Koronavírus – felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)

Koronavírus - felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)

Koronavírus – felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)


Dr. Marczingós László ügyvédi iroda…Jelen esetben a világjárvány klasszikus elháríthatatlan okot jelent. Ergo, a munkavállalónak joga van nem bemenni dolgozni….

Akkor gondolkodjunk tovább, józanul:Az addig rendben van, hogy elkésve, de bezárták az iskolákat, oktatási intézményeket, és Orbán maradt a 24 órával ezelőtti mantránál, hogy a gyerekeket ne adják oda felvigyázni a nagyszülőknek.

Nézzük meg a teljesen átlagos magyar létet: apuka és anyuka napi 10 órát robotol éhbérért egy olyan munkáltatónál, ahová adott esetben egy órát óda és egy órát vissza tömegközlekedik. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak az egyik szülőt fel kellene mentenie a munkavégzés alól:

A Munka Törvénykönyve így szól:

55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a) keresőképtelensége,
c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá

Jelen esetben a világjárvány klasszikus elháríthatatlan okot jelent. Ergo, a munkavállalónak joga van nem bemenni dolgozni.

146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.
(2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

Ha a munkáltató tehát hozzájárul ahhoz, hogy anyuka vagy apuka ne menjen be dolgozni, akkor a munkáltató külön díjazásban állapodhat meg az alkalmazottal. De mi van akkor, ha nincsen ilyen megállapodás? Semmi, nem lesz fizetés. Sőt, az Mt. 66.§ (8) bekezdésének c) pontja alapján a határozott idejű jogviszonyt is megszüntetheti a munkáltató felmondással.

Az elháríthatatlan külső okot a jogtudomány vis maior néven nevezi. Idehaza gyorsan jót vitáztunk is, vajon a jogalkotó gondolt-e arra, hogy egy pestishez hasonló világjárványt besorol-e a vis maior fogalmába. Én amellett érveltem, hogy mint természeti esemény, igen, míg párom ellenem tett, miszerint nem is gondolt arra a jogalkotó az Mt. megalkotásakor, hogy ilyen egyáltalán bekövetkezhet.

Bárdos Péter az új Ptk. javaslatának elkészítésekor így érvelt:

"…Ez természetesen felveti az elháríthatatlanság fogalma definiálásának szükségességét. Megfontolásra ajánlok egy olyan meghatározást, amely szerint elháríthatatlan az, ami a tudomány és technika adott állása mellett emberi erővel egyáltalán nem vagy ésszerű módon nem hárítható el."

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Az EU jogában vis maior az előre nem látható és el nem hárítható küldő ok minősül. Kérdés az, ez a járvány miért nem volt előre látható, és miért nem volt elhárítható? Mert az igaz, pontosan lehetett tudni, a járvány behálózza Európát és azt is tudtuk, hogyan lehet ellene tenni, a bekövetkezett károkat minimalizálni.

loading…


Csakhogy ebben az esetben akár a munkáltató, akár a munkavállaló elszenvedi annak következményét, hogy a kormányzat töketlen és laikus, mondhatni inkompetens? Bármilyen sajátos is, a kormányzat kötelessége lett volna megakadályozni azon okozat lefutását, hogy adott esetben az anyuka vagy apuka elveszítse jövedelmét. Ha pedig a mostani járvány nem vis maior, akkor a munkavállaló nem is mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. Ergo, ha nem megy be dolgozni, kirúgják.

Érdekes a jogtudomány. Évezredek tapasztalatainak terméke – elvben – mert ugye jönnek majd gátlástalan megmondóemberek, és szétcseszik az egészet, melyet tetéz a mindenhez (is) értő csőcselék okoskodása, agresszivitása.

A gondolkodásban eddig jutottam, várom mindenki konstruktív hozzászólását. Dr. Marczingós László ügyvédi iroda.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM