Mit kellene elérniük a devizakárosultaknak a fizetési moratórium időszaka alatt ?

Mit kellene elérniük a devizakárosultaknak a fizetési moratórium időszaka alatt ?

Mit kellene elérniük a devizakárosultaknak a fizetési moratórium időszaka alatt ?

"…Ezzel megszabadulna a 256 Ft-os szerződéstől és az adósrabszolgaságtól is…"

Dr.Szabó V. László ügyvéd – A fizetési moratórium időszaka alatt az adósoknak legalább odáig el kellene jutniuk, hogy a bíróság felfüggessze az ügyüket az Európai Unió Bíróságán kezdeményezett – C-932/19. sz ügy jogerős befejezésééig.

Az ügy tárgya az alábbi kérdés megválaszolására irányul * a konkrét kérdés az oldal alján!

Egyszerűbben fogalmazva a kérdés az, hogy megteheti-e a magyar bíróság azt, hogy a semmis feltétel helyett (árfolyamrés) "meggyógyítja" az érvénytelen szerződést és beépít egy új elemet a szerződésbe mely alapján a 256 Ft-on forintosított tartozást kell megfizetni az adósnak.

Mindezt megteheti-e úgy, hogy még csak nem is vizsgálja azt, hogy ez a "meggyógyítás" tényleg megvédi-e a fogyasztót bármilyen káros következménytől valamint még csak meg sem kérdezi a fogyasztót, hogy szeretne-e ilyen "védelemben" részesülni?

Az alapprobléma tehát az, hogy az árfolyamrés miatt (eladási-vételi árfolyam különbözete) a szerződés semmis,a feleknek el kell számolniuk egymással , mindegyik félnek vissza kelladnia azt amivel jogalap nélkül gazdagodott. (A túlfizetés esetén a banknak kell visszafizetnie amivel az adósnak tartozik.)

A kérdés a kamat. Több uniós ítélet rendelkezik arról, hogy a bank miatt semmis a szerződés ezért a kamattól való megfosztás jelenti a szankciót azért mert tisztességtelen szerződést készített.

Ez alapján ha a felek elszámolnak egymással akkor az adósnak csak azt kell visszafizetnie amivel még tartozik. Erre a bíróság is adhat részletfizetést.

Ha az adós erre sem képes akkor a bank végrehajtást indíthat (most már jogosan hiszen a szerződés már nem létezik és a jogalap nélküli gazdagodsását – kamat nélkül – kéri vissza a bank).

Kúria azonban anélkül avatkozott be az adós és a bank jogviszonyába ( a banknak segítve) , hogy életben tartotta a semmis szerződést és kötelezte az adóst a 256 Ft-on megállapított adósrabszolgaságra.

Ennek vethet véget az uniós ítélet amely ha megállapítja azt, hogy a szerződést életben tartani csak az adós nyilatkozata alapján lehet , és ha az adós ilyen nyilatkozatot nem tesz akkor a szerződés nem nyilvánítható érvényessé hanem megszűnik a felek közötti jogviszony.

Ebben az esetben a bíróságnak majd rendelkeznie kell arról, hogy a jogalap nélküli gazdagodás visszafizetésére az adósnak ad -e részletfizetést vagy ennek kidolgozását a felekre bízza.

loading…


Tehát ezért kellene minden adósnak beadni a keresetet , költségkedvezményt kérni és felfüggesztetni az ügyet az uniós döntésig.

Ezzel megszabadulna a 256 Ft-os szerződéstől és az adósrabszolgaságtól is.

Központi intézkedésre ne várjon senki se. Ha az uniós ítélet az adósra kedvező lesz azt csak akkor tudja érvényesíteni ha pert indít a bank ellen.

Egy kedvező uniós ítélet alapján sem fogja a bank azt mondani, hogy érvénytelen a szerződés és az adós nem tartozik

* KÉRDÉS: "Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv1 6. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti jognak az a szabálya, amely a fogyasztói kölcsönszerződésben – az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével – semmisnek nyilvánítja azt a kikötést, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli, és e semmis kikötés helyébe a folyósítás és a törlesztés tekintetében egyaránt a nemzeti bank hivatalos devizaárfolyamának alkalmazására irányuló rendelkezést lépteti, anélkül, hogy számításba venné, hogy a fogyasztót e rendelkezés – a szerződés összes kikötésére figyelemmel – valóban különösen káros következményektől óvja-e meg, illetve nem teszi a fogyasztó számára lehetővé arra vonatkozó szándéka kinyilvánítását sem, hogy igényt tart-e az e jogszabály szerinti védelemre?" Dr.Szabó V. László ügyvéd

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM