OSZD MEG! DEVIZAHITELES VISSZAVÁGÓ – ÁTTÉRÉS SEMMISSÉGRŐL KÁRTÉRÍTÉSRE

OSZD MEG! DEVIZAHITELES VISSZAVÁGÓ - ÁTTÉRÉS SEMMISSÉGRŐL KÁRTÉRÍTÉSRE.

OSZD MEG! DEVIZAHITELES VISSZAVÁGÓ – ÁTTÉRÉS SEMMISSÉGRŐL KÁRTÉRÍTÉSRE

DEVIZAHITELES VISSZAVÁGÓ A JOG ÉS IGAZSÁG NEVÉBEN
DEVIZAKERESKEDELMI JOGSÉRTŐ GYAKORLATTAL OKOZOTT KÁR

[cn-social-icon]

SEMMISSÉGI PER FOLYTATÁSA VAGY ELÁLLÁS.
Devizatörvények miatt a folyamatban lévő semmisségi perekben az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítás semmissége és jogkövetkezményeinek törvényi levonása (törvényi banki elszámolások visszatérítési kötelezettsége) miatt ezen kereseti kérelmek tekintetében keresetleszállítással kell élni, míg a Kúria 2/2014 PJE 1. pontjában nyitva hagyott nem világos és nem érthető árfolyamkockázat viselési kikötés bizonyítása esetén megállapítható semmisség és jogkövetkezményei levonásának lehetőségét továbbra is lehet érvényesíteni (semmisségi per), azonban utóbbi feltétel megsemmisítése iránt az Alkotmánybíróság előtt III/00773/2015 ügyszámon egyesített három bírói indítvány áll elbírálás alatt és amennyiben ennek helyt adnak, akkor a folyamatban lévő semmisségi perek keresetétől költségmentesen lehet és célszerű legkésőbb a folytatólagos első tárgyaláson elállni.ÁTTÉRÉS SEMMISSÉGRŐL KÁRTÉRÍTÉSRE.
Devizahiteles jogkereső közönség jogérvényesítési lehetőségeit a devizatörvények és a Kúria 6/2013 PJE határozata a civilizált jogállamokban és az európai joggyakorlatban példátlan módon korlátozta.

A korlátozás a devizahitelesek ún. semmisségi perei kibontakozásával, azokat vette célba. Nem számolt ez a jogállam-ellenes törvényhozási és igazságszolgáltatási gyakorlat azzal, hogy a devizahitelesek más uniós és nemzeti tagállami jogi alapokon is képesek lehetnek jogaik hatékony érvényesítésére.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll. 

Az igazságügy miniszter egyenesen arról beszélt, hogy a devizatörvények (visszatérítések) a maximum, amit ki lehet az ügyben hozni akkor is , ha egy ügyvéd-csoport ezt másként látja (még lábon álló ügyvédek megszólíttattunk …).

DEVIZAPER ÚJ TÍPUSA.
A semmisségi perek folytatásához vagy új perek indításához célszerű a kb. 60 napon belül meghozni köteles AB döntést megvárni és aszerint a semmisségi pert az árfolyamkockázat viselési kikötés semmissége iránt folytatni vagy kedvezőtlen döntés esetén a keresettől elállni, illetőleg új devizapert semmisséggel és jogkövetkezményei levonásával vegyes jogsértő devizakereskedelmi gyakorlattal okozott kár, illetőleg kedvezőtlen AB-döntés esetén kizárólag jogsértő devizakereskedelmi gyakorlattal okozott kár iránt célszerű megindítani.

Az új devizapertípus lényege a jogsértő (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlattal az árfolyam-különbözet tényében és mértékében (kimutatni) felmerült kár iránti polgári jogi igény érvényesítése.

A kártérítési pert 30M alatti pertárgyérték esetén a hitelező pénzügyi intézmény ellen a székhelye szerint általános illetékességgel rendelkező kerületi bíróságon vagy járásbíróságon lehet megindítani. Ez a per nem tévesztendő össze a tisztességtelen feltétel érvénytelensége iránt törvényszék hatáskörébe tartozó perrel. Ez a kereset nem esik az elszámolási törvénnyel felfüggesztett perek hatálya alá, azonnal indítható.

[poll id=”2″]

A jogsértő (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlattal okozott kár iránti igény a károsodás bekövetkezésekor esedékes, ez mivel a jogsértő magatartás a szerződések megszűnése időpontjáig fennállt állapotcselekmény (élő autókölcsön szerződések), illetőleg a forintra váltásig (felmondott kölcsönszerződések) és a forintosításig (élő jelzálogkölcsön-szerződések) tartott állapotcselekmény, ezért ezen időpontoktól számított 5 éves elévülési időn belül érvényesíthető.

A jogsértő (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlattal okozott kár megtérítése iránti keresetben a kárkötelmi négy feltételt kell bizonyítani, ezek a 1. jogsértő kereskedelmi gyakorlattal tanúsított magatartás és ezzel 2. ok-okozati (kauzális) összefüggésben bekövetkezett 3. kár ténye és mértéke (árfolyam-különbözet ténye és mértéke, amit kimutatni kell), valamint a 4. hitelező magatartásának felróhatósága. A devizakereskedelmi jogsértő gyakorlattal okozott kár iránti kereset jogi alapjai az alábbiak:

1. UNIÓS JOG ÉS JOGGYAKORLAT. Európai Unió Bírósága C-388/13 előzetes döntéshozatali ítélete, különösen lsd. ítélet 53-54., 57-59. pontjai, így az 58. pontban a felrótt jogsértő (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlat gyakorisága, szándékos vagy nem szándékos jellege és az e gyakorlattal a fogyasztónak okozott kár mértéke, utóbbi a kártérítési nemzeti szankcióra, polgári jogi igényre utal, ami maga az árfolyam-különbözet mint kár ténye és mértéke, valamint

2. NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI JOG. A 2008. évi XLVII. törvény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról és annak 15.§-ában engedett polgári peres igényérvényesítés, továbbá3. NEMZETI POLGÁRI JOG. Az 1959. évi IV. törvény 339.§, 345.§, 360.§ szakaszain alapuló polgári peres igényt lehet ebben a perben keresettel érvényesíteni.

Értelemszerűen a fenti levezetésem felvilágosító/tájékoztató jellegű és nem minősül az ügyvédi törvényben szabályozott ügyvédi tevékenységnek (személynek, megbízónak szóló jogi tanácsadásnak), tájékoztatómat bárki csak saját felelősségére alkalmazhatja.

Ügyvédi jogi tanácsadásomat (az alapján eldöntendő precedens perindításokat) a devizahiteles jogkereső email bejelentkezéssel (előjegyzéssel) tudja igénybe venni. Az ügyvédi tanácsadásra a banki elszámolás és az árfolyam-különbözet hiteltörténeti adata (ténye és mértéke) szükséges.

Dr. Kriston István ügyvéd – európajogi (pénzügyi) szakjogász
Ügyvédi tanácsadás (időpont foglalás): drkristonugyved@pr.hu
Helye: Érd, Dávid u. 4. – ügyvédi aliroda

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
honlap: www.jogesigazsag.hu
email belépés: jogtanacsos@pr.hu 
[cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM