Noha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), – amely 2013 végén a Magyar Nemzeti Bankba (MNB) olvadt – látja el a pénzintézetek törvényességi felügyeletét, még sincs hatásköre, hogy kötelezze a Lombard Lízing Zrt.-t arra, hogy tegyen eleget egy jogerős bírósági ítéletnek – értesült lapunk az MNB-től.


A jegybank tájékoztatása azért is különös, mert korábban az ügyészség ugyancsak arról számolt be lapunknak, hogy a jogszabályok miatt meg van kötve a kezük, s mivel megállapítást tartalmazó ítélet született, a bírósági végrehajtás indítása fogalmilag kizárt az ügyben.

A szegedi székhelyű Lombard Lízing Zrt. 2008 óta nem tesz eleget a Szegedi Ítélőtábla jogerős bírósági ítéletének, amely tisztességtelennek, ezért érvénytelennek mondta ki a pénzintézet általános szerződési feltételeinek több pontját. A Lombard azonban fittyet hányt az ítéletre, és azt követően szinte az összes üzletszabályzatában, így a jelenleg hatályosban is több érvénytelenített kikötést alkalmaz adósaival szemben. A törvénysértő magatartásra egyik hatóságnak sincs válasza.

A több százezer adóst érintő, közérdekű pert a Csongrád Megyei Főügyészség indította a pénzintézettel szemben, s az ítélethirdetés után már 2009 elején megküldték az ítéletet a PSZÁF-nak, ezért kérdéseinkkel a pénzügyi felügyeletet tavaly év vége óta ellátó MNB-hez fordultunk. Mint írták, jogszabályi felhatalmazás hiányában a felügyelő hatóság nem engedélyezi a pénzügyi vállalkozások üzletszabályzatait. A felügyelő hatóság a pénzügyi vállalkozások megalapítását és működési engedélyének megadását, illetve a tevékenységi kör engedélyköteles bővítését hagyja jóvá, s e két eljárása során vizsgálja az üzletszabályzatot is, de azokat nem engedélyezi. Leszögezték, ahogy 2009-ben a PSZÁF-nak, jelenleg az MNB-nek sincs jogszabályon alapuló felügyeleti hatásköre arra, hogy egy konkrét bírósági ügy kapcsán hozott egyedi ítélet végrehajtását ellenőrizze vagy kikényszerítse a felügyelt szervezetek kapcsán.


Hozzátették, ma az MNB-nek arra van lehetősége, hogy – ha felmerül, hogy bármely pénzügyi szervezet általános szerződési feltételei tisztességtelen kikötéseket tartalmaznak – a tisztességtelenség megállapítását közérdekű igényérvényesítés keretében kérje a bíróságtól.

A jegybank szerint ha a Lombard Lízing Zrt. a 2008-as ítélet alapján továbbra is tisztességtelen kikötést használt az új üzletszabályzataiban, azt ismét bíróság előtt lehet megtámadniuk az arra feljogosítottaknak.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az ügyben korábban úgy nyilatkozott lapunknak, ha a bíróság a feltételek érvénytelenségét állapítja meg, akkor azok tartalmát el kell távolítani. Ha érvénytelen a kikötés, annak további alkalmazása jogsértő, ezért indokolt lehetett volna, hogy az ügyészség meghatározott cselekmények végrehajtását kezdeményezze, azaz töröltesse a tisztességtelen kikötéseket az általános szerződési feltételek közül. – Magyar Nemzet