EZT ÉRDEMES ELOLVASNI! A KÖLCSÖNADOTT DEVIZAÖSSZEG VALÓJÁBAN A FOLYÓSÍTOTT FORINTÖSSZEG!

EZT ÉRDEMES ELOLVASNI! A KÖLCSÖNADOTT DEVIZAÖSSZEG VALÓJÁBAN A FOLYÓSÍTOTT FORINTÖSSZEG!

EZT ÉRDEMES ELOLVASNI! A KÖLCSÖNADOTT DEVIZAÖSSZEG VALÓJÁBAN A FOLYÓSÍTOTT FORINTÖSSZEG!

[good_old_share]


Járvás Éva – Nem mindegy, hogy ODA vagy VISSZA.

 

Nem mindegy, hogy a szakadék szélén oda, vagy vissza.

Nem mindegy, hogy a fejlődésben oda vagy vissza.

Nem mindegy, hogy kölcsönt oda vagy vissza.
A kölcsön számítási módszerét a törvény azért írja elő, hogy az oda után érvényesüljön a vissza is.

Bármi a szerződéses szabadságba belefér, amíg az nem törvénykerülő. A törvény rögzíti a

KÖLCSÖN ODA

és a

KÖLCSÖN VISSZA

mozgását, mely hatással van a tartalomra.

A bank a vissza irányt megerőszakolva magával vonszolta ügyfelét a szakadék felé. Ügyfelekből épített magának hidat a szakadék fölé, megszegve a megállapodást arra vonatkozóan, hogy nem lépünk tovább a kölcsönnél, hanem visszafizetjük.

Nézzük a törvény mit mond erről.

 

"Ptk 523. § (1) A kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles a meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsájtani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni."

Tegyük mellé a Kúria véleményét is, hogy kerek legyen a történet.

Amennyiben a kölcsönadott deviza összeg, a folyósított forint összeg, illetve a visszafizetendő forintban meghatározott törlesztőrészletek egyértelműen kiszámíthatók a szerződés rendelkezései alapján, a deviza alapú kölcsönszerződés nem ütközik a Ptk. 523. § (1) bekezdésébe.

Tv. szerint az ODAadott összeget bárhogy meg lehet határozni, de VISSZAadni a KÖLCSÖNT kell.

Q szerint a KÖLCSÖNadott devizaösszeg A FOLYÓSÍTOTT FORINTÖSSZEG.

illetve – és most jön a VISSZA!!!aminek EGYÉRTELMŰEN KISZÁMÍTHATÓNAK kell lenni a kölcsönszerződés alapján.

A visszafizetendő kölcsönösszeg a kölcsönszerződés alapján akkor számítható ki egyértelműen, ha komolyan vesszük a szerződés zárórendelkezését, mely rögzíti, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. A hatályos jogszabályok pedig a kölcsön számítását szigorúan szabályozzák. A törvényi előírást a banki szerződés nem írhatja fölül. A szerződés nem törvény, bank nem törvényalkotó.

 

Összegezve a VISSZA a pénzáramlás irányának megfordulását jelenti, mely a kölcsönszámításban is kötelezően érvényesítendő.

Pontosan mit jelent ez?

Törlelsztés számításakor kötelezően figyelembe kell venni az a kiinduló állapotot, ahova vissza kell jutni. Azaz a kölcsön szerződéskori meghatározását.

Q szavaival.

A kölcsönadott devizaösszeg a folyósított (odaadott) forintösszeg.

A törlesztett devizaösszeg a visszafizetendő forintösszeg.

Az odaadott forintösszeget kell visszaadni.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

1/A.) Az odaadott forintösszeg devizában = forintösszeg *árfolyam szerződés szerint

1/B.) A visszaadott forintösszeg devizában = devizaösszeg * árfolyam törlesztéskor

helyett,

2/A.) Az odaadott forintösszeg devizában = forintösszeg*árfolyam szerződéskor/ árfolyam folyósításkor
2/B.) A visszaadott forintösszeg devizában = devizaösszeg * árfolyam szerződéskor/árfolyam visszafizetéskor

Az 1. számítási mód nem visszafizetés, hanem megfizetés. A bank a kölcsön odaadásánál nem is eszerint számolt. A folyósításnál nem a szerződésben meghatározott devizaösszegnek megfelelő forintösszeget adta oda adósnak. Kevesebbet. Az is már a 2. számítási mód szerint való meghatározással szerint történt.

Ha törvényi kötelezettséget megszegve az 1. számítási módot fogadnánk el, akkor a bankok soha nem teljesítették a kölcsön folyósítását teljes egészében, mert soha nem adtak oda annyi külföldi devizát forintra átszámítva, amennyit a szerződés tartalmaz és a folyósításkori árfolyamon számítva folyósítani kellett volna. Csak a szerződésben meghatározott forint értéknek megfelelő, devizában meghatározott, majd értékelt devizaösszegnek a forint ellenértéke lett odaadva.

Amennyiben az 1. számítást elfogadjuk, akkor nem a kölcsön visszafizetése történik, hanem egy kényszer által "megvásároltatott" devizaösszeg megfizetése, amely nem felel meg a Ptk. 523. § előírásainak és a Q véleményének se, hiszen ő is VISSZAfizetésről és nem megfizetésről beszél, és a visszafizetendő összegnek KISZÁMÍTHATÓnak kell lenni.

Tehát az 523. § miatt nem semmis a szerződés, hanem megszegett. Bank által megszegett. A vizsgálandó az, hogy a bank megfelelt-e a szerződésben foglalt és a szerződésben nem foglalt, de törvényileg szigorúan előírt teljesítésének és kölcsönszámítási kötelezettségének.

Bank szerződésszegése az általa szolgáltatott adatokkal végzett törvényes kölcsönszámítással bizonyítható.

Nem mindegy, hogy fejlődés, vagy fejlövés! – Járvás Éva.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM