A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBŐL

A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBŐL

Nagy Éva – Hiteltársulás A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBEN FOGLALTAK:  

„A Kódex célja az etikus banki magatartás meghatározása és betartatása. 
A Kódexbe ütközőnek számít mindaz a legszélesebb köznapi értelemben vett, erkölcsi vonatkozású magatartás, amely a bankokra, mint speciális intézményekre, a gazdálkodó szervezetekre általában, valamint a tisztességtelen piaci verseny és a versenykorlátozás tilalmáról, és a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokban megfogalmazott előírásokba, továbbá a hazai bankgyakorlatban kialakított, illetve a modern bankrendszerekben kialakult és nálunk is kívánatosnak tartható gyakorlat által elfogadott etikai előírásokba vagy elvárásokba ütközik.

A Kódex bankokkal szembeni – kiemelésre is indokolt – etikai vonatkozású elvárásai különösen a következők:

b/ A bankok és az ügyfelek kapcsolatában: 
A szolgáltatási tevékenység kapcsán tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélni. 

Gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósít meg mindenekelőtt az, ha a bank szerződéses kapcsolataiban – ide értve az általános szerződési feltételek alkalmazását is – indokolatlanul egyoldalú előnyt köt ki, vagy az ügyfelét hátrányos feltételek elfogadására kényszeríti, illetve indokolatlanul zárkózik el szerződéskötéstől.

A bankok tartoznak szerződéskötéseiknél biztosítani az ügyfelek teljes körű informálását, felhívni a figyelmet a kockázatokra, szerződésmódosításnál kellő időben tájékoztatást adni, panaszok, észrevételek során a legnagyobb gondossággal eljárni, és azokat tárgyszerűen, az alkalmazottak esetleges hibáit el nem titkolva kivizsgálni.”

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM