FELHÍVÁS A “DEVIZA”-“HITELESEKHEZ”

FELHÍVÁS A "DEVIZA"-"HITELESEKHEZ".

Nagy Éva: Minimum annyit Mindenki tegyen meg Önmagáért és a társaiért hogy elküldi a lenti levelet a bankjába, kiegészítve azzal, hogy hogy a teljes futamidő alatt a bank melyik időszak, milyen árfolyamát alkalmazta a a bank a törlesztő részletek számítása során. Csak hagy dolgozzanak! De nem tudják megcsinálni, vagy nem merik kiadni. Szerintem.

Számlatulajdonos neve: …………………………………..
Banki azonosító:………………………………………………
Kölcsönszerződés száma:…………………………………

Tárgy: deviza tőketartozás nyilvántartási kérelem

Tisztelt ……………………………….. BANK!
A Fenti számú szerződésemhez kapcsolódó olyan részletes kimutatást szíveskedjenek megküldeni, amely minden oldalon cégszerűen aláírt és tartalmazza a kölcsön folyósításától a kérelem kézhezvételéig előforduló mindennemű mozgást forintban valamint a nyilvántartás szerinti devizában is.

Hivatkozással:
2009. évi CLXII. törvény 
a fogyasztónak nyújtott hitelről
17. § (1) A hitelszerződés fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztó kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen kell rendelkezésére bocsátania. 
(2) Jelzáloghitel esetén a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen. 
(3) A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét – ideértve díjat, jutalékot, költséget – elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot, költséget – a hitelszerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek.

Fentiekre való tekintettel a megküldött kimutatásnak tartalmaznia kell az alkalmazott deviza átváltási műveleteket is, mind a tőke, mind pedig a kamat tekintetében, továbbá az összes pénzügyi műveletet követően keletkező göngyölített tőketartozás összegét forintban és svájci frankban is, úgy hogy a törlesztéseknek megfelelően havi bontásban legyen feltüntetve a kamatperiódus kezdő- és zárónapja, az időszaki kamatláb, az időszaki törlesztés, az alkalmazott elszámolási árfolyam, a törlesztések elszámolása kamatra, tőkére, egyéb díjakra, megadva az aktuális fennmaradó tőketartozást.

2014………………………………………….

Tisztelettel
………………………………………………………

Nagy Éva (Facebook)

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM