DEVIZAHITELES TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL PETÍCIÓJA-MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁHOZ.

DEVIZAHITELES TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL PETÍCIÓJA-MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁHOZ.

DEVIZAHITELES TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL PETÍCIÓJA-MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁHOZ.

[good_old_share]

– kérem megosztani –


Magyarország Kormányához

 

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök – email: miniszterelnok@mk.gov.hu

Magyarország Törvényhozásához
Dr. Kövér László elnök – email: kover.laszlo@parlament.hu

Magyarország Igazságszolgáltatásához – A Kúriához

Dr. Darák Péter elnök – email: Elnok@kuria.birosag.hu

PETÍCIÓ ALÁÍRÁSA az államhatalmi ágak vezetőinek fent megadott három email címére és egyidejűleg másolatban a mozgalmunk email: jogtanacsos@pr.hu címére továbbítandó támogatom szó kifejezésével, valamint név, cím, email elérhetősége megadásával történhet.

DR. KRISTON ISTVÁN ELŐADÁSA (VIDEO) rövidesen közzétéve: www.jogesigazsag.hu és a nagy megosztókon is.

Tisztelt Államhatalom!

JOG ÉS IGAZSÁG MOZGALOM CIVIL TÁRSASÁG Érden, 2017. március 4. napján nagyszámú érdeklődő részvételével tartott nyílt társasági gyűlését a devizahitelesek helyzete és megoldása megvitatásának szentelte. A téma társadalmi, valamint két jól elkülöníthető jogi és a demonstratív oldalát áttekintettük. Ezt követően a civil társaság tagjai – többek között – elhatározták ennek a történelmi petíciónak a kiadását.
MAGYARORSZÁGON külpolitikai tényezők által befolyásolt bábkormány kezében összpontosuló egycentrumú államhatalom jött létre, amely a népfelség elvét kiiktatta, a törvényhozást szavazógépezetként működteti, a végrehajtó hatalom egy szűk politikai-gazdasági-pénzügyi elitnek hoz jogszabályokat, az állampolgárokat agyon adóztatják, és elmondható, hogy a legfeljebb lakásrezsire és élelemre futó jövedelmek miatt Magyarországon egy jól szervezett, jogszabályokkal törvényesített és sikerpropagandával fedett rabszolgatartó társadalom és adós-szolgaság jött létre.

A rendőrállam és bírói hatalom védernyőt biztosít ennek a kollaboráns elitnek. Ez az elit a népi felhatalmazás nélkül létrejött rendszerváltó államberendezkedés létrehozója és haszonélvezője, legyen annak megjelenítése bármely parlamenti pártban vagy mértékadó politikai csoportosulásban. A devizahiteles ügyet a baloldal indította el és a devizahitelesek jelenleg is folyó kifosztását a hullarabló jobboldal folytatja.

Az értelmiség, akinek az lenne a dolga, hogy a kifosztottak mellé álljon, nos ők felszívódtak a pénzügyi konglomerátumokban vagy azok ernyőszervezeteiben, ezért az értelmiség a legnagyobb árulója a devizahiteles ügynek, mert nem a tőke, tudás és befolyás nélkül maradtak pártjára, hanem a saját jólétének oldalára állt.

DEVIZAJOGI úton mintegy milliónyi állampolgárból 20.000 per lévén 2%, vagyis 100 devizahitelesből két ember jut el és képes bíróságon érvényesíteni jogait. A mintegy 30-40 deviza érdekvédő szervezet lényegében a 100-ból ennek a 2 embernek a bíróságra bevezetésén dolgozik, ezt meghaladó tényleges és lényeges érdekvédelemről nem lehet beszélni.

Az államhatalom hazugságüzeme elhitette a devizahitelesekkel, hogy a devizatörvények megmentették őket. Kúria 6/2013 PJE határozata az elindítója a devizatörvénykezés címén kialakított jogfosztásnak és a Kúria további 2/2014 PJE és 1/2016 PJE határozataival együtt az ítélkezés feszíti vasra az adósokat. A bírák és az adósképviselet megfélemlítésével és lejáratásával ez a piszkos munka a hatékony devizahiteles védelemtől történő teljes megfosztásra irányul. Lényegében 2012-óta különböző eljárásjogi rendelkezésekkel felfüggesztették a devizahiteles állampolgárok alapvető jogait, közte a bírósághoz fordulás jogát.

loading…


Az emberi jogokról és alapvető szabadságokról szóló Római Egyezmény sárba tiprásával és az Európai Unió jogrendjének kiiktatásával ez az államhatalom kirekesztett a társadalomból mintegy négymilló állampolgárt. Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság preferálja az Európai Unió Bíróságán a Kúria, mint tagállami szerv ellen előkészítés alatt álló kártérítési tömeges perindítást.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

DEVIZAHITELES DEMONSTRÁCIÓKRA a kivérzett, elszegényedett egymillió devizahiteles és családjaik révén mintegy négymillió ember úgy néz ki nem képes. Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság támogat és mindenkit csatlakozásra hív fel olyan demonstrációkra, melyek az Alaptörvényen nyugvó szólás- és véleményszabadság és a gyülekezési jog alkotmányos és közjogi alapjain állnak.

A provokátorokat pedig el kell szigetelni különösen amiatt, hogy a devizahiteles (ál)érdekvédelem jelentős részét kormányügynökök szervezik és mozgatják. A mozgalmunk az email: jogtanacsos@pr.hu elérhetőségén vár, támogat és felkészít olyan jelentkezőket, akik a megyeszékhelyeken készek és képesek megszervezni a folyamatos/állandó devizahiteles autós demonstrációkat, melyekkel a devizahitelesek kártalanítása érdekében nyomás alá kívánjuk helyezni az államhatalmat.

FELHÍVJUK A KORMÁNYT, hogy az Állam – Bankszövetség – Érdekvédők háromoldalú részvételével haladéktalanul hívja össze a mozgalmunk által már kezdeményezett Devizahiteles Érdekegyeztető Fórumot és kezdjen tárgyalásokat a devizaügy végleges rendezésére, beleértve a devizahitelesek feltétlen, azonnali és teljes kártalanítását, mivel ez a helyzet az államhatalmi szervek tevőleges részvételével, aktív magatartásával vagy súlyos mulasztásával alakult ki.

FELHÍVJUK AZ ORSZÁGGYŰLÉST, hogy konzultatív jelleggel és haladéktalanul hozzon létre országgyűlési ad hoc bizottságot a devizaügy társadalompolitikai, jogi és pénzügyi kezelésének és végleges megoldásának kialakítása végett és az ad hoc bizottságban biztosítsa a devizahiteles érdekvédők részvételét.

FELHÍVJUK A KÚRIÁT, hogy a devizahiteles adósokkal szemben fennálló kárenyhítési kötelezettsége körében vizsgálja felül az ítélkezést irányító, a magyar jogi hagyományokkal és a magánjogtól idegen elemekkel átszőtt bírósági doktrínáját, szerezzen érvényt az Európai Unió általános jogelveinek, valamint fogyasztóvédelmi és alapjogi normáinak.

loading…


PARLAMENTI KÉPVISELET ügyében mozgalmunk már a tanácskozásunk napján megkezdte a parlamenten kívül szerveződő pártokkal történő egyeztetéseket a devizahitelesek 2018. évi országgyűlési választásokon történő parlamenti képviseletének biztosítása érdekében. Jog és Igazság Mozgalom megtartja önállóságát, azonban pártszerveződésekkel kötendő társadalmi szerződések révén létrehozza a devizahitelesek védelmének hálózatát.

Érd, 2017. március 4.

Tisztelettel:

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság Dr. Kriston István, a társaság törvényes képviselője, Hegedűs Irén, a társaság ügyvivője, Honlap: www.jogesigazsag.hu, Email: jogtanacsos@pr.hu, Belépési dokumentumok igénylése: jogtanacsos@pr.hu. [good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM