SAJTÓKÖZLEMÉNY: DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN VÉGREHAJTÁSA MEGSZÜNTETVE!

SAJTÓKÖZLEMÉNY: DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN VÉGREHAJTÁSA MEGSZÜNTETVE!

SAJTÓKÖZLEMÉNY: DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN VÉGREHAJTÁSA MEGSZÜNTETVE!

[good_old_share]

Sajtóközlemény deviza alapú kölcsön végrehajtása megszüntetésének egyes kérdéseiről a Pfv.I.20.043/2016. számú egyedi ügyben

 

Dátum: 
2016. június 29.
Az elsőfokú bíróság ítéletével megszüntette a felperesek ellen a devizaalapú kölcsöntartozás visszafizetésére indított végrehajtást, a másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság határozatát helybenhagyta.

A Kúria hatályon kívül helyező végzésének indokolásában kifejtette:

I. A végrehajtás megszüntetése iránti per felperese az adós, alperese a végrehajtást kérő. Ha a végrehajtás megindítását követően a végrehajtást kérő engedményezi a követelését, a végrehajtást kérő személyének változása a végrehajtást foganatosító bíróság jogutódlást megállapító végzésének jogerőre emelkedésével következik be. Az alperesi jogelőd a perből a felperes hozzájárulásával bocsátható el.

II. Az árfolyamrés feltüntetésének elmulasztása nem teszi érvénytelenné a kölcsönszerződés egészét, az ezzel ellentétes álláspont sérti a jogerős ítélet 2014. május 8-i meghozatalakor már megalkotott 6/2013. PJE határozatban foglaltakat is.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/
A Kúria jogegységi határozata nem jogszabály (ezért esetében nem merülhet fel a hatálybalépés és a visszaható hatály kérdése), azonban a Bszi. 24.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint a bíróságokra kötelező, azaz a bíróságoknak (a jogegységi határozat kihirdetésétől vagy a jogegységi határozatban megjelölt időponttól kezdődően) alkalmazniuk kell a jogegységi határozatban írtakat.

III. Ha a Pp. 369.§ a) pontjára alapított, a végrehajtás megszüntetésére indított per adatai szerint a követelés részben nem jött létre érvényesen, de a részbeni érvénytelenség szabályainak alkalmazásával a „létre nem jött” követelés vagy követelésrész a „létrejött” követeléstől vagy követelésrésztől elkülöníthető, a végrehajtás megszüntetése helyett (abból kiindulva, hogy a korlátozás részleges megszüntetés) a végrehajtás korlátozása a korlátozásra irányuló másodlagos kereset nélkül is lehetséges.

IV. Ha a végrehajtani kívánt követelés azért nem jött létre érvényesen, mert a szerződés a keresetben megjelölt érvénytelenségi okok egyike miatt érvénytelen, a további érvénytelenségi okok vizsgálata nem feladata a bíróságnak, de ha hatályon kívül helyezés folytán meg kell ismételni az eljárást, úgy kell tekinteni, hogy az eredeti határozatban nem említett érvénytelenségi okokra nem terjedt ki a bíróság döntése.

Budapest, 2016. június 29

FIGYELEM! A Facebook folyamatosan korlátozza a bejegyzéseink láthatóságát, ezért a Facebookon közzétett cikkek negyed annyi embert érnek el, mint korábban.
Ha értesülni szeretnél az oldalunk új híreiről, akkor húzd az egeret a Facebook oldalon a "Tetszik/Liked" gombra és pipáld ki az értesítéseket hogy megjelenjünk a hírfolyamban. KATTINTS IDE!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM