BIRTOKVÉDELEM- HA EL AKARJÁK VENNI A KOCSIDAT, VAGY A LAKÁSODAT

loading...

Birtokvédelem, ha el akarják vinni a kocsidat vagy a lakásodat !

BIRTOKVÉDELEM IRÁNTI KÉRELEM

………………. Önkormányzat Jegyzője

Tárgy: birtokvédelem iránti kérelem

… Tisztelt Cím!

Alulírott ………………………… (született: ……………………….., anyja neve: …………………………….., lakcím: ……………………………………. birtokvédelem iránti kérelemmel fordulok Önhöz az alábbi tényállás alapján:

1. 20………………………… napján pénzügyi kölcsönszerződést kötöttem a ………………………….. Zrt.-vel (cím::……………………………………….) ……………………………………. szerződésszám alatt, …………………….. forgalmi rendszámú …………………………. típusú gépjármű finanszírozására. A nevezett gépjárművet a szerződés értelmében birtokba vettem és a finanszírozó birtokba adta, mely tényt a mellékelt forgalmi engedéllyel igazolok.
2. …………………………. napján kelt hitelező által közöltek szerint a pénzintézet, a közöttünk fennálló, lezáratlan elszámolási vita ellenére egyoldalú nyilatkozatával, kezdeményezte a tulajdoni viszonyok módosítását és kilátásba helyezte az önhatalommal történő birtokba vételt, annak ellenére, hogy több ízben jeleztem felé eljárása nem tekinthető jogszerűnek.
3. A hitelezői eljárás birtokosi jogaimban indokolatlanul és aránytalanul korlátoz.
A fenti tényállás alapján kérem, hogy részemre a Ptk. 191. § -a alapján haladéktalanul birtokvédelmet biztosítani szíveskedjék, kötelezze a ………………………………… Zrt.-t arra, hogy jogsértő magatartásával azonnali hatályal hagyjon fel..
Kérelmem illetékét a fejlécen leróttam.
Kelt: ……………………………., 2014. április 25.
Tisztelettel:
…………………………………………
kérelmező
Előttünk mint tanúk előtt:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
(név, lakcím, szem. ig. szám)

2. ……………………………………………………………………………………………………….
(név, lakcím, szem. ig. szám)
Mellékletek:
1 hitelszerződés másolata
1 forgalmi engedély másolata
1 Hitelezői levél másolata

(Nagy Éva-Facebook)

Email

Szólj hozzá

Hozzászólás