MOST ÉR VÉGET AZ ADÓSOK TOVÁBBI KIFOSZTÁSA I. RÉSZ.

MOST ÉR VÉGET AZ ADÓSOK TOVÁBBI KIFOSZTÁSA I. RÉSZ.

MOST ÉR VÉGET AZ ADÓSOK TOVÁBBI KIFOSZTÁSA I. RÉSZ.


[good_old_share]

Talán most ért végett a további kifosztás lehetősége (Figyelem! Letölthető csatolmányok a II. rész végén!)

loading...

Nincs egy órája sem annak, hogy nagyon kedves levelezőm üzenetéből tudtam meg azt, hogy 10 nappal ezelőtt az Európai Bíróság a mellékletben látható cím alatt olvasható ítéletnek alábbi rendelkező részét hozta:

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

 
2016. november 9.(*)

„Előzetes döntéshozatal – 2008/48/EK irányelv – Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitel – Az 1. cikk (3) bekezdésének m) pontja, a 10. cikk (1) és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk – A »nyomtatott formában« és a »más tartós adathordozón« kifejezések értelmezése – Egy másik dokumentumra hivatkozó megállapodás – A nemzeti jog értelmében vett »írásbeli forma« követelménye – A megkövetelt információknak objektív paraméterekre való hivatkozással történő megjelölése – Határozott idejű hitelmegállapodásban feltüntetendő tartalmi elemek – A kötelező információk hiányának következményei – Arányosság”

 

A C‑42/15. sz. ügyben,

loading...

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (harmadik tanács) a következőképpen határozott:

 

  1. A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23‑i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) és (2) bekezdését – ezen irányelv 3. cikkének m) pontjával összefüggésben – a következőképpen kell értelmezni:

 
–        a hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban elkészíteni, azonban az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemet nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni;

–        az irányelvvel nem ellentétes, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában előírja egyrészt azt, hogy a 2008/48 irányelv hatálya alá tartozó, és nyomtatott formában elkészített hitelmegállapodást a feleknek alá kell írniuk, másrészt pedig azt, hogy az aláírásra vonatkozó ezen követelmény az említett megállapodás ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt összes tartalmi elemére alkalmazandó.

 

  1. A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem szükséges, hogy a hitelmegállapodás a fogyasztó által teljesítendő fizetések minden egyes esedékességét konkrét időpontra való hivatkozással jelölje meg, amennyiben e megállapodás feltételei lehetővé teszik az említett fogyasztó számára e fizetések időpontjainak nehézség nélküli és bizonyossággal történő azonosítását.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

  1. A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan határozott idejű hitelmegállapodásnak, amely előírja a tőke egymást követő fizetésekkel való törlesztését, nem kell törlesztési táblázat formájában pontosítania az egyes fizetéseknek e tőke visszafizetését szolgáló részét. Az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett e rendelkezésekkel ellentétes az, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában ilyen kötelezettséget ír elő.

 

  1. A 2008/48 irányelv 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam nemzeti szabályozásában előírja, hogy amennyiben valamely hitelmegállapodás nem tartalmazza az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt összes tartalmi elemet, úgy ezt a megállapodást kamat‑ és költségmentesnek kell tekinteni, ha olyan tartalmi elemről van szó, amelynek hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségének meglétét, hogy a kötelezettségvállalásának mértékét értékelje.”

 
Szerintem eléggé kihangsúlyoztam az ítélet rendelkező részének a devizában nyilvántartott kölcsönszerződések magyar adósaira vonatkozó döntő részét.

Részben azt, hogy az Európai Bírósági ítéletnek minden EU-s ország nemzeti bíróságára, azaz a magyar bíróságokra is kötelező rendelkező része szerint a 2008/48. EK Irányelv 10. § 2. bekezdésében írt valamennyi szerződési feltételt az adósok által is aláírtan írásba kell foglalni a hitel megállapodásban és annak mellékleteiben ahhoz, hogy azoknek kötelező ereje legyen,

 

részben azt, hogy amennyiben a 2008/48. EK Irányelv 10. § 2. bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket nem tartalmazza az adós által aláírt szerződés, utána a bank sem kamatot, sem költséget nem igényelhet az adóstól.

loading…


És akkor nézzük meg a mellékletben szintén teljes egészében látható 2008/48. Irányelvnek hivatkozott 10. § 2. bekezdésében írtakat is:

TOVÁBB A II. RÉSZHEZ.

FIGYELEM! A Facebook folyamatosan korlátozza a bejegyzéseink láthatóságát. Ha értesülni szeretnél az oldalunk új híreiről, akkor húzd az egeret a Facebook oldal tetejére a "Tetszik/Liked" gombra és pipáld ki az értesítéseket hogy megjelenjünk a hírfolyamban. KATTINTS IDE!  [apss_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
MORVAI: NEM ELÉG EZ KEDVES JOBBIKOSOK, NEM ELÉG EZ KEDVES FIDESZESEK?
MORVAI: NEM ELÉG EZ KEDVES JOBBIKOSOK, NEM ELÉG EZ KEDVES FIDESZESEK?

MORVAI: NEM ELÉG EZ KEDVES JOBBIKOSOK, NEM ELÉG EZ KEDVES FIDESZESEK? [good_old_share] A videó után Morvai Krisztina kérése a FIDESZ,...

REMEK FELMENTÉS A RENDŐRSÉGTŐL.
REMEK FELMENTÉS A RENDŐRSÉGTŐL

REMEK FELMENTÉS A RENDŐRSÉGTŐL [good_old_share] Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!   Remek felmentés a rendőrségtől. - Szigetszentmiklóson még tiszteletben tartják az...

Close