A devizakárosultak maguk vegyék kezükbe saját sorsuk jobbra fordítását

A devizakárosultak maguk vegyék kezükbe saját sorsuk jobbra fordítását

A devizakárosultak maguk vegyék kezükbe saját sorsuk jobbra fordítását

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Devizahiteles Párt bejegyzésének megszüntetéséről.

Párt újraalapításának jogi és szervezeti lehetőségéről.

Devizahiteles Pártot a Budapest Környéki Törvényszék – előírt hiánypótlások teljesítés után – az elsőfokú végzésével bejegyezte, amely ellen az ügyész fellebbezést nyújtott be további négy esetkörben további részletszabályozás igényelte.

A fenti eljárás már 2019. november 9. napja óta tartott. Az alapítók gyűlése állásfoglalásának megfelelően és további jogorvoslatok elhúzódása elkerülése érdekében, valamint a párt székhelyhasználati engedélyének időközben történt visszavonása folytán az ügyészi fellebbezésre tett észrevételemben a párt bejegyzési kérelmétől elálltam azzal, hogy későbbi időpontban az ügyészi fellebbezésnek megfelelően korrigált alapszabállyal, honlap változtatásokkal és új székhelyhasználati engedéllyel az alapítók új nyilvántartásba vételi kérelmet nyújtanak be.

A fentiek alapján a Fővárosi Ítélőtábla a nem jogerős (ügyész fellebbezhet a Kúriához) végzésével az ügyészi fellebbezésre tekintet nélkül a Budapest Környéki Törvényszék pártbejegyző végzését hatályon kívül helyezte és a párt bejegyzési eljárását megszüntette.

Felhívom a regisztrált pártszervezőket – megbízásuk ezúton közölt visszavonása mellett – a pártalapítás érdekében végzett facebook oldalak és internetes oldalak, valamint a pártszervező és pártpropaganda tevékenységük haladéktalan megszüntetésére.

loading…


Felhívom a volt pártalapítókat és az újraalapításra vállalkozókat, hogy lehetőség van a párt ítélőtáblai végzésben is foglalt újraalapítására. A pártalapító tevékenység során szerzett jogi és szervezési tapasztalataim alapján azonban azt javasolom, hogy a párt alapítására csak és kizárólag abban az esetben vállalkozzanak, ha a 106 országos egyéni választókerület mindegyikében rendelkezésre áll a 106 választókerületi szervező és az általa megszervezett 10 fő alapszervezeti tagjelölt, ezzel mintegy 1060 fő alapító és egyben az országot lefedő ún. szervező tagság, mert csak ebben az esetben van esély egy széles alapokon álló és céljaiban, valamint szervezetében egyebekben már kimunkált alapszabállyal neki indulni a 2021. évi országgyűlési választásoknak.

A párt újraalapításához az újra alapítóknak az általam kidolgozott alapítási és bírósági, valamint ügyészi dokumentumokat természetesen rendelkezésére bocsátom, továbbá ügyvédként történő megbízásom esetén kész vagyok az újra alapítás jogi feladatait elvégezni és az alapítók, valamint a párt jogi képviseletét ellátni, azonban a pártnak sem újra alapítója, sem elnöke/ügyvezetője (vezető szervének tagja), sem a pártnak tagja nem kívánok lenni.

Nézetem szerint eljött az ideje annak, hogy a devizakárosultak maguk vegyék kezükbe saját sorsuk jobbra fordítását és ne mástól várják annak megoldását.
Cegléd, 2020. május 31. Dr. Kriston István, a Devizahiteles Párt volt ügyvezetője.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM