BAJBAN A KÖZJEGYZŐK! KEZD ÖSSZEOMLANI A RENDSZER

BAJBAN A KÖZJEGYZŐK! KEZD ÖSSZEOMLANI A RENDSZER.

BAJBAN A KÖZJEGYZŐK! KEZD ÖSSZEOMLANI A RENDSZER


[good_old_share]

VÉGREHAJTÁS? TÉNYTANÚSÍTVÁNY? OSZD MEG EZT A BEJEGYZÉST!

 

Szeretnénk kiemelni, hogy a címben szereplő „rendszer” idézőjelben van! Hazánk lassan ott tart, hogy tisztességesen és törvényesen semmi sem működik! Totális káosz kezd kialakulni.

loading...

És a nagy kérdés: ezek alapján is utcára lehet dobni a családokat?
Devizahitelfelszámolás bejegyzése:

Feleim,

Elfogtunk egy adós által írt levelet egy közjegyzőnek, mert a ténytanúsítványa az olyan cuki volt….

Mindjárt az elején azzal kezdte, hogy "a közjegyzőhelyettes az okirat gazdasági tartalmának kialakításában nem vett részt, így azért felelősséggel nem tartozik"

loading...

A jogi tartalma azonban az, hogy a bank nyilvántartása szerinti tartozást ezzel a tanúsítvánnyal a közjegyző tényként állítja be.

Ami alapján aztán majd végrehajtási záradék is megy rá, erre az összegre.

Ezért írt neki az adós egy levelet:

Tisztelt Közjegyző!

Felszólítom, hogy az xxxxx ügyszámon kibocsájtott „Jegyzőkönyv és ténytanúsítvány” nevű irományát azonnali hatállyal vonja vissza, mivel az abban tanúsított tartozás összeget nem ismerem el, kifejezetten elutasítom. A visszavonásról készítsen végzést és ezt küldje meg az OTP-nek, aki önt közreműködésre felkérte.

A tanúsítvány részben azt írja az 1. sorban:

„Alulírott közjegyzőhelyettes a Bank felkérésére a Bank Háttérműveleti Igazgatóság Hiteladminisztrációs Back Office Főosztálya által az elektronikus nyilvántartásból rendelkezésemre bocsátott bizonylat alapján tanúsítom, hogy” …….
És alább ön itt részletezi, hogy én mennyivel tartozom a bank ön által biztosan megtekintett „bizonylata ” szerint.

Összegezve: A kölcsön összege 13.500.000 Ft volt 2008-ban, a „tartozás”, amit ön 2016-ban tanúsít: 23.630.544 Ft.

Kérdezem önt, tisztelt Közjegyző, önnek ez nem aggályos egy kicsit?

Megkérdezte ön a bank képviselőit, hogyan lehetséges az, hogy többel tartozom, mint amennyit kaptam? Csak jelzem, hogy közben viszafizettem több mint 10.000.000 Forintot a banknak, amelyről bizonylattal is rendelkezem.

Az 1991. évi XLI. törvény 3. § (1) bekezdés szerint:

A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.

Felhívom a figyelmét arra, hogy azt az állítólagos tényt tanúsítani, hogy nekem 13.500.000 Forint kölcsön folyósítása és ebből több mint 10.000.000 Ft visszafizetése után 23.630.544 Ft tartozásom lenne, matematikailag, jogilag és büntetőjogilag aggályos.

Gondolom, nem véletlen, hogy ön az okirat 13. sorában azt írja, hogy:

„Ezt követően, annak előre bocsátása után, hogy ezen közjegyzői tanúsítványba foglalt jognyilatkozat gazdasági tartalmának kialakításában a közjegyző helyettes nem vett részt, így azért felelősséggel nem tartozik, jelenlévők kérték alábbi nyilatkozatuk közlésének tanúsítását”

Kedves Közjegyző, már hogyne tartozna felelősséggel, ha a tanúsítványa tartalma jogalapot képez egy végrehajtási eljáráshoz, amely az ön által tanúsított összegre indul meg!

FONTOS: Mit is tanúsít a közjegyző??? Az esettel kapcsolatban ezt a videót kiemelten ajánljuk: A KÖZJEGYZŐKRŐL-BESZÉLGETÉS A MOKK ELNÖKÉVEL

Mindaddig, ameddig ön nem tanúsítja az összeget, az csak egy iromány, de az ön tanúsításától már jogalappá válik, tehát a felelősség nyilvánvalóan az öné.
Ennek a tanúsítványnak az alapján a bank erre az összegre végrehajtást indíthat ellenem. Álláspontom szerint ez tisztességtelen, mert az ön tanúsítványa a bank alaptalan bizonylatát hitelessé nyilvánítja, ez kimeríti a fentebb idézett 3.§(1) bekezdésében említett jogszabályba ütközés és a tisztességtelenség esetét.

Amennyiben tanúsítványát végzéssel nem vonja vissza, a fenti jogszabály megsértése miatt feljelentést teszek a Közjegyzői Kamaránál valamint a rendőrségen a Btk 305.§ szerinti hivatali visszaélés bűntette miatt. Idézem a bűntett tényállásának meghatározását:

„Ez utóbbi alatt a hivatalos minőséghez kapcsolódó jogosítványok tudatosan, a társadalmi rendeltetésükkel ellentétesen, szabályellenesen, alakilag törvényesnek tűnő eljárás keretében történő gyakorlása értendő. A fenti magatartással a hivatalos személyek – vagy mások – jogtalan előnyhöz jutnak, vagy másoknak jogtalan hátrányt okoznak. „

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Összegezve tehát az történik, hogy ön közjegyzői minőségében eljárva a bank felkérésére és kizárólag a bank nyilvántartása alapján írásban tanúsít egy olyan tartozás összeget, amely magasabb, mint a felvett kölcsönösszeg. Ezzel lehetőséget teremt a banknak a végrehajtási záradék kiállítására annak bizonyítása nélkül, hogy a nyilvántartásában szereplő tartozás összege valós. Álláspontom szerint ez szó szerint kimeríti a Btk 305.§ tényállásában foglaltakat, azaz a hivatalos minőséghez kapcsolódó jogosítványok tudatosan, a társadalmi rendeltetésükkel ellentétesen, szabályellenesen, alakilag törvényesnek tűnő eljárás keretében történő gyakorlását.

Tisztelettel kérem tehát, hogy a tanúsítványt vonja vissza és ezzel kényszerítse a bankot arra, hogy bíróság előtt bizonyítsa azt, hogyan tud nekem ma közel 10 millió Forinttal nagyobb tartozásom lenni, mint az általam felvett kölcsön. Ha ez valóban jogszerűnek bizonyul és a bíróság jogerősen megítéli, akkor állok elébe. De így, hogy ezt az összeget ön bemondásra tanúsítvánnyal hitelesíti és teremt ezzel jogalapot a végrehajtásra, azt nem tudom elfogadni. Megkérdezem önt, ha a bank netán 100 millió Forintot mutatott volna ki az állítólagos bizonylatával, ön azt is szemrebbenés nélkül tanúsítványba foglalja? És komolyan gondolja azt, hogy ezért ön nem felelős?

Tisztelettel: Az adós

És ismét a nagy kérdés: ezek alapján is utcára lehet dobni a családokat?

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
GRATULÁLUNK! NEM KELL KIKÖLTÖZNI!
GRATULÁLUNK! NEM KELL KIKÖLTÖZNI!

GRATULÁLUNK! NEM KELL KIKÖLTÖZNI! [good_old_share] Devizahitel VÉGE bejegyzése - Tárgyalótermi friss hír: nem kell kiköltözni! Újabb jogerős ítélet született, civil...

AHOL VALÓBAN FELELŐSSÉGRE VONTÁK A BANKÁROKAT.
AHOL VALÓBAN FELELŐSSÉGRE VONTÁK A BANKÁROKAT

AHOL VALÓBAN FELELŐSSÉGRE VONTÁK A BANKÁROKAT [good_old_share] Izland példájával már számos alkalommal foglalkoztunk az oldalon. Most az MNO írt egy...

Close