DEVIZAHITELEKKEL AZ EU BÍRÓSÁGÁHOZ-KÉRJÜK A SORON KÍVÜLI ELBÍRÁLÁST ÉS AZ IDEIGLENES INTÉZKEDÉST!

DEVIZAHITELEKKEL AZ EU BÍRÓSÁGÁHOZ-KÉRJÜK A SORON KÍVÜLI ELBÍRÁLÁST ÉS AZ IDEIGLENES INTÉZKEDÉST!

DEVIZAHITELEKKEL AZ EU BÍRÓSÁGÁHOZ-KÉRJÜK A SORON KÍVÜLI ELBÍRÁLÁST ÉS AZ IDEIGLENES INTÉZKEDÉST!

[good_old_share]


Az alábbi felhívás a Haza Pártja weboldalán jelent meg, azt változtatás nélkül adjuk közre:

RENDKÍVÜLI – megosztani kötelező.

Mint azt, a Strasbourgi cikkben beharangoztuk, szeptember 1-én megkezdjük az aláírásgyűjtést az Európai Parlamenthez és a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtandó peticiónkhoz, amelyben soronkívüli elbírálást és ideiglenes intézkedés keretén belül kérjük, hogy kötelezzék Magyarországot, a “devizahitelek” felmondásából fakadó végrehajtások azonnali felfüggesztésére az EJEB előtt álló 11368/16 és  11371/16 ügyszámon  folyó, Káslerék által kezdeményezett csoportos perek jogerős ítéletéig.Az aláírásgyűjtés szeptember 15-ig fog zajlani. Eddig 68 ezren olvastátok a “Strasbourgi” cikket, remélem, hogy annyian ki is veszitek a részeteket. Az akció sikeressége, nagyban függeni fog a kezdeti lendülettől, ezért azt, Budapesten, a Kossuth Lajos téren fogjuk megkezdeni, szeptember 1-én, 20-30 utcai pulttal. Remélhetőleg minden Budapesti érintett veszi a fáradságot és tiszteletét teszi pultjainknál. Jómagam is személyesen ottleszek.

Aláírni, Budapesten a Kossuth Lajos téren, a Parlament előtt, 2018. szeptember 1-én, 14:00 órától egészen 16:00 óráig lehet. Szeptember 1-én közzétételre kerül, hogy a többi településen miként és hol írhatnak alá, addig is további aláírásgyűjtők jelentkezését várjuk. TERJESZTENI KÖTELEZŐ, ottlenni úgyszintén.

Íme a PETÍCIÓ szövege:

PETÍCIÓ az Európai Unió Parlamentjéhez

 

Tisztelt Európai Unió Parlamentje!

loading...

Az Európai Unió Parlamentjének eljárási szabályzata 215-218. §- ai alapján, Kásler Árpád által kezdeményezett petícióhoz, érintettségünk alapján csatlakozunk.

Kérjük  az Európai Unió Parlamentjét, hogy   Magyarországon  a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő tartozások  alapján a  lakosság ellen jogellenesen  folyó végrehajtási eljárások felfüggesztését  kezdeményezze a   magyar kormány előtt, sürgősségi eljáráson belül, az ügy rendkívül súlyos emberi jogok sérelmére, illetve  emberiesség ellenes mivoltára való tekintettel. Ezen ügyből kifolyólag elkövetett öngyilkosságok száma ezrekre tehető és az ország elhagyására kényszerülés pedig tízezrekbe mérhető.

Az Európai Bíróság,  a Kásler házaspár  C-26/13. számú ügyében hozott ítélet és az arra épülő ugyancsak Kásler perben meghozott ítéletből megalkotott  2/2014. számú Kúria  PJE határozata   mondja ki, melyek a tisztességtelen    kikötések, amelyeken alapulóan  a pénzintézetek költségeket  számoltak fel  az adósok kárára, kötelezően előírtan és a felmondás terhe mellett behajtottan.  Ezen tisztességtelen tételek, 10-20 vagy akár 30 havi törlesztőrészletet is kifutottak volna, melyet határidő előtt elvontak az adósoktól a pénzintézetek, ezzel maguk taszították fizetésképtelenségbe az adósokat,  megteremtve bankok számára, a szerződés felmondásának lehetőségét és a 10-20 vagy 30 évre szóló visszafizetési határidőket, ezzel azonnal lejárttá téve és egyösszegben követelve.
A Kásler perben meghozott ítéletek következtében, a magyar Parlament megalkotta a 2014. évi XXXVIII. törvényt,  amelyben meghatározta a tisztességtelen szerződéses kikötéseket. Azonban az elszámolás módjáról szóló  2014. évi XL.  törvényben NEM MONDTÁK KI, hogy a felmondások érvénytelenek.

Tisztelt Európai Unió Parlamentjehogyan lehetnek érvényesek és jogszerűek azok a kölcsönszerződés felmondások, amelyekben a felmondás előtt, rendkívül nagymértékű tisztességtelen tételeket vont el a pénzintézet az adóstól, ezzel az erőszakos és kötelező, de törvénytelen magatartásával, maga a pénzintézet keletkeztetett fizetési nehézséget vagy fizetésképtelenséget az adósoknál, okot teremtve és előidézve a felmondásra. Másfél millió szerződés esetében írták le és vallották be a pénzintézetek, hogy tisztességtelen tételeket számoltak fel, de azokat a fent nevezett elszámolási törvényre való hivatkozással, a felmondott szerződések esetében nem adták vissza a jogos tulajdonosoknak, hanem a jogellenesen lejárttá tett teljes követelésből fiktív módon levonták. De ha ezeket nem veszik el az adósoktól, akkor nem kerülhettek volna felmondásra  akkor,  amikor felmondásra kerültek,  semmiképpen sem, a szerződések.

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Az EU Bírósága  Kásler perben meghozott ítélete 78. pontja: “Az eladókkal vagy szolgáltatókkal szemben kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók számára biztosított védelemhez fűződő közérdek jellegére és fontosságára tekintettel a 93/13 irányelv – amint az a huszonnegyedik preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikkének (1) bekezdéséből következik – arra kötelezi a tagállamokat, hogy rendelkezzenek megfelelő és hatékony eszközökről annak érdekében,hogy megszüntessék az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen feltételek alkalmazását” (lásd: Banco Español de Crédito ítélet, EU:C:2012:349, 68. pont).”

 A C-26/13. ügyszámú Kásler perre több ítéletben is hivatkozik az EU Bírósága, így a 2016. december 21- én a spanyol hitelesek ügyében hozott ítéletben is.  (C‑154/15., C‑307/15. és C‑308/15. sz. egyesített ügyek  56. pontja. )

Tisztelt Európai Unió Parlamentje!

A magyar Parlament nem szüntette meg a tisztességtelen feltételek alkalmazását a

fogyasztókkal kötött szerződésekben, mert nem fizettette vissza a bankokkal az adósoknak

a tisztességtelenül felszámolt összegeket, csak a már kifutott és visszafizetett szerződések esetében, továbbá a szerződés felmondások hatályon kívül helyezését nem mondta ki, miközben az Európai Unió Bírósága  a Kásler perben hozott ítéletében is hivatkozik arra, hogy a 93/13. irányelv. kötelezi a tagállamokat a tisztességtelen feltételek alkalmazása elleni hatékony eszközök biztosítására.

Milyen hatékony eszközökről beszélhetünk Magyarország esetében,  ha  a jogellenes  banki felmondásokat   az elszámolási törvényben  nem hatálytalanították , ezáltal pedig  az adós teljes kifosztását tették lehetővé a felmondáson alapulóan,   végrehajtási  eljárással ? A jogellenesen meghozott elszámolási és forintosítási törvény miatt, az Alkotmánybírósághoz fordultak Kásler Árpádék, de panaszukat elutasították. Jelenleg az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt van a csoportos kérelemként benyújtott keresetük, melyet  11368/16 és  11371/16 ügyszámon vettek nyilvántartásba.Kérjük az Európai Unió Parlamentjét, hogy tegye meg a szükségesnek ítélt  intézkedéseit a magyar kormány irányába. Kérjük, hogy kötelezze Magyarországot a 93/13. számú EGK irányelvbe foglaltak maradéktalan betartására és az EJEB előtt álló 11368/16 és  11371/16 ügyszámon  folyó perek jogerős ítéletéig, a jogellenes jövedelemletíltások, végrehajtások és emberéleteket, családi tragédiákat követelő kilakoltatások azonnali beszüntetését-felfüggesztését, mert minden nap lábbal tiporják magyar állampolgárok, alapvető, az Európai Unió által is elfogadott emberi jogait, a magán-és családi élet tiszteletben tartásához való jogot és a tulajdon védelméhez való jogot.

A hivatalos adatok szerint, csak az elmúlt három hónapban, az országgyűlési választásokat követően,  1300 családot lakoltattak ki Magyarországon, de még idén további 30 ezer családot fenyegethet ez a veszély, és több mint 120 ezer család esetében folyik valamilyen végrehajtási cselekmény, jövedelemletiltás, ingóságfoglalás, mindez jogellenesen érvényben tartott felmondásokra alapozottan.

Jelen PETICIÓ megküldésre kerül, az Emberi Jogok Európai Bíróságához, a folyamatban lévő csoportos kereset kiegészítéseként, rámutatva az ügy súlyos társadalmi érintettségére és kérve a soron kívüli elbírálást és ideiglenes intézkedés foganatosítását, valamint a magyar Országgyűlésnek is megküldésre kerül.

Tisztelettel: Név:………………………………………………………………………
Cím…………………………….
Dátum:……………………………………………….., Aláírás…………………………………………………………..

A „deviza”-hiteles probléma megoldását nagymértékben segítheti az, ha minél többen értesülnek róla! Olyanok is, akiket esetleg közvetlenül nem érint. Te azzal is sokat segíthetsz, ha a „devizás” cikkeinket, videóinkat megosztod!

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...