DEVIZAHITELEK-ÁRFOLYAMKOCKÁZAT-DR. SZEPESHÁZI.

DEVIZAHITELEK-ÁRFOLYAMKOCKÁZAT-DR. SZEPESHÁZI.

DEVIZAHITELEK-ÁRFOLYAMKOCKÁZAT-DR. SZEPESHÁZI.

[good_old_share]


"…A C-51/17-es 89. pontjának nagyon figyelmes olvasását javaslom…"

 

Két fontos apróság a C-51/17-es európai bírósági előzetes döntéshozatali határozatból.avagy TÖBBNEJŰSÉG ÉS ÁRFOLYAMKOCKÁZAT

A méltán méltatott C-51/17-es előzetes döntés kapcsán már több jogászi, pénzügyi, közéleti értékelés született nálamnál avatottabb kiválóságoktól, csak remélni tudjuk, hogy a Kúria konzultatív testülete, majd jogegységi tanácsa is e sorba csatlakozik, s lesznek Wellmann György Kollégiumvezető Urétól eltérő vélemények, azokat a tanácskozó, döntéshozó bíró kollegák nem fojtják magukba.

Én tehát nem szaporítanám felesleges ismétlésként a nagyszerű összefoglalók számát, de két apró, ám jelentőségében hitem szerint messze nem perifériális részletre azért felhívnám a figyelmet.

Az egyik:A döntés 86. pontja a C-483/16-os Sziber-ítéletre utalással ismétli meg a „kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók”-kifejezést, nézetem szerint tarthatatlanná téve azt a 2018. május 31-i, a C-483/16 megszületése óta hangoztatott pénzintézeti jogászi és egyes esetekben bírói álláspontot, mely szerint az Európai Bíróság ezzel nem vezetett be új jogilag is értelmezhető kategóriát, nem fejezte ki azt a véleményét, hogy a devizaadósok (deviza alapú hitel adósai) helyes állandó jelzője a kiszolgáltatott helyzetű, pusztán csak jogi jelentőség nélküli, egyfajta szóismétlés-elkerülő szinonimaként használta az Európai Bíróság ezt a kitételt.

Rokon értelemben ezen szerintem nem helytálló következtetés alapján a „laikus adósra”, az „átlagos, tájékozott, ésszerű adósra” a „kiszolgáltatott helyzetűt”? Hát nem!

loading...

A 86. pont, a visszahivatkozás ékes bizonyíték ennek ellenkezőjére.

A kockázatfeltárás megfelelőségének kiindulópontja tehát a kiszolgáltatott helyzet, ezért nem elég a „megértettem az árfolyamkockázatot”, de még az sem, hogy „megértettem a jelentős árfolyamkockázatot”.

A jelentős árfolyamkockázatot alaposan megértető, nem néhány év, hanem hosszú periódusok valuta-keresztárfolyami változásokat bemutató grafikonok, ehhez hasonló – a devizahitelre csábító reklámokkal ellentétes tartalmú, azokat a közlés NYOMATÉKOS mivoltában is felülíró – dokumentumoknak az adós részére a szerződéskötéskor történt átadása igazolása ezek után megkívánható.

A másik:

loading…


A C-51/17-es 89. pontjának nagyon figyelmes olvasását javaslom. Leegyszerűsítve: a Bíróság a nemzeti közrendi szabályokkal azonos jelentőségűnek ítélte a nemzeti fogyasztóvédelmet, s ezt éppen ebben az ítéletében tartotta szükségesnek megismételni (ld.: C-147/16-os ítélet 35. pontja, tehát nem újdonságról van szó európai jogi értelemben).

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Közrendi szabály például, ezt nem jogász Olvasóim nem tudják (a devizaadósok jogi képviselői igen…), hogy Magyarország nem ismerhet el külföldi többnejűséget támogató, közvetve elfogadó bírósági ítéletet, akkor se, ha semmi baja az adott országgal, jó a viszony, itt is, ott is fejlődik a demokrácia, az adott állam bíróságai más ítéleteit rendszerint elismerjük….

Ahol tehát egy szinten túl nem érvényesül a fogyasztóvédelem, ott a hazai európai jogi szemlélettel olyan mértékben, fontossággal kerül szembe a jogalkotó és a bírói gyakorlat, pláne a „megmentjük az érvényességet és az árfolyamkockázat adósra terhelését”- jellegű jogegységi határozatok, mintha a többnejűséget engedő törvény, kúria döntés születne.

Szepesházi Péter
EBFF Mozgalom alapítója, lemondott bíró.

Egy kis emlékeztető…így csalogatta a bank a leendő ügyfeleket…"deviza"-károsultakat:A „deviza”-hiteles probléma megoldását nagymértékben segítheti az, ha minél többen értesülnek róla! Olyanok is, akiket esetleg közvetlenül nem érint. Te azzal is sokat segíthetsz, ha a „devizás” cikkeinket, videóinkat megosztod!

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...