EGYEZTETÉS A FIDESZ KÉPVISELŐJÉVEL DEVIZÁS ÜGYBEN.

EGYEZTETÉS A FIDESZ KÉPVISELŐJÉVEL DEVIZÁS ÜGYBEN.

EGYEZTETÉS A FIDESZ KÉPVISELŐJÉVEL DEVIZÁS ÜGYBEN.

[good_old_share]


Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!

A Fidesz – Tessely Zoltán országgyűlési képviselő – vendégei voltunk SeVizás egyeztetés miatt.

 

2017.09.27. napján Bicskén Tessely Zoltán Fidesz országgyűlési képviselőjével három órás megbeszélést folytattunk SeVizás ügyben.
A beszélgetés közben kiderült számunkra, hogy jelen viszonyok között nincs esély arra, hogy a mi teljes megoldásra tett javaslatunkról egyáltalán tárgyaljunk. De azért természetesen átadtuk.

Megismerve a Fidesz érveit, és azt, hogy hogyan látják a helyzetet más javaslatokat is tettünk. Ezek nem a végleges megoldást jelentik, de sok emberen tudnak segíteni úgy, hogy nem terhelik e költségvetést, és a bankároknak sem azonnali zsebbenyúlást jelent. Nagyobbik része nem is a bankároknak jelent veszteséget, hanem a kifosztásra épült hiénáknak marad el a semmi munkáért remélt haszna.

A beszélgetést és a javaslatokat egy levélben foglaltam össze, amit javaslok figyelmesen elolvasni úgy, mint a levélben lévő hivatkozáson elérhető teljes megoldásra tett javaslatunkat. Ez utóbbi javaslatunk már 2013-ban is erre az elvekre épülve létezett, majd 2014-ben véglegesítettük.

Javaslataink nagyobbik részét korábban megosztottuk ellenzéki képviselőkkel is. Nem nagyon látjuk visszaköszönni, még a kampánnyal kapcsolatos kommunikációjukban sem.

Ezt írtam Tessely Zoltán képviselőnek:

„Tárgy: 2017.09.27-i SeVizás megbeszéléssel kapcsolatos javaslatok

Tisztelt Tesselly Zoltán Úr!

Nagyon örülök, hogy sikerült tartalmas egyeztetést folytatnunk Önnel Sevizás kérdésben.

Hasznos volt megismerni a kormánypárt álláspontját, ami megegyezik az Önével. Azt is jó volt hallani, hogy ez nem különbözik a nyilvános kommunikációban megjelentektől.Amiért mégis érdemes volt a beszélgetésre a tervezettnél hosszabb időt szánni, az az, hogy részleteiben is sikerült ismereteket szerezni.

Szintén pozitív volt, hogy Ön – majd meglátjuk, és reméljük, hogy Önön keresztül a szakpolitikusaik is – nyitott volt néhány javaslatra.

Mielőtt az írásban is kért javaslatokra térek, kicsit összefoglalom, hogy én hogyan értettem az elhangzottakat.

–          A kormány SeVizás kérdésben elment a falig.

–          A fal, vagyis a mozgástér határát a bankárok, illetve a pénzügyi rendszer tűrőképessége határozta meg.

–          Az nem derült ki számomra, – talán a behatárolt idő miatt – hogy a keretet milyen információk, tanulmányok alapján határozták meg, vagy csak a bankár lobby elmondására hagyatkoztak. Úgy hangzott el, hogy ön bízik a szakpolitikusokban, Önnek részletes rálátása nincs ezekre az ügyekre.

–          Azt is meghallottuk, hogy a megmentés tekintetében a mozgástér esetleg változhat a gazdaság javulása függvényében.

–          Számomra ez azt jelenti, hogy további segítség nem a bankárok, bankok terhére, hanem az adófizetők pénzéből, máshonnan elvonva lehetséges esetlegesen. Ez ellen én kifejezetten tiltakoztam. Ha nem volt elég hangsúlyos, akkor most ismét megteszem. Minden rendezést kizárólag a kifosztók, vagyis a bankok terhére tudok elképzelni. Még akkor is, ha az „elmúlt nyolcév” állami felügyeletei is mulasztást követtek el. Mivel a hasznot a bankok tették el, így a felügyelet esetleges hiányosságai nem mentesíti őket a károk megtérítésétől.

–          A „bankmentő” törvények megítélésével kapcsolatban nem sikerült közelíteni az álláspontokat. Ön szerint az adósokat mentették, mi szerintünk a bankokat. Még az ezzel kapcsolatos EU-s vizsgálódások irányát is ellentétesen értelmeztük.

–          Abban egyet értettünk, hogy az EU-nak nem feltétlen célja a bankok elmarasztalása.

–          Pontosan ez utóbbi két gondolat miatt Ön nem látta indokoltnak a végrehajtások újbóli felfüggesztését.

–          A valós, és általános példákat Ön nehezen tudta elképzelni. Legalábbis azt nem, hogy ezek az arányok valóban általánosak. Sajnos igen. Valóban sokszor előfordul, hogy valaki: kapott 15 MFt-ot, 5 MFt-ot visszafizetett, és a bank további 60 MFt-ot követel.

–          Ön méltatta az árverések korlátozásával kapcsolatos intézkedéseket. Mi ezt további kiegészítésekkel tudjuk csak jónak értékelni. Jelen formájában csupán néhány hónapos időhúzásra alkalmas. Valódi szabadulásra nem.

–          Ugyan így gondoljuk az eszközkezelővel kapcsolatban is.

–          Kaptunk kritikát Öntől a módszereink miatt. (Testtartás) Többek között az Önnel való kapcsolatfelvétel általánosító, és kissé agresszív módja miatt. Sajnos ma ott tartunk, hogy ha valaki nem elég hangos, akkor nem hallják meg. Na, nem azért mert süketek, hanem mert a kormányzati kommunikáció – ami sokszor a pénzhatalom álláspontját is közvetíti – elnyom minden más hangot.

Aztán amikor egyre hangosabbá válik a kifosztott réteg, akkor hatalmi, büntetőjogi, galád politikai eszközökkel próbálják őket elhallgattatni. Ez utóbbi a késlekedésem oka is.
Négy nappal ez előtti találkozásunk óta két Sárgapólóst békés véleménynyilvánítás miatt lecsuktak, és 24 óra után szabadultak. Levelem végén az erről készült összefoglaló hivatkozását is bemásolom, ami videót, és a rendőrségi szerveknek küldött levelemet is tartalmazza. Utólag hívták fel a figyelmemet arra, hogy a bicskei kapitányságnak nem küldtem el, pedig az első focizáskor hasonló elvek alapján jártak el a rendőrök. A lényeges különbség az volt, hogy Felcsúton a parancsnok másképp ítélte meg a viszonyokat. Azért sem jutott eszembe számukra elküldeni, mert az első esetet követően két alkalommal sem került sor a focizásunk korlátozására.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a lent elérhető anyag hasznos lehet a bicskei rendőrségnek, kérem, juttassa el hozzájuk azzal, hogy a budaörsi akció után még inkább értékeljük a felcsúti hozzáállásukat. 

–          Bár nem mondta ki, de a beszélgetésből kiéreztem azt a zsarolást, amit a bankárok a kormánnyal, és így az egész országgal szemben tesznek. Nevezetesen, hogy a gazdaság életben tartásához szükséges hitelezésért cserében elvárják, hogy a SeVizás buliból jól jöjjenek ki. Lehet, hogy ez megegyezik az „elmúlt nyolcévben” a SeVizás kölcsönök bevezetése kapcsán történt zsarolásokkal?

Az elhangzott javaslatok:

Úgy gondoljuk, hogy ezek nem a végleges megoldást jelentik. Csupán sok embernek segíthetnek úgy, hogy nem terhelik az adófizetők pénzét, és különösebben nem okoznak nagy kiadást a kifosztó bankoknak sem. Kizárólag jelen helyzetben alkalmazandók, amikor a bankárok zsarolása alól a kormány nem lát lehetőséget határozott fellépéssel menekülni, és menekíteni a társadalmat.

–          Tartozáselengedés teljes, és feltétel nélküli adómentessége.

o   Jelenleg adó és járulékfizetés terheli az adósságelengedést, hacsak ki nem terjeszti a bank azonos feltételekkel minden adósra, és nincsenek az adósnak egyéb mentő lehetőségei.

o   Ez ebben a formában jelentősen nehezíti az egyedi megállapodások létrejöttét. Ez miatt alig van olyan elengedés, ami miatt adó, és járulék folyna be az államkasszába.

o   Amennyiben az adó és járulékmentességet megszüntetjük, akkor sem éri számottevő veszteség az államkasszát, viszont lehetővé tesszük, hogy többen legálisan meneküljenek.

o   Amúgy is igen aggályos, hogy olyan adósság elengedése miatt kell jelenleg adózni, amit soha nem kapott meg az adós.

–          Elővásárlási joga legyen az adósnak, vagy családtagjának minden esetben, amikor a pénzintézet, vagy követeléskezelő megszabadul a behajthatatlan követeléstől, zálogingatlantól, vagy egyéb végrehajtás alá vont ingatlantól, ingóságtól.

o    Eszközkelős elővásárlás:

loading…


  Akik jogosultak az eszközkezelőre, azok általában nem tudják visszavásárolni az ingatlant.

  Akinek lenne lehetősége akár családi segítséggel visszavenni azt, az többnyire nem jogosult a programban való részvételre.

  Ki kell terjeszteni mindenkire, és minden tartozásra az eszközkezelő rendszerében alkalmazott módszert úgy, hogy akik jelenleg nem jogosultak bekerülni, azok maguk kifizethessék a bankot olyan összegben, ahogyan az eszközkezelő kifizette volna. Erre akár kölcsönt is vehessenek fel.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

o   Árverés:

  Minden elárverezett ingatlan és ingóság esetén az árverési vevővel szemben elővásárlás illesse meg a tartozás kötelezettjét, vagy az általa megnevezett személyt.  Erre akár kölcsönt is vehessenek fel. Ez az így megszerzett ingatlan, vagy ingóság később ugyan ebben a tartozásban ne lehessen újból elárverezhető.

  A zálogtárgy – ingatlan és ingóság- elárverezése után szűnjön meg a teljes tartozás.

o   Követelés eladása:

  Követelés eladása esetén legyen kötelező követelésenként egyenként meghatározni az eladási árat, és ezt közölni legyenek kötelesek az adóssal.

  Minden adósnak, vagy az általa megnevezett személyeknek legyen elővásárlási joga a követelésre. Erre akár kölcsönt is vehessenek fel.

–          Kötelezővé kellene tenni a pénzintézetek számára, hogy tartozáselengedés, vagy követelés megvásárlására (elővásárlási joggal élés miatt is) piaci feltételekkel vagy kedvezményesen kölcsönt adjanak azoknak is, akik jelenleg negatív adóslistán vannak.

o   Fontos leszögezni, hogy az adósok legnagyobb része a rendkívül magasra szökött törlesztések elmaradása miatt kerültek rossz adós minősítésre. Minden bizonnyal sokan egy jóval kisebb összegű kölcsön alacsonyabb törlesztését már tudnák fizetni.

–          Vissza kell vonni azokat a perrendtartási rendelkezéseket, amik nehezítik a SeVizás szerződésekkel kapcsolatos pereket. Ezek kifejezetten hátrányos rendelkezései a bakmentő törvényeknek.

o   Ne kelljen elfogadni a bíróságoknak, a felülvizsgáltnak számító elszámolást. Az adott perben kelljen a banknak bizonyítania a követelése összegét és jogosságát.

o   Továbbra is lehessen csupán semmisségre perelni.

loading…


o   A végrehajtás megszüntető perek adósok szempontjából bevezetett nehezítéseit el kell törölni. Továbbra is a bankmentő törvények előtti perrendtartási szabályokat kelljen alkalmazni.

o   Tisztességtelen feltétel a korábbiak szerint továbbra is a szerződés teljes semmisségét vonja maga után.

–          A fent említett rendelkezések bevezetésig az összes végrehajtást ismét le kell állítani.

o   Nem csak a kilakoltatásokat, ahogy néhány tudatlan, és csak pár szavazat megszerzése miatt hőzöngő ellenzéki politikus ezt újabban szajkózza, hanem a végrehajtásokat.

–          Természetesen, ahogyan az egyeztetéseken említettük, készséggel találkozunk a felvetett kérdésekkel kapcsolatban szakpolitikusokkal, vagy akár Önnel is újból.

–          Amennyiben szán időt rá, akkor a szólásszabadság kérdésében is készséggel egyeztetünk Önnel, vagy szakpolitikusokkal.

Bízom benne, hogy semmilyen lényeges részt nem hagytam ki a megbeszélésünkből. Természetesen amennyiben kéri, az Ön válaszát is megjelentetjük oldalainkon.

Mielőtt rátérek az Ön által kért – a megbeszélésen elhangzott – javaslatok elküldésére, leszögezem, hogy teljes megoldásként az átadott, és az alábbi hivatkozáson is elérhető megoldási javaslatot tartjuk elfogadhatónak: KATTINTS IDE!

Tisztelettel: Póka László, Nem adom a házamat mozgalom. Tel: 0630-931-9802.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM