A PARLAMENTI JOGALKOTÓK JOGSZABÁLLYAL ZÁRJÁK A “DEVIZÁSOK” ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIT

A PARLAMENTI JOGALKOTÓK JOGSZABÁLLYAL ZÁRJÁK A "DEVIZÁSOK" ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIT

A MAGYAR PARLAMENTI JOGALKOTÓK JOGSZABÁLLYAL ZÁRJÁK A "DEVIZÁSOK" ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIT

Tegnapi napon az MTV1-ben hat percet engedélyeztek álláspontom kifejtéséhez, alább pedig az Országos Bírósági Hivatal​ levele olvasható. Az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályától az alábbi választ kaptam arra a kérelmemre, mely szerint Dr. Handó Tünde Elnöktől soronkívűliség inditványozását kérelmeztem a Kúria előtt folyamatban lévő, devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos peres eljárásokban. Az alatt pedig a kérelem jogi háttere találalható. Mindenki ítéljen belátása és vérmérséklete szerint! (Mi is a parlament feladata-pártállástól függetlenül?? Kiket is védenek ennyire? Egyre jobban "kilóg a lóláb")

loading...


Jogi háttere kérelmemnek az alábbi jogszabályhelyen nyugszik:

 

 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

Hatályos: 2013.01.01 – 2013.12.31

 

A soron kívüli eljárás

loading...

33. § (1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat

a) jogszabály rendelkezésén,

b)38 az OBH elnökének határozatán,

c) a bíróság elnökének a rendelkezésén.

(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

33/B. §41 (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:


a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

c) a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása).

(2) A bíróság elnöke a Be. 64/A. §-ának b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – külön kérelem nélkül – hivatalból elrendeli az ügy soron kívüli intézését.

(3) A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem elbírálása során különösen az alábbiak figyelembevételével határoz:

a) kérelmező személyi körülményei;

b) az ügy tárgya és jellege;

c) bíróság működésében felmerült objektív ok.

———————————————

Az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának leveléből látható az, hogy a Bírósági Főosztály osztályvezetője mindösszesen arra lát lehetőséget, hogy az ügyfél kérelmére rendeljen el egyedi ügyben a Kúria Elnöke soron kívűli eljárást.

Annak ellenére, hogy a fenti jogszabályhely alapján arra is van lehetősége a Kúria Elnökének, vagy bármely bíróság Elnökének, hogy ugyanugy, mint ahogy a Fővárosi Törvényszék Elnöke tette három évvel ezelőtt a kolontári vörösiszapos ügyekkel kapcsolatosan, soron kívűliséget rendeljen el az általa vezetett bíróság előtt folyamatban lévő valamennyi ilyen ügyben az alábbiak szerint:

A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

Abból a tényből, hogy egyetlen bíróságnak Elnöke sem rendelt el soronkívűliséget a devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben eddig, illetve az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztálya osztályvezetője sem gondol a soronkívűliségnek hivatalból történtő elrendelésére, következik az, hogy

Magyarország egyetlen bíróságának Elnöke, valamint az Országos Bírósági Hivatal sem gondolja azt, hogy a devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben

olyan kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződne,

olyan széles körben érintené az állampolgárokat az ügy tárgya, hogy ezért nekik hivatalból soronkívűliséget kellene elrendelni.

Siófokon 2013. december 19. napján.

Léhmann György

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A KÚRIA "CSAK" AZ ADÓSOK ÉRDEKEIT VÉDTE!(?!?) NO COMMENT...
A KÚRIA “CSAK” AZ ADÓSOK ÉRDEKEIT VÉDTE!(?!?)

A KÚRIA "CSAK" AZ ADÓSOK ÉRDEKEIT VÉDTE! (?!?) NO COMMENT

Léhmann György ügyvéd-Össze-vissza beszél a Kúria
Össze-vissza beszél a Kúria-Dr. Léhmann György

Léhmann György ügyvéd-Össze-vissza beszél a Kúria

Close