BIRTOKVÉDELEM- HA EL AKARJÁK VENNI A KOCSIDAT, VAGY A LAKÁSODAT

BIRTOKVÉDELEM-HA EL AKARJÁK VENNI A KOCSIDAT, VAGY A LAKÁSODAT.

Birtokvédelem, ha el akarják vinni a kocsidat vagy a lakásodat !

BIRTOKVÉDELEM IRÁNTI KÉRELEM

………………. Önkormányzat Jegyzője

Tárgy: birtokvédelem iránti kérelem

… Tisztelt Cím!

Alulírott ………………………… (született: ……………………….., anyja neve: …………………………….., lakcím: ……………………………………. birtokvédelem iránti kérelemmel fordulok Önhöz az alábbi tényállás alapján:

1. 20………………………… napján pénzügyi kölcsönszerződést kötöttem a ………………………….. Zrt.-vel (cím::……………………………………….) ……………………………………. szerződésszám alatt, …………………….. forgalmi rendszámú …………………………. típusú gépjármű finanszírozására. A nevezett gépjárművet a szerződés értelmében birtokba vettem és a finanszírozó birtokba adta, mely tényt a mellékelt forgalmi engedéllyel igazolok.
2. …………………………. napján kelt hitelező által közöltek szerint a pénzintézet, a közöttünk fennálló, lezáratlan elszámolási vita ellenére egyoldalú nyilatkozatával, kezdeményezte a tulajdoni viszonyok módosítását és kilátásba helyezte az önhatalommal történő birtokba vételt, annak ellenére, hogy több ízben jeleztem felé eljárása nem tekinthető jogszerűnek.
3. A hitelezői eljárás birtokosi jogaimban indokolatlanul és aránytalanul korlátoz.
A fenti tényállás alapján kérem, hogy részemre a Ptk. 191. § -a alapján haladéktalanul birtokvédelmet biztosítani szíveskedjék, kötelezze a ………………………………… Zrt.-t arra, hogy jogsértő magatartásával azonnali hatályal hagyjon fel..
Kérelmem illetékét a fejlécen leróttam.
Kelt: ……………………………., 2014. április 25.
Tisztelettel:
…………………………………………
kérelmező
Előttünk mint tanúk előtt:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
(név, lakcím, szem. ig. szám)

2. ……………………………………………………………………………………………………….
(név, lakcím, szem. ig. szám)
Mellékletek:
1 hitelszerződés másolata
1 forgalmi engedély másolata
1 Hitelezői levél másolata

(Nagy Éva-Facebook)

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM