körét nem tünteti fel, ez pedig jogszabályi rendelkezést sért.” „A bíróság álláspontja szerint a szerződés nem felel meg a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.”

„A szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontjában írt feltételeknek ugyancsak nem felelt meg.” „A szerződés akkor felelne meg az e) pontban megkívánt feltételeknek, ha pontosan, részletekre kiterjedően tartalmazná azt a számítási metódust, amely alapján a részletek összege a teljes szerződéses időszakra, a változó mutatókat is figyelembe véve kiszámítható lenne. A szerződés ezen követelményeknek nem felelt meg!

Figyelemmel arra, hogy ezen utóbbi érvénytelenségi ok esetében a részleges érvénytelenség kérdése nem jöhet szóba, ez az adott szerződés teljes érvénytelenségét eredményezi, ezért a bíróság megállapította, hogy a 2008. október 29. napján létrejött kölcsönszerződés a felek között érvénytelen.” Kölcsönt nyújtó=AXA

 

A Jht. 1997. évi XXX. törvény 14. § (5) kötelezően előírja a bankoknak, hogy az árfolyamkockázatot származtatott (derivativ) ügylet megkötésével küszöböljék ki. 

A hitelkockázatok átruházására irányuló származtatott eszköz, olyan pénzügyi eszköz mely kizárólag befektetési szolgáltatás nyújtása keretében értékesíthető.
Tehát nem hitel, nem kölcsön, hanem BEFEKTETÉS! 
Akart bármelyik hitelfelvevő befektetést?

Az ítélet éppen hogy csak nem mondta ki egyértelműen, hogy a per tárgyát képező "termék" NEM HITEL!


Megjegyzés: MINDIG TARTSD SZEM ELŐTT, HOGY TE ÉS CSALÁDOD VAGYTOK AZ ÁLDOZAT! AKI MÁST ÁLLÍT, AZ HAZUDIK!

"Magyarország tagállamban a bankok megkerülve a tőkepiaci szabályokat kölcsön jogcímén tőzsdén kívüli deviza határidős tömeges – mintegy 1.000.000 db deviza alapú szerződési – ügyletet kötöttek a fogyasztókkal.
Lényegében a bankok kölcsönbe burkolva, kölcsön címén összetett pénzügyi eszközt tartalmazó pénzügyi terméket értékesítettek a fogyasztóknak.Ez pedig olyan ügylet, amelyre a fogyasztók szerződéses akarata nem terjedt ki! NCK"

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM