Devizahitel-rés a hatalom pajzsán

Devizahitel-rés a hatalom pajzsán

Devizahitel-rés a hatalom pajzsán

Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda – Újabb EUB ítélet, melyet majd nem fognak figyelembe venni:


 



”A tényleges érvényesülés elvének fényében úgy kell értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az a nemzeti bíróság, amely egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között közjegyzői okirat formájában létrejött jelzáloghitel‑szerződés végrehajtása iránti kérelem tárgyában jár el, sem a fogyasztó kérelmére, sem hivatalból nem rendelkezik annak lehetőségével, hogy megvizsgálja, hogy az ilyen okiratban foglalt szerződéses feltételek nem tisztességtelen jellegűek‑e ezen irányelv értelmében, és hogy ennek alapján felfüggessze a kért végrehajtást.”

Ez az EUB döntés alapját képezheti a közjegyzői záradékkal kapcsolatos eljárásoknak. Egy rés a hatalom pajzsán. Csakhogy ilyen kérelmeim azzal végződtek, hogy az adott közjegyző és bíró közölte, nincsen semmisségi ok. Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda.

Egy hozzászóló véleménye: Ez a pár sor, mindent megmagyaráz:

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Az uniós jog A 93/13 irányelv 3. cikke előírja:

„(1) Egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...