DEVIZA ALAPÚ HITEL-SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGE A VERSENYJOGRÓL SZÓLÓ TV. ALAPJÁN

DEVIZA ALAPÚ HITEL-SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGE A VERSENYJOGRÓL SZÓLÓ TV. ALAPJÁN.

Nagy Éva – Hiteltársulás

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a piaci verseny korlátozásáról szóló törvény.
Személyi hatálya:

– jogi személyek (gt-k, szövetkezetek, alapítványok)
– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
– külföldi székhelyű vállalatok magyarországi fióktelepei
– köztestületek (állami szervek)

Területi hatálya:
– Magyarországon kifejtett gazdasági tevékenység esetén
– Ha az EK alapszerződés 81-82. szakasza, illetőleg az 1/2003-as EK rendelet a magyar jogszabályok alkalmazását írja elő az EU területén kifejtett gazdasági tevékenységre

EU jog mindig megelőzi a magyar jogot.
Tilalomrendszer:
1. Tisztességtelen piaci magatartás tilalma
2. Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
3. Gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma
4. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma1. Tisztességtelen piaci magatartás tilalma:
Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül, különösen a versenytársak, a fogyasztók érdekeit veszélyeztető módon folytatni. (generális szabály)
2. Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma:
Tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. (gen. szab.)

/fogyasztónak tekinthető a vevő, megrendelő vagy egyéb üzlettárs/„In concreto tilalmak:

– Tilos az áru ára, lényeges tulajdonsága, eredete, származási helye tekintetében valótlan tényt állítani, vagy megtévesztésre alkalmas módon állítani
– Megtévesztésnek minősül, ha elhallgatják, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy az áruval kapcsolatos szokásos elvárásoknak.
– Fogyasztó megtévesztésének minősül az áru értékesítésével, forgalmazásával a fogyasztói döntést befolyásoló körülményekről megtévesztő tájékoztatást adni. Ilyen a fizetési feltételekről, kapcsolódó ajándékokról, nyerési esélyről történő hamis tájékoztatás.
– Tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó módszerek alkalmazása.
– Ide tartozik az ajánlat és az áru valós megítélésének akadályozása.
– Tilos az ajánlat más ajánlattal való összehasonlításának megnehezítése.

3. Gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma – kartelltilalom
Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza.
– EK alapszerződés 81-82- szakasza
– Ha az EU piacát is érinti a kartellezés akkor csak és kizárólag az EU szabályait lehet alkalmazni.

4. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma:
Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni.

Az érintett piacot nem csak áruterjedelemben, hanem kiterjedés tekintetében is megkülönböztetjük érintett piac földrajzi kiterjedése:
– az a terület, ahol az érintett áruval kapcsolatban a verseny folyik.


Figyelembe kell venni, hogy gazd.-i erőfölényről beszélünk, tehát meg kell nézni, hogy milyen:
– az érintett piac szerkezete
– a piaci részesedések aránya
– a be- és kilépés kockázata, költségei
– a vállalkozások vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzete
– a vállalkozások a piac helyzetének alakulására való hatása

Attól, hogy valaki monopolhelyzetben van, nem vonatkozik rá a tilalom, csak ha visszaélésszerűen gyakorolja a monopolhelyzetét.

visszaélés: visszaélésszerűen alkalmazza jogát a szervezet, ha olyan magatartást tanúsít amellyel olyan piaci struktúrát befolyásol, ahol pontosan az illető vállalat jelenléte miatt a verseny kisebb mértékű, és amellyel ezáltal – hogy a kereskedelmi szereplők közötti ügyleteken alapuló rendes versenyre jellemzőktől eltérő módszereket alkalmaz – az adott piacon létező verseny mértékének a fenntartását vagy a verseny erősödését akadályozza.

In concreto tilalmak:
– Tilos üzleti kapcsolatban tisztességtelen vételi vagy eladási árat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.
– Tilos a termelést, a forgalmazást, a műszaki fejlődést a fogyasztók kárára korlátozni
– Tilos a versenytársak az érintett piacról való kiszorítása és a piacra lépésének korlátozása – Nagy Éva – Hiteltársulás

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM