MÓDOSÍTÓT NYÚJTOTTAK BE A “DEVIZAHITELES” TÖRVÉNYHEZ

MÓDOSÍTÓT NYÚJTOTTAK BE A "DEVIZAHITELES" TÖRVÉNYHEZ.

Módosítót nyújtottak be a devizahiteles törvényhez

Benyújtotta a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslat módosító indítványát szerdán, amely az elévülés részletes szabályairól rendelkezik.
A Rogán Antal fideszes és Rubovszky György KDNP-s képviselők által jegyzett indítvány szerint a Polgári törvénykönyv elévüléssel kapcsolatos szabályait a fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelésekkel kapcsolatban úgy kell értelmezni, hogy ezek a követelések a kölcsönszerződés fennállása alatt nem évülnek el, elévülésük a szerződés megszűnésével kezdődik. Az indokolás szerint amíg a felek bármelyikének a kölcsönszerződésből követelése vagy ellenkövetelése keletkezhet a másik féllel szemben, addig nem kezdődhet meg a követelések elévülése.


A benyújtott módosító javaslat értelmezési szabálya szerint ha a szerződés úgy szűnt meg, hogy közben már eltelt a Ptk. szerinti ötéves általános elévülési idő, akkor az abból eredő követelések már elévültek. Ez azonban nem akadálya annak, hogy a felek az őket megillető már elévült követeléseket – az elszámolásra irányadó törvényi rendelkezések szabályai szerint – a Ptk. alapján beszámíthassák azokba a velük szemben érvényesített követelésekbe, amelyek keletkezésekor a beszámítható követelések elévülése még nem következett be, olvasható a módosító javaslatban.

Azokra a követelésekre, amelyek elévülése már megkezdődött, de időtartama az elszámolásra vonatkozó törvény megalkotásáig letelne, a javaslat elrendeli az elévülés nyugvását a törvény hatálybalépése és a külön törvényben meghatározott időpont közötti időszakra. Ezáltal az érintett igények – a Ptk. szabályai szerint – az elévülés nyugvását követő meghatározott ideig, adott esetben egy évig abban az esetben is érvényesíthetők lesznek, ha az elévülési idő már eltelt vagy kevesebb mint egy év volna hátra belőle – olvasható a parlament honlapján közzétett javaslatban.

Év végére tisztázódhatnak a jogi részletek

A kormány pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek a devizahitelesek megsegítését célzó első törvényjavaslatot A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről címmel.


loading...

Minden bizonnyal az év végén fejeződhet be a devizaügy jogi részleteinek tisztázása. Ekkorra készülhet el ugyanis összegzésével az a kúriai joggyakorlat-elemző csoport, amely a kölcsönszerződésekkel kapcsolatos pereket vizsgálja meg.

Az árfolyamkockázat ügyében a bankok és a hitelfölvevők osztoznak a felelősségen – mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn az M1 Napirend előtt című műsorában. Hozzátette, a párt azt kérte a kormánytól, hogy ne a jelenlegi piaci árfolyamon forintosítsák a hiteleket. – MNO

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM