Koronavírus – felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)

Koronavírus - felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)

Koronavírus – felmentik a szülőt a munkavégzés alól? (vis maior)


Dr. Marczingós László ügyvédi iroda…Jelen esetben a világjárvány klasszikus elháríthatatlan okot jelent. Ergo, a munkavállalónak joga van nem bemenni dolgozni….

Akkor gondolkodjunk tovább, józanul:Az addig rendben van, hogy elkésve, de bezárták az iskolákat, oktatási intézményeket, és Orbán maradt a 24 órával ezelőtti mantránál, hogy a gyerekeket ne adják oda felvigyázni a nagyszülőknek.

loading...

Nézzük meg a teljesen átlagos magyar létet: apuka és anyuka napi 10 órát robotol éhbérért egy olyan munkáltatónál, ahová adott esetben egy órát óda és egy órát vissza tömegközlekedik. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak az egyik szülőt fel kellene mentenie a munkavégzés alól:

A Munka Törvénykönyve így szól:

55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a) keresőképtelensége,
c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá

Jelen esetben a világjárvány klasszikus elháríthatatlan okot jelent. Ergo, a munkavállalónak joga van nem bemenni dolgozni.

146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.
(2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

loading...

Ha a munkáltató tehát hozzájárul ahhoz, hogy anyuka vagy apuka ne menjen be dolgozni, akkor a munkáltató külön díjazásban állapodhat meg az alkalmazottal. De mi van akkor, ha nincsen ilyen megállapodás? Semmi, nem lesz fizetés. Sőt, az Mt. 66.§ (8) bekezdésének c) pontja alapján a határozott idejű jogviszonyt is megszüntetheti a munkáltató felmondással.

Az elháríthatatlan külső okot a jogtudomány vis maior néven nevezi. Idehaza gyorsan jót vitáztunk is, vajon a jogalkotó gondolt-e arra, hogy egy pestishez hasonló világjárványt besorol-e a vis maior fogalmába. Én amellett érveltem, hogy mint természeti esemény, igen, míg párom ellenem tett, miszerint nem is gondolt arra a jogalkotó az Mt. megalkotásakor, hogy ilyen egyáltalán bekövetkezhet.

Bárdos Péter az új Ptk. javaslatának elkészítésekor így érvelt:

"…Ez természetesen felveti az elháríthatatlanság fogalma definiálásának szükségességét. Megfontolásra ajánlok egy olyan meghatározást, amely szerint elháríthatatlan az, ami a tudomány és technika adott állása mellett emberi erővel egyáltalán nem vagy ésszerű módon nem hárítható el."

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Az EU jogában vis maior az előre nem látható és el nem hárítható küldő ok minősül. Kérdés az, ez a járvány miért nem volt előre látható, és miért nem volt elhárítható? Mert az igaz, pontosan lehetett tudni, a járvány behálózza Európát és azt is tudtuk, hogyan lehet ellene tenni, a bekövetkezett károkat minimalizálni.

loading…


Csakhogy ebben az esetben akár a munkáltató, akár a munkavállaló elszenvedi annak következményét, hogy a kormányzat töketlen és laikus, mondhatni inkompetens? Bármilyen sajátos is, a kormányzat kötelessége lett volna megakadályozni azon okozat lefutását, hogy adott esetben az anyuka vagy apuka elveszítse jövedelmét. Ha pedig a mostani járvány nem vis maior, akkor a munkavállaló nem is mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. Ergo, ha nem megy be dolgozni, kirúgják.

Érdekes a jogtudomány. Évezredek tapasztalatainak terméke – elvben – mert ugye jönnek majd gátlástalan megmondóemberek, és szétcseszik az egészet, melyet tetéz a mindenhez (is) értő csőcselék okoskodása, agresszivitása.

A gondolkodásban eddig jutottam, várom mindenki konstruktív hozzászólását. Dr. Marczingós László ügyvédi iroda.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A Jogi Fórum üzenete
A Jogi Fórum üzenete

A Jogi Fórum üzenete Kedves csoporttagok! Hamarosan megkezdjük „jogi zűrzavar” című adásunkat. Melyben a csoportban is gyakran feltett kérdésekre fognak...

Babaváró hitel siker (a bankoknak) - ismét rohamtempóban adósodik el a magyar
Babaváró hitel siker (a bankoknak) – ismét rohamtempóban adósodik el a magyar

Babaváró hitel siker (a bankoknak) - ismét rohamtempóban adósodik el a magyar A bankoknak nincs okuk a panaszra! A Potfolio...

Close