DEVIZA ALAPÚ HITEL-SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGE A VERSENYJOGRÓL SZÓLÓ TV. ALAPJÁN

DEVIZA ALAPÚ HITEL-SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGE A VERSENYJOGRÓL SZÓLÓ TV. ALAPJÁN.

Nagy Éva – Hiteltársulás

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a piaci verseny korlátozásáról szóló törvény.
Személyi hatálya:

– jogi személyek (gt-k, szövetkezetek, alapítványok)
– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
– külföldi székhelyű vállalatok magyarországi fióktelepei
– köztestületek (állami szervek)

Területi hatálya:
– Magyarországon kifejtett gazdasági tevékenység esetén
– Ha az EK alapszerződés 81-82. szakasza, illetőleg az 1/2003-as EK rendelet a magyar jogszabályok alkalmazását írja elő az EU területén kifejtett gazdasági tevékenységre

EU jog mindig megelőzi a magyar jogot.
Tilalomrendszer:
1. Tisztességtelen piaci magatartás tilalma
2. Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
3. Gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma
4. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma1. Tisztességtelen piaci magatartás tilalma:
Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül, különösen a versenytársak, a fogyasztók érdekeit veszélyeztető módon folytatni. (generális szabály)
2. Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma:
Tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. (gen. szab.)

/fogyasztónak tekinthető a vevő, megrendelő vagy egyéb üzlettárs/„In concreto tilalmak:

– Tilos az áru ára, lényeges tulajdonsága, eredete, származási helye tekintetében valótlan tényt állítani, vagy megtévesztésre alkalmas módon állítani
– Megtévesztésnek minősül, ha elhallgatják, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy az áruval kapcsolatos szokásos elvárásoknak.
– Fogyasztó megtévesztésének minősül az áru értékesítésével, forgalmazásával a fogyasztói döntést befolyásoló körülményekről megtévesztő tájékoztatást adni. Ilyen a fizetési feltételekről, kapcsolódó ajándékokról, nyerési esélyről történő hamis tájékoztatás.
– Tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó módszerek alkalmazása.
– Ide tartozik az ajánlat és az áru valós megítélésének akadályozása.
– Tilos az ajánlat más ajánlattal való összehasonlításának megnehezítése.

3. Gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma – kartelltilalom
Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza.
– EK alapszerződés 81-82- szakasza
– Ha az EU piacát is érinti a kartellezés akkor csak és kizárólag az EU szabályait lehet alkalmazni.

loading...

4. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma:
Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni.

Az érintett piacot nem csak áruterjedelemben, hanem kiterjedés tekintetében is megkülönböztetjük érintett piac földrajzi kiterjedése:
– az a terület, ahol az érintett áruval kapcsolatban a verseny folyik.


Figyelembe kell venni, hogy gazd.-i erőfölényről beszélünk, tehát meg kell nézni, hogy milyen:
– az érintett piac szerkezete
– a piaci részesedések aránya
– a be- és kilépés kockázata, költségei
– a vállalkozások vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzete
– a vállalkozások a piac helyzetének alakulására való hatása

Attól, hogy valaki monopolhelyzetben van, nem vonatkozik rá a tilalom, csak ha visszaélésszerűen gyakorolja a monopolhelyzetét.

visszaélés: visszaélésszerűen alkalmazza jogát a szervezet, ha olyan magatartást tanúsít amellyel olyan piaci struktúrát befolyásol, ahol pontosan az illető vállalat jelenléte miatt a verseny kisebb mértékű, és amellyel ezáltal – hogy a kereskedelmi szereplők közötti ügyleteken alapuló rendes versenyre jellemzőktől eltérő módszereket alkalmaz – az adott piacon létező verseny mértékének a fenntartását vagy a verseny erősödését akadályozza.

In concreto tilalmak:
– Tilos üzleti kapcsolatban tisztességtelen vételi vagy eladási árat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.
– Tilos a termelést, a forgalmazást, a műszaki fejlődést a fogyasztók kárára korlátozni
– Tilos a versenytársak az érintett piacról való kiszorítása és a piacra lépésének korlátozása – Nagy Éva – Hiteltársulás

Facebook hozzászólások

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM