KÉRELEM MINDEN EURÓPAI UNIÓHOZ TARTOZÓ ORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉHEZ

KÉRELEM MINDEN EURÓPAI UNIÓHOZ TARTOZÓ ORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉHEZ.

KÉRELEM MINDEN EURÓPAI UNIÓHOZ TARTOZÓ ORSZÁG NAGYKÖVETSÉGÉHEZ

Az alábbi iratomat és mellékleteit minden Európai Unióhoz tartozó ország

Budapesti Nagykövetsége részére megküldtem.

Siófokon 2014. november 8. napján.

Léhmann György

                                                                                                                                    S népek hazája, nagy világ!        Az nem lehet, hogy annyi szív

                                                                                                                                    Hozzád bátran kiált:                      Hiába onta vért

                                                                                                                                   „Egy ezredévi szenvedés            S keservben annyit hű kebel

                                                                                                                                   Kér éltet vagy halált!”                   Szakadt meg a honért!

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. – tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l) 

 

 

………………………………. Köztársaság Nagykövetsége

 B u d a p e s t

Tisztelt Nagykövet Úr!

Sajnálattal kell megállapítanom azt, hogy a mellékelt,

Jean-Claude Juncker úrnak, az Európai Bizottság Elnökének, valamint

Varga Mihály úrnak, a Magyar Nemzetgazdasági Miniszternek címzett

irataimmal bizonyítottan több millió magyar ember sérelmére Magyarországon olyan korrupciós jellegű közhatalmi állapot következett be a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekkel kapcsolatosan, melynek eredményeként az államhatalom uralkodik tisztességtelen módon a bírói hatalom felett.

 

Ennek folytán a hatalommegosztás a hatalmi ágak között, valamint az állampolgárok jogai védelmének lehetősége bíróság előtt Magyarországon megszűnt.

Erre az önkényuralmi jellegű állapotra tekintettel megállapítható az, hogy az Európai Unió alapértékét meghatározó,

Európai Unióról szóló szerződés 

 

2. cikke

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a

jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait –

tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a

megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak

közötti egyenlőség társadalmában.

 

szerinti elvek, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája Preambulumában írtak

 

E Charta, tiszteletben tartva az Unió hatásköreit és feladatait, valamint a szubszidiaritás elvét, újólag

megerősíti azokat a jogokat, amelyek különösen a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból és nemzetközi kötelezettségeiből, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményből, az Unió és az Európa Tanács által elfogadott szociális chartákból, valamint az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogából következnek.

Ebben az összefüggésben a Charta értelmezése során az Unió és a tagállamok bíróságai kellően figyelembe veszik a Chartát megszövegező Konvent elnökségének irányítása alatt készített és az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett naprakésszé tett magyarázatokat.

 

E jogok gyakorlása együtt jár a más személyek, az emberi közösség és a jövő nemzedékek iránt viselt felelősséggel és kötelezettségekkel.

 

Magyarországon sérülnek.

Emiatt ezernél nagyobb számú, fentiek szerint jogfosztott ügyfelem képviseletében is arra

 

k é r e m                       T. Nagykövet Urat, hogytovábbítsa irataimat Országának Kormányához azzal a

k é r e l m e m m e l

hogy kérem az Alapjogi Chartában írt,

E jogok gyakorlása együtt jár a más személyek, az emberi közösség és a jövő nemzedékek iránt viselt felelősséggel és kötelezettségekkel.

kötelezettségvállalásra tekintettel Kormányuk, illetve Európai Parlamenti Képviselőik az Európa Parlamentben, illetőleg más Európai Uniós intézményekben törvényes lehetőségükkel élve tegyenek meg mindent azért, hogy hazámban – Magyarországon – az irataimban feltárt közállapotok megszűnjenek.

Siófokon 2014. november 7. napján.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                          Dr. Léhmann György kérelmező

                                                                                              8600 Siófok Szűcs u. 1. sz.

                                                                                                    Magyarország

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM