Az elévülésről – Végső Esély Párt

Az elévülésről - Végső Esély Párt

Az elévülésről – Végső Esély Párt


Az alábbi elévüléssel kapcsolatos írás a Végső Esély Párt hivatalos közösségi oldalán jelent meg. Azt komment és változtatás nélkül közreadjuk:Tisztelt Követők !
Az elévülési törvények:

Pénzügyi követelés:

loading...

Az elévülés alapján 5 év után pénzkövetelés bírósági úton nem hajtható be és nem szakítja meg semmilyen kapcsolatfelvétel.

A 2013. évi V. tv. HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG ELSŐ RÉSZ A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK IV. Fejezet

6:22. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

6:23. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni.

Telekommunikáció( távközlés)

loading...

A távközlési szolgáltatásról szóló 2003. évi C. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján a jogosult követelése elévült, ezzel együtt, hivatkozva a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 57. § (1) bekezdésére, mely szerint a végrehajthatóság a követeléssel együtt évül el.

( 143. § (1) Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.

(2) Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet az (1) bekezdése szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.)

Földgáz :

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 28/A. §: (6) A földgázkereskedő és a felhasználó közötti földgáz-kereskedelmi szerződésből, valamint a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződésből eredő polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

Villamos energia.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 63.§ (3)297 A villamosenergia-kereskedő és felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

BKV:A 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről 1. § (1) bek. szerint a rendelet hatálya az autóbusszal, trolibusszal, villamossal vgy személygépkocsival díj ellenében végzett személyszállításra, továbbá a járművek bérbeadására terjed ki.

E körben a személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

Kérjük aki segíteni akar ember társainak az információ eljuttatásban az ossza meg és ezzel segít másoknak. Végső Esély Párt.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Mérgező kölcsönök - súlyos büntetés a banknak
Mérgező kölcsönök – súlyos büntetés a banknak

Mérgező kölcsönök - súlyos büntetés a banknak Az ítélet súlyossága arányos az eset súlyával - a bank viseli a „hitelt...

A kúria döntött a devizahitelek folyósítási jutalékáról
A kúria döntött a devizahitelek folyósítási jutalékáról

A kúria döntött a devizahitelek folyósítási jutalékáról 2020.02.25. Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó -...

Close