„DEVIZA”-KÁROK ÉS A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG.

„DEVIZA”-KÁROK ÉS A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG.

„DEVIZA”-KÁROK ÉS A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG.

[good_old_share]


Még várjuk a Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Európai Parlament válaszát!

 

FONTOS megjegyzés: Sokkal hatékonyabb lenne a petíció, ha minden devizakárosult, aki egyetért, a petíció tartalmával aláírná és osztaná is az oldalt a károsult ismerősei között!

 

A Kárpótlási törvénnyel kapcsolatos, Járvás Éva által elindított petícióra a Magyar ENSZ társaságtól válasz érkezett.A Petíciót IDE KATTINTVA tudod aláírni. ( És az oldal alján! )

Járvás Éva így kommentálta: A Magyar ENSZ Társaság rázza le magáról az ügyünket. Mindössze 1 soros válasza volt a 25 oldalnyi társadalom ellen elkövetett bűncselekmény feltárására.

Ma reggel válaszoltam az elnöknek, de gyanítom, hogy a Magyar ENSZ Társaság Nemzetközi Bíróság is egy semmirevaló sóhivatal. Nos meglátjuk mit válaszol az elnök, már ha méltat minket a nagyméltóságú válaszra.

Válaszomat itt olvashatjátok.

Magyar ENSZ Társaság Nemzetközi Bíróság

Budapest, VI. Andrássy u. 124.

Tisztelt Simai Mihály Elnök Úr!Megkaptam, 2018. január 18-án kelt válaszlevelüket, amely a 25 oldalas Magyar Állam elleni, különösen nagy társadalmi károkat okozó Bűnszövetségben elkövetett bűnügyrészességet feltáró feljelentésemre hanyag 1 valótlan tartalmú mondattal intézi el.

„A Magyar ENSZ Társaság magánszemélyek ügyeivel nem foglalkozik.”

Ez a kijelentés nem fér össze az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, amely éppen az egyén, mint magánszemély jogait rögzíti.

Feltehetően nem értették meg a feljelentésben feltárt Magyar Állam által elkövetett bűncselekmény valós jelentőségét. A feljelentés a társadalom elleni bűncselekmény részletes leírását tartalmazza. A feljelentés felsorolja a társadalom érintett csoportjait, amely az egész magyar lakosságot, a vállalkozásokat és az állami kincstárat foglalja magába. Az feljelentést nem a nemzetközi méretekben is különösen nagy anyagi károk miatt küldtem meg Önöknek, hanem az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény okán.

A feljelentésben szó van arról is, hogy ennek a bűncselekménynek több mint 4 000 halálos áldozata van. Továbbá a bűncselekmény alapvető jellemzője, hogy jogalap nélkül rabszolgává tette az érintetteket és erőszakkal megfosztotta őket vagyonuktól. 

A Magyar Állam a Bűncselekményben tevőlegesen, aktívan részt vett, annak rabolt hasznából részesült, ezért bűnös. Magatartása sérti az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alábbi pontjait:

1.cikk  Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

3.cikk   Minden embernek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4.cikk  Senkit sem lehet ragszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a ragszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

6.cikk  Minden embernek joga van ahhoz, hogy jagalanyiságát bárhol elismerjék.7.cikk  A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetés és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

9.cikk  Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni és száműzni.

17.cikk  2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

28.cikk  Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

29.cikk  2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki nincs alávetve más korlátozásának, mind amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítás érdekében valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.

30.cikk  A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

A magyar Állam intézkedései során az emberek és vállalkozások jogérvényesítését ellehetetlenítette. Hatalmi befolyásolással visszaélve olyan jogi helyzetet teremtett, hogy a bűnelkövetőket megvédje. Támogatta a jogalap nélküli követelésekre alapozott fosztogatást, ezzel adósrabszolgaságot teremtett. Támogatta a bűnelkövetők agresszióját, amely öngyilkosságba kergetett sok ezer embert, földönfutóvá tett. több százezer ember menekült el az országból emiatt ( nem  kalandvágyból). Családok százezrei hullottak szél, emberek ezrei lettek hajléktalanok.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A jogalkalmazásban az Áldozatokat „devizahiteles” megkülönbözetéssel kezelik, jogorvoslatul ellehetetlenítését hozták létre. Az Áldozatoknak se a devizához, se a hitelhez nincs közük, mert kirablásuk nem kölcsön alapján történt, hanem egy hatályos törvényeket sértő hazárdjáték alapján kötelezte őket az állam, hogy a jogalap nélküli követelést a bűnelkövetőknek teljesítsék. (Állam és Bankszövetség paktuma 2014.november 9.)

A feljelentést jelenleg 3012-en írták alá. Ez a tény is mutatja, hogy társadalmi hatása nem bagatelizálható el. Kérem Tisztelt Nemzetközi Bíróságot érdemben vizsgálja a feljelentésben leírt Magyar Állam által elkövetett bűncselekményt. Érd, 2018. január 15. Járvás Éva.

loading…


[emailpetition id=”1″]
[signaturelist id=”1″]

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM