A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBŐL

A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBŐL

Nagy Éva – Hiteltársulás A BANKOK ETIKAI KÓDEXÉBEN FOGLALTAK:  

„A Kódex célja az etikus banki magatartás meghatározása és betartatása. 
A Kódexbe ütközőnek számít mindaz a legszélesebb köznapi értelemben vett, erkölcsi vonatkozású magatartás, amely a bankokra, mint speciális intézményekre, a gazdálkodó szervezetekre általában, valamint a tisztességtelen piaci verseny és a versenykorlátozás tilalmáról, és a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokban megfogalmazott előírásokba, továbbá a hazai bankgyakorlatban kialakított, illetve a modern bankrendszerekben kialakult és nálunk is kívánatosnak tartható gyakorlat által elfogadott etikai előírásokba vagy elvárásokba ütközik.

loading...

A Kódex bankokkal szembeni – kiemelésre is indokolt – etikai vonatkozású elvárásai különösen a következők:

b/ A bankok és az ügyfelek kapcsolatában: 
A szolgáltatási tevékenység kapcsán tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélni. 

Gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósít meg mindenekelőtt az, ha a bank szerződéses kapcsolataiban – ide értve az általános szerződési feltételek alkalmazását is – indokolatlanul egyoldalú előnyt köt ki, vagy az ügyfelét hátrányos feltételek elfogadására kényszeríti, illetve indokolatlanul zárkózik el szerződéskötéstől.

A bankok tartoznak szerződéskötéseiknél biztosítani az ügyfelek teljes körű informálását, felhívni a figyelmet a kockázatokra, szerződésmódosításnál kellő időben tájékoztatást adni, panaszok, észrevételek során a legnagyobb gondossággal eljárni, és azokat tárgyszerűen, az alkalmazottak esetleges hibáit el nem titkolva kivizsgálni.”

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
NAGY ÉVA - HAMAROSAN KÁRTYAVÁRKÉNT OMLIK ÖSSZE A DEVIZAHITELNEK NEVEZETT CSALÁS-SOROZAT.
NAGY ÉVA – HAMAROSAN KÁRTYAVÁRKÉNT OMLIK ÖSSZE A DEVIZAHITELNEK NEVEZETT CSALÁS-SOROZAT

NAGY ÉVA - HAMAROSAN KÁRTYAVÁRKÉNT OMLIK ÖSSZE A DEVIZAHITELNEK NEVEZETT CSALÁS-SOROZAT A devizahitelnek nevezett fércmunka teljes tartalmában és minden pontjában...

TÖRVÉNYTELEN VÉGREHAJTÁSOK - MAGYARÁZKODIK A VÉGREHAJTÓI KAMARA.
TÖRVÉNYTELEN VÉGREHAJTÁSOK – MAGYARÁZKODIK A VÉGREHAJTÓI KAMARA

Devizahitelek – a végrehajtási törvény téves értelmezése fordulhat elő Szünetelnek a végrehajtási ügyek július 26. óta az akkortól hatályos jogszabállyal...

Close