FELHÍVÁS A “DEVIZA”-“HITELESEKHEZ”

FELHÍVÁS A "DEVIZA"-"HITELESEKHEZ".

Nagy Éva: Minimum annyit Mindenki tegyen meg Önmagáért és a társaiért hogy elküldi a lenti levelet a bankjába, kiegészítve azzal, hogy hogy a teljes futamidő alatt a bank melyik időszak, milyen árfolyamát alkalmazta a a bank a törlesztő részletek számítása során. Csak hagy dolgozzanak! De nem tudják megcsinálni, vagy nem merik kiadni. Szerintem.

Számlatulajdonos neve: …………………………………..
Banki azonosító:………………………………………………
Kölcsönszerződés száma:…………………………………

loading...

Tárgy: deviza tőketartozás nyilvántartási kérelem

Tisztelt ……………………………….. BANK!
A Fenti számú szerződésemhez kapcsolódó olyan részletes kimutatást szíveskedjenek megküldeni, amely minden oldalon cégszerűen aláírt és tartalmazza a kölcsön folyósításától a kérelem kézhezvételéig előforduló mindennemű mozgást forintban valamint a nyilvántartás szerinti devizában is.

Hivatkozással:
2009. évi CLXII. törvény 
a fogyasztónak nyújtott hitelről
17. § (1) A hitelszerződés fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztó kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen kell rendelkezésére bocsátania. 
(2) Jelzáloghitel esetén a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen. 
(3) A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét – ideértve díjat, jutalékot, költséget – elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot, költséget – a hitelszerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek.

loading...

Fentiekre való tekintettel a megküldött kimutatásnak tartalmaznia kell az alkalmazott deviza átváltási műveleteket is, mind a tőke, mind pedig a kamat tekintetében, továbbá az összes pénzügyi műveletet követően keletkező göngyölített tőketartozás összegét forintban és svájci frankban is, úgy hogy a törlesztéseknek megfelelően havi bontásban legyen feltüntetve a kamatperiódus kezdő- és zárónapja, az időszaki kamatláb, az időszaki törlesztés, az alkalmazott elszámolási árfolyam, a törlesztések elszámolása kamatra, tőkére, egyéb díjakra, megadva az aktuális fennmaradó tőketartozást.

2014………………………………………….

Tisztelettel
………………………………………………………

Nagy Éva (Facebook)

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
EGY ASZTALTÁRSASÁGTÓL RETTEG A CIONISTA DEMOKRATÚRA.
EGY ASZTALTÁRSASÁGTÓL RETTEG A CIONISTA DEMOKRATÚRA

Egy asztaltársaságtól retteg az egész cionista demokratúra "Az ATV-s gyűlölködők nem értik, hogy a magyar érdekeket képvislő párt hogyan juthatott...

MANIPULÁCIÓ - TUCATNYI NAGYBANKOT VIZSGÁLNAK.
MANIPULÁCIÓ – TUCATNYI NAGYBANKOT VIZSGÁLNAK

Globális devizapiaci manipuláció gyanújával vizsgálnak tucatnyi nagybankot Devizapiaci árfolyam-manipuláció gyanújával kért be adatokat tucatnál is több globális nagybanktól a New...

Close