Fizetési moratórium !!! Kormányrendelet és magyarázat.

Fizetési moratórium !!! Kormányrendelet és magyarázat.

Fizetési moratórium !!! Kormányrendelet és magyarázat.

III. Kormányrendeletek

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről

"A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzetben, a koronavírus világjárvány
nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében,
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

loading…


1. §
(1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen
nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).
A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

(2) A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos
mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

(3) A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével
meghosszabbíthatja.

(4) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési
moratórium idejével meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

(5) E § rendelkezéseit a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított
kölcsönökre kell alkalmazni.

2. §
E rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. "

További infó és forrás: https://magyarkozlony.hu/…/0a45e158ca1d1b307b20…/megtekintes

Magyarázat:

MI AZ A TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM?

A törlesztési moratórium a hitelek havi fizetési kötelezettségeinek felfüggesztését jelenti, vagyis nem kell ezen időszak alatt a törlesztőrészleteket megfizetni.

Ez azonban nem jelent tartozáselengedést, a kamatok csökkentését, pusztán haladékot az átmeneti pénzügyi zavarok idejére.

Az MNB március 18-án felszólította a bankokat, hogy valamennyi lakossági hitel – a lakáshitelnél és a személyi kölcsönnél is – esetében vezessenek be törlesztési moratóriumot 2020. év végéig.

Vagyis az adósoknak idén nem kell meglévő hitelük után semmit se fizetniük.

A kormány döntése értelmében a veszélyhelyzet fennállása alatt az adós a hitel- és kölcsönszerződése, pénzügyi lízingszerződése tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

A fizetési moratórium december 31-éig tart, de a határidőt a kormány később kitolhatja.

loading…


A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés is december 31-éig érvényes.

A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
A szerződések teljesítési határidejének módosulása a járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy azokat szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták.

Ez érvényes minden olyan szerződésre, amely alapján március 18-án már folyósítottak kölcsönt.

A kormányrendelet után megkötött szerződéseknél, a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hiteleknél a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

Üdvözlettel: Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető, biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM