A CSALÁS MEGTÖRTÉNT-HOGY SZÁMOLTASD EL A BANKOT?

A CSALÁS MEGTÖRTÉNT-HOGY SZÁMOLTASD EL A BANKOT?

A CSALÁS MEGTÖRTÉNT-HOGY SZÁMOLTASD EL A BANKOT?

[good_old_share]

Azt már korábbi cikkünkben is megírtuk, hogy a bank jogalap nélkül gazdagodott, és egy szakértő részletesen bemutatta azt a folyamatot is, hogy milyen módon csalta ki az ügyfelek pénzét.


Természetesen a pénzügyi szakértő nem állt meg itt. Értesítette a legfőbb ügyészséget, és az ügyészség előtt is feltárta a csalás tényét! Az Ügyészség eddig még nem reagált! Azt is biztosan tudjuk, hogy az Ügyészség munkáltatója, a Magyar Kormány (összes parlamenti párt) tud az esetről. Hogy a csalás valóban megtörtént, arról pedig az alábbi ítélet is árulkodik:

MENTSD EL A DOKUMENTUMOKAT, VAGY MENTSD A CIKKET, HOGY AZ ÍTÉLET NEKED IS MEGLEGYEN! Természetesen érdemes megosztani is, hogy mások is értesülhessenek róla!
A Kormány „elszámoltatta” a bankot, Dr. Budaházi János ügyvédi iroda is elszámoltatta !
Újra bukott a bank !!!
Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Újabb hitelkárosult jutott a bank által kicsalt pénzéhez, mert 
az ítélet szerint a bank jogalap nélküli gazdagodás címén kért a szerződésben rögzített törlesztőrészleteknél magasabb összeget !!!
Az elszámolási törvény által jóváírt összeg: 426.361,- Ft volt.
Az ügyvédi iroda által kiszámított további PLUSZ összeg: 1.088.524,- forint + késedelmi kamatai.
Amit az ítélet is jól tükröz.

loading…


A törvényszék azzal egyetértett, hogy a perbeli szerződés nem devizaszerződés !!!
Idézetek a Törvényszéki ítéletből.
„A törvényszék kötelezi alperest, hogy 15 [tizenöt] napon belül fizessen meg felperesnek jogalap nélküli gazdagodás címén 1.088.524,- [azaz Egymillió-nyolcvannyolcezer-ötszázhuszonnégy] forintot, valamint ennek 2015. április hó 14. napjától a kifizetés napjáig számított törvényes mértékű késedelmi kamatát.”

MENTSD EL A DOKUMENTUMOKAT, VAGY MENTSD A CIKKET, HOGY AZ ÍTÉLET NEKED IS MEGLEGYEN! Természetesen érdemes megosztani is, hogy mások is értesülhessenek róla! [good_old_share]

MENTSD EL A DOKUMENTUMOKAT, VAGY MENTSD A CIKKET, HOGY AZ ÍTÉLET NEKED IS MEGLEGYEN!

„Ennek megfelelően a felperes a perben megállapíthatóak szerint 1.415.224,- forinttal magasabb összegben fizetett törlesztőrészleteket alperes javára, mint amelyre a megkötött kölcsönszerződés alapján köteles volt.”
Figyelemmel arra, hogy felperes 18-as alszám alatti iratban kereseti kérelmét 1.088.524,- forint marasztalási összegre leszállította, a törvényszék a kereseti kérelemhez kötöttségre figyelemmel ezen alacsonyabb összegben állapította meg alperes visszafizetési kötelezettségét a módosított kereset alapján felperes javára.”

A Törvényszék által megállapított 1.415.224,- forint a bank által 2015. évében felperes részére már visszafizetett tisztességtelenül felszámított összeget is tartalmazza, ebből adódik a Törvényszék és a felperesi elszámolás közötti differencia.
"Fentiekre tekintettel … azonban azzal egyetértett, hogy a perbeli szerződés nem devizaszerződés.

loading…


Erre tekintettel nem érinti a szerződés érvényességét, hogy alperes nevében eljáró szerződést kötő személy nem tájékoztatta felperest az árfolyamkockázattal kapcsolatos körülményekről, tekintettel arra, hogy a szerződés forint lerovó és forint kirovó pénznemben létrejött szerződésnek tekintendő."
„A törvényszék rámutat arra is, hogy a kölcsönszerződés ezt követő II-IV. pontja a I-es pontnál szereplő lényeges adatokhoz képest jóval kisebb betűmérettel, számottevően és zavaróan kevésbé olvasható és áttekinthető formátumban került feltüntetésre, mely alkalmas arra, hogy e szerződéses rendelkezések átolvasását, megértését megnehezítse, ennek megfelelően a szerződő fél ügyletkötési szándékának kialakulása során a I-es részben foglalt, áttekinthetően, tisztán és nagyobb betűmérettel szedett szerződéses rendelkezések nagyobb nyomatékkal jelenjenek meg, mint a későbbi szerződéses követelmények, melyek átolvasása, megértése illetve áttekintése az alperes által használt formanyomtatvány sajátosságai folytán az ügyfél számára nehezített, mely önmagában is tisztességtelen szerződéses eljárásnak és gyakorlatnak tekintendő.” !!!

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/
„A törvényszék a kölcsönszerződés I-es részének áttekintése során megállapította, hogy az ugyan tartalmazza, hogy a kölcsön jellege változó törlesztés, deviza alapú kölcsön, illetve hogy a devizanem CHF, azonban – ezzel ellentétesen és egyértelműen – forint összegben tartalmazza az önrészt, a kölcsönösszeget, a rendszeres és az utolsó törlesztőrészlet összegét.

„Ennek megfelelően a kölcsön lényeges feltételei részben feltüntetettek alapján felperes forint kirovó pénznemben és forint lerovó pénznemben állapodott meg részére gépjármű vásárláshoz alperes jogelődjétől kölcsön nyújtásában." „A kölcsön lényeges feltételei részben feltüntetett adatok alapján a felperes megalapozottan értelmezte a kölcsönszerződést akként, hogy őt összesen 84 részlet megfizetése terheli, melyek közül az utolsó 52.409,- forint, az azt megelőző törlesztőrészletek összege egyenként 52.421,- forint.” !!! [good_old_share]

loading…


„Ennek megfelelően a kölcsön lényeges feltételei részben feltüntetett törlesztőrészletek száma illetve összege alapján felperest a szerződés „lényeges feltételei” szerint 4.403.352,- forint, az alperes javára történő visszafizetési kötelezettség terhelte.
Alperes arra hivatkozott, hogy a kölcsönszerződés a felek között nem forint kirovó és lerovó pénznemben, hanem deviza kirovó és forint lerovó pénznemben jött létre."
„Ugyanakkor a szerződés kifejezett rendelkezése az elmondottak szerint forint kirovó és lerovó pénznemű teljesítéseket tartalmaz.” !!!

loading…


Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Dr. Budaházi János ügyvéd
Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583 Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472
H-CS 08:00-16:00-ig
Pénteken 08:00-14:00-ig. Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges. [good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM