Levél az NCK szerkesztőségének

Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!

 

Meddig tűrhető még ez a fehérgalléros kormányunk által is jóváhagyott szabad rablás?

Lehet-e ezt a mérhetetlen kárt, – emberi- és anyagi, – valaha is rendbe hozni mindannyiunk megelégedésére?

Hol itt a jog? Hol a demokráciánk, ahol a jog egyenlő mértékkel bír és állampolgárait megvédi minden körülmények között, hiszen ezért jött létre.

A kormánynak védeni, gyarapítania kellene nemzetét, hiszen felesküdött erre a szolgálatra legjobb tudása szerint. Miért nem lehet ilyen fajsúlyú törvényszegéseknél a kormányt /Fidesz-KDNP/ leváltani?

Miért nem lehet azonnal számon kérni, vizsgálatot indítani, a felelősöket felkutatni és törvényszék elé állítani, mint a tyúktolvajokat, s tetteik súlya szerint büntetni őket?

Rengeteg miért, amire nincs válasz, miközben családok ezrei lesznek hajléktalanná, törvénytelen módon kisemmizettekké, földönfutókká, országát elhagyóvá, elmenekülővé.

Csak népi összefogással /sztrájkok, stb./ lehet jogainkat érvényre juttatni? Magánszemélyek nem uzsorázhatnak sem kicsiben, sem nagyban, hiszen lesújt rájuk a törvény ereje, de mi van a bankokkal? Oda már nem érhet el a törvény ereje? A bankokra és a kormányra nem vonatkozik a törvény?

Felháborító,  érthetetlen, elfogadhatatlan ami ebben az országban megtörténhet a bankok mérhetetlen kapzsisága és kormányunk felelőtlen, elégtelen munkája eredményeként.

Remélem hamarosan nemzetünk megkárosítóit, trükkös tolvajait, csalóit, csatlósaikat – hasznot húzókat- felelősségre vonnak és károkozásukért, súlyos bűncselekményeikért, mulasztásaikért, tömegek halálát okozó tetteikért felelni fognak!

Már nincs lakhatási- megélhetési jog, és teljes jogi bizonytalanság, káosz vesz körül minket. Míg a kisembert tyúklopás miatt elővezetik és büntetik, addig milliárdos csalások, sikkasztások, bankok uzsorázására van ugyan törvényi tiltás, de nincs számonkérése, kivizsgálása, szankcionálása.


Nem egyenlő mércével mér a jog mérlege, így történhetett meg nemzetünk kirablása, jogfosztottsága.

Alkotmányos jogainkat követelve /visszaállítva/ biztosítva fogunk tudni csak felemelkedni nyomorúságunkból -jogi-, erkölcsi-, anyagi-, nemzetünk javát szolgáló kormánnyal, akitől mindezek számon kérhetőek, elszámoltathatóak, hiányuk esetén büntethetőek lesznek.

Nem engedhetjük meg, hogy maroknyi embercsoport uralkodhasson rajtunk, foszthasson meg jogainktól, emberhez méltó létünktől, üldözzön el otthonainkból nyomorba döntve nemzetünket intézkedéseikkel saját zsebeiket tömve, egyéni gyarapodásuk érdekében, biztosítva mindezeket alkotmányunk megváltoztatásával, teljes jogi káoszt, bizonytalanságot létrehozva.

Nem hagyhatunk egy ilyen élhetetlen országot gyermekeinkre, ezért igen nagy a felelősségünk nekünk, idősebbeknek! Elégtételt követelünk a törvény útján! 

További kitartást és sikert kívánok! Fáradozásaikat megköszönve maradok!

Tisztelettel:

Gyönyörűné Kató K.Zsuzsanna

Szólj hozzá

Hozzászólás