KÖZÉRDEKŰ KERESET KÉSZÍTÉSE- DR. LÉHMANN GYÖRGY

KÖZÉRDEKŰ KERESET KÉSZÍTÉSE- DR. LÉHMANN GYÖRGY

Közérdekű kereset készítése

 

Négy nappal ezelőtt léptek hatályba az új Polgári Törvénykönyv alábbi rendelkezései:

loading...

6:105. § [Tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset]

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű keresetet indíthat

a) az ügyész;

b) a miniszter, az autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, a központi hivatal vezetője;

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője;

loading...

d) a gazdasági és szakmai kamara vagy érdekképviseleti szervezet; és


 

e) az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület,

és az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján a fogyasztói érdekek védelmére létrejött szervezet.

(2) Közérdekű kereset alapján a bíróság a tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségét az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal állapítja meg, és elrendeli, hogy a szerződési feltétel alkalmazója a saját költségére gondoskodjék a szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására vonatkozó közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság dönt. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett szerződési feltétel pontos meghatározását, tisztességtelenségének megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig már teljesítettek.

(3) Közérdekű keresetben kérhető az olyan általános szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítása is, amelyet fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra. Ha a bíróság megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától.

(4) A (3) bekezdés szerinti per az ellen is megindítható, aki a fogyasztókkal történő szerződéskötés céljából meghatározott és megismerhetővé tett tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazását nyilvánosan ajánlja. Ha a bíróság megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja az általános szerződési feltétel alkalmazását nyilvánosan ajánlót az alkalmazásra ajánlástól.

(5) A (2) bekezdés közzétételre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a bíróság szerződésben még nem alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelenségét állapítja meg. A közzétételről az érintett általános szerződési feltétel nyilvánosságra hozójának, illetve alkalmazásra ajánlójának kell saját költségére gondoskodnia.

Mint jól látható, az általam javasolt, sok száz ügyfelem részéről indított perekkel érintett, és minden devizahiteles adós problémáját alapvetően megoldandó közérdekű peres eljárások megindítására a

         e) az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület

azok az egyesületek, akik fogyasztóvédelmi feladatokat ellátnak meghatározott fogyasztói körben, jogosultak annál a bíróságnál, ahol a székhelyük van – jogosultak.

Természetesen csak arra fogyasztói körre terjed ki ezeknek a pereknek a hatálya, akiket ezek az egyesületek képviselnek, de amennyiben több különböző fogyasztói körben tevékenykedő egyesület él ezzel a lehetőséggel, akkor több-kevesebb mértékben pótolhatjuk Navracsics miniszter úrnak mulasztással elkövetett véleményem szerinti bűncselekményét.


Természetesen fontos így az, hogy mely területen tevékenykedő egyesületek indítsanak ilyen peres eljárást, én az eddigi bírósági ügyintézési határidő figyelembevételével javaslom Csongrád, Békés, Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Győr-Sopron-Moson, Veszprém megye területén székhellyel rendelkező egyesületek perindítását.

Egy egyesület az eddigi bírósági tapasztalataim alapján a következő pénzintézetek ellen indíthat eredmény reményében közérdekű pert:

Raiffeisen Bank Zrt, FHB Kereskedelmi Bank Zrt, OTP Jelzálogbank Zrt, OTP Bank Nyrt, K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt, Axa Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., MKB Bank Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt, CIB Lízing Zrt., Budapest Autófinanszírozási Zrt, Magyarországi Volksbank Zrt, ERSTE Bank Hungary Zrt, CÍB Bank Zrt, Sopron Bank Zrt, UCB Ingatlanhitel Zrt, UniCredit Bank Hungary Zrt, Santander Consumer Finance Zrt, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt

Természetesen nem teljes a lista.

Tehát ennyi fajta pert kell ahhoz megindítani, hogy a bankok által tisztességtelen szerződési feltételekkel diktált szerződések ebben a tekintetben érvényessé váljanak. Olyan állapotba, hogy az adósok által befizetett, a szerződés megkötése utáni banki kamat és kezelési költségemelések visszamenőlegesen jogtalan követelésekké minősüljenek, az adósok javára túlfizetést jelentsenek.

Ennek eredménye pedig az, hogy az adós a szerződés aláírása után megkezdett törlesztő részletet köteles mindösszesen a jövőben fizetni mindaddig, amíg a bankok és az adósok az irányadó devizánál bekövetkezett árfolyam és kamatváltozás hatását a megkötött szerződésükre vonatkozóan nem rendezik.

Amennyiben abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy ezeket a keresetleveleket a perelni szándékozó egyesület részére elkészíthetem, akkor természetesen ebben az esetben a postai költségekre sem tartok igényt az eddig már megszokott ingyenes vállalásomon túl.

Ellenben perenként 36.000.-Ft. eljárási illetéket le kell ragasztani, ennek viselését nem vállalom.

Minden perben természetesen soronkívüliséget kérelmezek, és erre szerintem törvényi rendelkezés alapján sor fog kerülni.

Ennyi. Kérem értesítésüket, hogy mely egyesület kész perre menni a bankokkal.

Azért pedig elnézést kérek, hogy már négy napos késést okoztam a perindítással.

 Siófokon  2014. március 19. napján.

Léhmann György

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
VARGA ISTVÁN ÉS MAKKOS ALBERT A LÁNCHÍD RÁDIÓBAN AZ AB DÖNTÉSE UTÁN
VARGA ISTVÁN ÉS MAKKOS ALBERT A LÁNCHÍD RÁDIÓBAN AZ AB DÖNTÉSE UTÁN (2014-03-18)

Varga István és Makkos Albert a Lánchíd Rádióban az AB dönés után - 2014.03.18. Tovább dobták a forró krumplit?  A...

DR. LÉHMANN LEVELE MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉNEK
DR. LÉHMANN LEVELE MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉNEK

Magyarország Miniszterelnökének B u d a p e s t Tisztelt Miniszterelnök Úr! Pontosan fél évvel ezelőtt – 2013. szeptember...

Close