Dr.Léhmann György-Az ügyvédi kar becsülete érdekében

Tegnapi „Nem tudok hallgatni – válasz – viszontválasz” írásomat követően nagyon sok kedves levelet kaptam és többek között az alábbit:

A műtőben fekvő beteg példájánál maradva;

– egy hozzáértő orvos – látva, hogy a többi kolléga, de a teljes asszisztencia is megzavarodva tétovázik a percekre szabott életmentő műtét során – , azonnal cselekszik, teszi, amit tenni helyes, menti az életet. Ha olyan helyzetben lenne, hogy nem tud cselekedni (pl. csak megfigyelő, nincs bemosakodva, beöltözve) rákiált a többiekre, mondja és ismételten mondja a teendőket, ha nem azt teszik, erélyesebben ismétli, utasítva ismétli, amig csak élerben van a krízises beteg, nem törődik tekintéllyel se máséval se a sajátjával, kitart a végsőkig..

Bocsánatot kérek , tisztelt Ügyvéd Úr!

A devizaperek óta (családilag érintett lévén) olvasom leveleit, a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel adózva kísérem figyelemmel eddigi áldozatos munkáját, közszerepléseit, végtelen türelemmel és átgondolt alapossággal vívott szellemi harcát az alattomos sötétséggel szemben. Az utóbbi értetlenséget látva a hivatalosságok részéről, megértem a legutóbbi Ady-idézetének aktualitását is, és mégis kérem, hogy a csodálatosan boldogító családi körben töltött pillanatnyi kikapcsolódás után, " ne hagyja ott az operációt az odakiáltás után, hiszen a szegény beteg még nem halt meg a műtőasztalon, hátha kihúzza novemberig"  – Azaz kérjük, továbbra is maradjon velünk, és minden egyes alkalommal (levélválaszában, riiportokban) ismételten mondja el az Ön által ajánlott megoldást nem engedve zavaros agyalmányoknak teret ily módon, tudom, hogy leírta pontosan, tán nem is egyszer, de újra és újra hallani, olvasni kell ismételten az egyetlen jó megoldást, csakis a megoldást. A szereplő egyének vagy megzavarodottak, vagy féltevezetettek, vagy csak feltünősködők, vagy hátsó szándékúak, vagy csak inkompetensek, mégis ismételten mondani, írni kell számukra a helyes megoldást, be-beillesztve az aktuális (esetlegesen szándékosan félrevezető) téma közé. .

Az utóbb egyre gyarapodó érdeklődő, tájékozatlan emberekkel is megismertetni íly módon a jó megoldást. Tudjuk jól, hogy a politikai szereplők egyik bevált fogása az agyonhallgatása annak az igazságnak, mely kínosan érinti őket, de  nincs semmi érvük ellene, . Kérem, ne hagyja ezt a törekvésüket érvényre jutni.A bankszövetségről nem beszélek, mert a nép előtt egész rendszerük hiteltelenné vált már. Ezt ők is tudják, fő taktikájuk az időhúzás, félrevezetés és zavarkeltés. Ne hagyjuk ezt sem! "

Az igazság gyakori kimondásával nyílnak ki a "kómába borult" szemek, gyógyulnak meg a szenvedő családok, mert nagyobb valószínűséggel jut el hozzájuk, megértik és követelik is később hatékonyan, tömegesen, kikényszerítve a helyes intézkedést az illetékesektől.

Már csak annyi hiányozna tisztelt Ügyvéd Úr, hogy a devizában nyilvántartott Ft-hitelek (avagy kölcsön-szerződések) szabályossá tett mintáját (az Ön által korábban közzétett blanketták módjára) közreadni, ajánlva az adósoknak és a (sunyi) bankoknak is. Az se árt, ha a Kormány is megvilágosodik általa. De jó is lenne, ha ez a kérés még beleférne az Ön lelkierejébe, melyet lassan végleg kimerítenek az értetlenséget színlelt jóakarók.

Tisztelettel és reménykedve:

……………………………………..

okl.ép.mérnök, nyugd. mérnöktanár

Az ilyen felkérést nem lehet visszautasítani, ezért ügyvédkollégáim felé az alábbi felhívást teszem:

Tudva azt, hogy az ügyvédi kar hallgatásának egyik oka az, hogy többségében ugy gondolkoznak, ahogy az alábbi szövegezéssel ezt kifejtette az ATV-nek 2011. augusztus 22-i adásában Dr. Bánáti János Országos Ügyvédi Kamarai Elnök Úr,


 

„Dr. Bánáti János: Én nem merem azt mondani, amit Professzor úr mond, hogy ez általánosságban ez az úgynevezett svájci frank alapú kölcsön hibás termék és ezen a címen mindenki függetlenül attól, hogy melyik banktól, milyen kölcsönt vett fel, és mik az ő személyes körülményei, indítson pert.

 

Én tehát csak azt tudom mondani, és tudom azt, hogy ez nagyon kevés és nem fogja vigasztalni azokat a szerencsétlen családokat, amelyekre mind a ketten utaltunk, akik nagy részt saját hibájukon kívül kerültek egy helyzetbe, de csak azt tudom mondani, hogy menjenek el egy ügyvéd kollégához, egy ügyvédi irodába, vigyék el az adott konkrét szerződést, tárják fel a szerződés körülményeit, lehet, hogy az ügyvéd kolléga sem fogja tudni kiszámolni, ahogy professzor úr mondja, hogy a bank az elmúlt években milyen alapon számolta ki, de valahova én remélem, hogy el tudnak jutni. Kockázatokat kell ebben az esetben mérlegelni, mert egy perindításnak én kénytelen vagyok állandóan ezt mondani az ügyfelek felé, egy perindításnak kockázata van.

Amíg nem lesz egy egyértelmű vizsgálóbizottság, vagy bárki által általánosságban kimondva, hogy itt hibás termék volt, addig az egyedi pereknek meg van a kockázata. Azt az ügyvéd és ügyfél közösen majd mérlegeli, és döntés lesz, hogy megindítják-e a pert.

 

Riporter: Ez is pénzbe szokott kerülni, hogyha megkérek egy ügyvédet, hogy bogarássza már át az én szerződésemet, most aki éppen bajban van és azon gondolkodik, hogy hátha így menekül a bajból és vállalja a pereskedést, neki valószínűleg még ezért a szerződés átolvasására sincs pénze.

 

Dr. Bánáti János: Ezt megértem és nyilvánvalóan itt az ügyvéd kollégákat itt önmérsékletre fogjuk felkérni, mert jogszerű tőlem megkérdezte valamelyik kollégája, hogy jogszerű-e, ha egy ügyvéd felszámol azért pénzt, hogy átnézi a szerződést, véleményt mond és mondjuk ennek az az eredménye, hogy nem indít pert. Erre a válaszom az, hogy ez jogszerű, de újra mondom megtudjuk kéri, csak kérni tudjuk az ügyvéd kollégákat, hogy itt minimum visszafogottak legyenek.

 

Más megoldást én sem tudok, mert a kérdés, ahogy professzor úr mondta, összességében tragikus, hiszen ha itt feltesszük, hogy úgy ahogy van az összes szerződésben valami végzetes hiba történt, tehát tételezzük fel, hogy hibás termék, hát akkor megkérdezem, hogy hát akkor mi van.

 

Ha az összes devizalapu kölcsön hibás termék volt, akkor eredeti állapot helyreállítása, – mert a jog ezt a megoldást adja – például a magyar jog, miképp képzelhető el, vagy ki kit fog kárpótolni. Hát itt az egész országról van szó.

Itt Magyarország tíz millió ember jövőjéről van …

 

Riporter: Pénzintézeteket sem lehet ilyen kártérítéssel bedönteni.

 


Dr. Bánáti János: Hát összeomlik a magyar pénzügyi rendszer és bankrendszer? Az nemcsak a bank tulajdonosainak lesz rossz, tízmillió magyar állampolgárnak lesz rossz. Hát ha megszűnik a hitel Magyarországon, leáll a gazdasági élet. És tízmillió ember nem jut fizetéshez sem, tehát itt nagyon megfontolt megoldást kell keresni, az indulatokon, azoknak a gerjesztésével sajnos nem megyünk sehova.”

 

mégis

k é r e m 

azokat a budapesti ügyvédkollégáimat, akik készek minden ellenszolgáltatás nélkül olyan egyezség tervezeteket velem együtt közösen elkészíteni a devizaalapu kölcsönszerződésekkel kapcsolatos tragédia következményeinek lezárása érdekében, hogy segítsenek.

Elgondolásom az, hogy 3-5 főből álló lelkiismeretes és jól felkészült ügyvédnek egy heti tevékenysége eredményeként lehetséges olyan egyezségi ajánlatok elkészítése, melyek összhangban vannak a nemzeti jogszabályokkal éppugy, mint az EU-s joggyakorlattal.

 

Olyan ügyvédkollégáim jelentkezését várom, akik az adósoktól az eddigiekben hasonló ügyekkel kapcsolatosan nem reméltek pénzt, és a jövőben sem kívánnak tőlük jövedelemre szert tenni, illetve nem tartanak attól, hogy a bankok az ügyvédi tevékenységük ellehetetlenítésére fognak törekedni. Rajtam kívűl négy főnél több ügyvéd szerintem szükségtelen, mert részletes megbeszéléseknek, órákig tartó szócséplésnek nincs értelme. De rajtam kívűl 2-3 ügyvéd is elégséges.

Szeptember 18-án – szerdai napon – kezdünk egy olyan budapesti ügyvédi irodában, aminek címét kérem részemre megküldeni, és rendelkezésünkre áll itt számítógép, jogszabálygyüjtemény.

Természetesen ebben a budapesti irodában minden nap reggel 9-re érkezem, és ez tart addig, míg munkánkkal nem végeztünk.  Október 10-ig végeznünk kell.

 

Várom a nemzet sorsáért aggódó Kollégáim jelentkezését.

Vidéki kollégáim jelentkezését is várom, de nekik ugyanugy mindennap utazni kell Budapestre, mint nekem.

Léhmann György

Siófokon 2013. szeptember 11. napján.

Kapcsolódó cikkek:

Feltétlenül nézd meg-Dr. Damm Andrea a semmis szerződésekről+iratminták!

Varga István MNB-Ez a “termék” sem az Alaptörvénynek, sem a Nemzeti Hitvallásnak nem felel meg!

Feljelentés-Bankárok-Üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás

Szólj hozzá

Hozzászólás