PÓKA LÁSZLÓ – PANASZ AZ IRODAHÁZI OSZLATÁS MIATT

PÓKA LÁSZLÓ - PANASZ AZ IRODAHÁZI OSZLATÁS MIATT.

PÓKA LÁSZLÓ – PANASZ AZ IRODAHÁZI OSZLATÁS MIATT

Tárgy: Panasz a 2014. november 14. napján a Képviselői Irodaházban történt Rendőri intézkedés miatt

Tisztelt Illetékes Hatóság!

Jelen panaszt elküldtem elektronikusan a BRFK ügyeletére, a Készenléti Rendőrség címére, valamint az V. kerületi Rendőrkapitányság címére. Tettem ezt ezért, mert az intézkedés során nem derült, ki, hogy a szabálysértési eljárást, valamint a békés, a kitiltásuk miatt informálódni szándékozó embereket pontosan melyik szerv intézkedése keretében vezették ki jogszerűtlen keretek között az épületből. A helyszínen az intézkedő rendőrök ezt vagy nem közölték, vagy nem lehetett hallani a nagy zajban.

Kérem, hogy amennyiben nem a tisztelt cím az illetékes a panasz elbírálásában, úgy azt értesítésem mellett szíveskedjenek az illetékes részére továbbítani.Szintén kérek mielőbbi értesítést elektronikus arról, hogy a panasz kivizsgálását hol hajtják végre, ugyanis minden bizonnyal az illetékesnek szüksége lesz (számomra érthetetlen okból) a panasz saját aláírással ellátott példányára. Ezen kívül úgy értesültem, hogy az érintettek nagy része panaszt kíván benyújtani az intézkedés ellen. Az illetékességgel bíró szervről történő értesítéssel az ő panaszuk beadását is meg tudjuk könnyíteni. Együttműködésüket, és gyors válaszukat előre is köszönöm. Kérdés esetén az ismert, és alulra írt elérhetőségeimen állok rendelkezésre akár személyes egyeztetés keretében is.

Panasz:

Alulírott Póka László, szül: Póka László, Budapest, 1969.03.08. an.: Orcsik Lídia, lakcím: 2316 Tököl, Pongrtáz G. u. 7. panasszal élek a 2014. november 14. napján a déli órákban a Budapest V. kerület Széchenyi rakpart 19. számú épületben történt rendőri intézkedés ellen.

Indoklás, panasz részletezése:
Elöljáróban jelzem, hogy maga az elvezetés módja kisebb nagyobb emberi megnyilvánulásoktól eltekintve nem kifogásolható.
Panaszomat az intézkedés jogszerűtlensége, szakszerűtlensége, ésszerűtlensége okán nyújtom be.

Előzmények: Az említett napon 10 óra körüli időben többen meghívásra érkeztek az irodaházba. A szokásoknak megfelelően korábban leadták a szükséges adatokat. A helyszínen kiderült több személy esetében, hogy nem léphet az épületbe. Ennek okáról előbb semmilyen magyarázatot nem adtak a szolgálatot teljesítő személyek.
Ezen néhányan felháborodtak, politikai támadást véltek az ügy mögött, és követelték, hogy mutassák be a kitiltásukról szóló indoklással alátámasztott okiratot. A felháborodás egyetlen alkalommal sem lépte túl a békés véleménynyilvánítás kereteit. Mivel a vélemények többek között erősen cibálták hazaáruló Kövér László házelnök bajszát, és haverja, az első számú uzsorás Csányi Sándor önbecsülését, így az írásos indoklásra békésen, de nem csendesen várakozó emberek nagyon rövid időn belül politikai nyomás alá helyeződtek.
Ez után hosszabb időn keresztül már a szóváltás nem a tétova őrséggel folyt, hanem a meghívó politikai párt képviselőivel.

Később érkezett egy egyenruhás személy az Országgyűlési Őrségtől, és felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az épületben a hangoskodás a 9/2013-es elnöki rendelet alapján nem kívánatos. Egyetlen szóval sem említette, hogy az épületet el kellene hagyniuk az előtérben még mindig az írásbeli indoklásra várakozó embereknek.

Ezt követően kis csoportokban csendesen, vagy kevésbé csendesen, de a felhívásnak eleget téve nem kirívóan hangosan beszélgetések folytak. A hangerő legfeljebb a jelenlévők nagy száma, és a felkorbácsolt indulatok miatt tűnhetett az átlagosnál nagyobbnak. Az indulatokat ez után már csupán a velünk tárgyaló politikusok nyilatkozatai, az épület előtt nagy számban, félelemkeltő és erőt demonstráló módon felsorakozott rendőrség váratlan megjelenése váltotta ki.

A rendőrség állományából mindössze a rendészet civil ruhás munkatársaival sikerült egyeztetni. Több ember jelenlétében kérdésére elmondtam, hogy arra várunk, hogy valaki írásban közölje a nagy számú, meghívásra érkezett, és rendben regisztrált személy kitiltását, és indoklását. Erre Ő jelezte, hogy utána néz a dolognak, és hamarosan visszatér.

A visszatérése nem történt meg. Helyette egyenruhás rendőrök jelentek meg nagy számban a lépcsőn, mely nagy félelmet keltett a bent várakozó emberekben. Ekkor ez miatt újabb hangoskodás kezdődött. A nagy hangzavarban nem lehetett érteni, hogy az előtérbe érkező rendőrök mit mondanak. Az emberek félelmükben összekapaszkodtak, mert a rendőrök testbeszédéből, mutogatásaiból erőszakos fellépésre lehetett következtetni. Az emberek sikítoztak, énekeltek, igazságot követeltek.
Az eljáró rendőrök szavát továbbra sem lehetett érteni, miközben az embereket kikísérték az épületből, és az utcán igazoltatták őket.

Érthetetlen és váratlan volt a rendőri fellépés. Különösen az elmúlt időszak erőszakos megmozdulásaival szembeni türelmes, hosszú időn keresztül több alkalommal hangosbeszélőn törtnő felszólítások tudatában.
Ésszerűtlen, szakszerűtlen és mellőzik a következetes jogalkalmazást az alábbi esetek:
-1. Egy erőszakos, jelentős kárt okozó rongálással járó rendbontáson megtalálja a módot a rendőrség arra, hogy a felszólítások jól hallhatóak legyenek, és kellő időt (több órát) hagy azok megértésére, valamint végrehajtására.-2. Békésen beszélgető, egy okiratra váró csoportot ésszerűtlenül rövid idő alatt érthető felszólítások nélkül testi kényszer alkalmazásával eljárás alá von.

Az utóbbi esetben nem keletkezett anyagi kár. Nem sérül senki. – Illetve igen, mégis történt sérülés: Az igazságtalanság keménynek tűnő burka repedt meg ismét. És persze pökhendi hazaáruló Kövér László önbecsülése. Vagy érinthetetlen politikusok hazugságaira derült fény. – a jelenlévők nem akadályozták súlyosan a Népképviseleti szerv működését, hiszen szándékosan szabadon hagyták a másik bejáratot.
Semmi nem indokolta a kiszámíthatatlan, minden előzetes jelzés nélküli rendőri rohamot, hacsak bajuszkirály közvetlen parancsa nem késztette ara a nép szolgálatára esküt tevő hatóságot, hogy ismét szolgálja a nép árulóit.

A fentiek alapján kérem az eset részletes kivizsgálását, a rendőri intézkedés jogszerűtlenségének megállapítását, és az eljárás alá vont személyekkel szemben az eljárások megszüntetését.

Tököl, 2014. november 17. Tisztelettel: Póka László 0630-931-9802  pokalaszlo@nemadomahazamat.hu

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM