Devizaperek: Léhmann első jogerős sikere az OTP ellen

Devizaperek: Léhmann első jogerős sikere az OTP ellen

"Az alábbi jogerős itéletet kaptam kézhez az OTP Bank Nyrt és OTP Jelzálogbank elleni, (ítélet nincs csatolva) általam indított egyik olyan peres eljárásban, melyben a bankok tisztességtelen egyoldalu szerződésmódosítási jogát tartalmazó szerződési feltétel érvénytelenségét kérelmeztem.

A Pécsi Ítélőtábla jogerősen megállapította az általam vitatott szerződési feltételek érvénytelenségét, teljes egészében helyt adott a kereseti kérelmemnek, és megállapította azt is, hogy az érvénytelenített szerződési kikötés a felperesek számára kötelezettséget, a bank számára jogosultságot nem keletkeztet.

loading...

Ennek következményeként perbeli ügyfeleim jövőre nézve mindösszesen olyan összegű

törlesztőrészletet kötelesek fizetni, mint amennyit a szerződés megkötésének időpontjában fizettek és a korábbi tulfizetések pedig vagy a futamidő végén kerülnek elszámolásra, vagy akkor, amikor a bank valamiféle eljárást kezdeményez azért, mert ez az állapot neki nem tetszik.


Fentiekből következően arra kérek mindenkit, hogy kérje meg a Magyar Kormányt arra, hogy Varga Mihály Miniszternek legutóbbi nyilatkozatai alapján elgondolt "adósmentési" tevékenységével azonnal hagyjon fel. 

Azért hagyjon fel, mivel nem kétséges szerintem az egész magyar nemzet számára az, hogy ennek a kormányzati tevékenységnek valódi célja az, hogy a törvényes problémamegoldástól és a fentiek szerinti törvényes bírósági eljárások lehetőségétől megfossza a devizában nyilvántartott forinthitel szerződések károsultjait.

loading...

Tisztességes bírósági eljárások esetén valahogy elbánnak az adósok maguk is a bankokkal, ellenben bankokat támogató és bírósági eljárásokat akadályozó Varga Mihály féle tervezett kormányzati döntések esetén beteljesedhet a bankoknak és segítőiknek szándéka. Több millió ember végleges tönkretétele.

Vegyen példát a Magyar Kormány Lengyelország Kormányának ezzel a problémával kapcsolatos magatartásáról, és segítse bajbajutott magyar honfitársainknak bíróság előtt jogérvényesítési lehetőségét, illetve a Ptk. szerinti rendbetételét a szerződésnek.  

Az adófizetők pénzét pedig ne pazarolja bankok megsegítésére. 


Léhmann György 

Siófokon 2013. október 4. napján."

SonLine cikk:

Először nyert pert jogerősen devizahiteles ügyfelét képviselve Léhmann György. A hétszáz hasonló ügyben egyszerre eljáró siófoki jogász azt mondja, a Pécsi Ítélőtábla ítélete több is annál, mint amit ő általában el szeretne érni a perei során.

– Perbeli ügyfeleim ugyanis e döntés nyomán mindösszesen olyan összegű törlesztőrészletet kötelesek fizetni, mint amennyit a szerződés megkötésének időpontjában fizettek – így Léhmann. – A korábbi túlfizetések pedig vagy a futamidő végén kerülnek elszámolásra, vagy akkor, amikor a bank valamiféle eljárást kezdeményez azért, mert ez az állapot neki nem tetszik.Az OTP Bankot beperlő adós 2007-ben vett fel nyolcmillió forint összegű, svájci frankban nyilvántartott hitelt. A jogerős ítéletet kimondó Pécsi Ítélőtábla szerint teljes egészében érvénytelen a kölcsönszerződésnek az a feltétele, miszerint „a hiteldíj (kamat és kezelési költség) változó mértékű, melyet a hitelezők jogosultak egyoldalúan megváltoztatni.”
A bíróság szerint „a szerződés semmilyen mértékben nem rendelkezik arról, hogy a módosításra okot adó tételek (bankközi hitelkamat, fogyasztói árindex, jegybanki alapkamat, állampapírok hozama, lakossági hitelek kockázati tényezői…) változását a hitelezőknek milyen mértékben és arányban kell, illetve lehetséges figyelembe venniük. Ebben a tekintetben az adósokat teljes bizonytalanságban, egyúttal kiszolgáltatottságban tartja, a hitelező számára a hiteldíj növelésére a jóhiszeműség követelményébe ütköző módon lényegében kontroll nélküli egyoldalú hatalmasságot biztosít. Azok a feltételrészletek hiányoznak, melyek a módosítási lehetőség kereteit ténylegessé, a fogyasztó számára közérthetővé, a módosítások mindenkori mértékét ellenőrizhetővé tennék.”

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Róna Péter-A Magyar gazdasági és jogi elit az én szememben itt megbukott
Róna Péter-A Magyar gazdasági és jogi elit az én szememben itt megbukott

Róna Péter-A Magyar gazdasági és jogi elit az én szememben itt megbukott.

Karen Hudes a Világbank volt munkatársa az elit világuralmi terveiről
A Világbank volt munkatársa az elit világuralmi terveiről+VIDEO

Karen Hudes a Yale Egyetem jogi karán végzett és több mint 20 évig volt a Világbank jogi osztályának munkatársa. Amikor a...

Close