MEGÁLLAPODÁS A KORMÁNY ÉS A BANKSZÖVETSÉG KÖZÖTT!

MEGÁLLAPODÁS A KORMÁNY ÉS A BANKSZÖVETSÉG KÖZÖTT!

MEGÁLLAPODÁS A KORMÁNY ÉS A BANKSZÖVETSÉG KÖZÖTT!

MEGÁLLAPODÁS

a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Bankszövetség képviselői között a fogyasztói deviza alapú és a deviza jelzáloghitelek forintosításánál felmerülő egyes kérdésekről 

A Kormány és a Magyar Bankszövetség (a továbbiakban együttesen: Felek) elkötelezettek az ország és a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának megőrzése iránt. A Kormány és a 
Magyar Bankszövetség egyetértenek, és kiemelten fontosnak tartják a fogyasztói deviza alapú és deviza jelzáloghitelek árfolyamkockázatának a pénzügyi közvetítőrendszer teherbíró-
képességének figyelembe vétele mellett történő végleges rendezését. 

loading...A Felek egyetértenek abban, hogy a lakossági deviza alapú és deviza jelzáloghitelek kivezetése össztársadalmi érdek, valamint a lakossági hitelek devizaárfolyam-kockázatának 
megszüntetése a magyarországi bankrendszer hosszú távú prudens működéséhez is nélkülözhetetlen. 

Jóllehet a Magyar Bankszövetségnek jóllehet fenntartásai vannak a devizahitelekkel kapcsolatos jogszabályok több elemével kapcsolatban, a bankszektor ugyanakkor jogkövető 
magatartást tanúsítva a törvényben foglaltakat végrehajtja, érdekelt abban, hogy a devizahitelek kilátásba helyezett forintosítása a szektorra nehezedő operációs terhek 
minimalizálásával és a kapcsolódó hitelek elszámolásával egy időben olyan formában történjen, hogy a forintban eladósodott fogyasztók se járjanak rosszabbul. 

 

Mindezekre tekintettel a tárgyaló felek az alábbiakban állapodtak meg: 

1. a deviza alapú- és devizahitelek külön törvény által előírt módon történő forintosítása kizárólag a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolással érintett azon svájci frankban, 
euróban vagy japán jenben nyilvántartott olyan fogyasztói kölcsönszerződésekre terjed ki, amely jelzálogalapú hitel, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing; 


2. a hitelintézetek valamennyi érintett fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében az elszámolással egyidejűleg külön törvény által előírt módon forint alapú kölcsönszerződésre vonatkozó módosítást az ügyfél számára elkészítik, amelyet az elszámolás határnapjáig megküldenek a fogyasztó részére; 

loading...


3. az érintett fogyasztói kölcsönszerződés a törvény erejénél fogva módosul azzal, hogy a fogyasztó a külön törvényben meghatározott időponttól számítva 30 napon belül 
írásban kezdeményezheti a módosított szerződésben az eredeti devizanem fenntartását; 


4. az 1. pontban említett jelzáloghitelek átváltása során a pénzügyi intézmények által alkalmazandó konverziós árfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai 2014. január 1. és 2014. október 31. közötti időszakban kiszámolt számtani átlaga, nevezetesen 254 HUF/CHF, 309 HUF/EUR és 2,22 HUF/JPY; 

 

5. a Kormány a forintosításra vonatkozó szabályozás tekintetében törvénymódosítási előterjesztést készít elő, amelyben a Kormány olyan törvényjavaslatot kezdeményez, 
hogy a konverziós árfolyamot 254 HUF/CHF, 309 HUF/EUR és 2,22 HUF/JPY 

szinten rögzíti, amely megfelel a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai számtani átlagának 2014. január 1. és 2014. október 31. közötti időszakban. A kormány a beterjesztett Javaslatnak elkötelezett képviseletét vállalja a Magyar Országgyűlésben; 


6. a Magyar Bankszövetség tagintézményei a konverzió lebonyolításából adódó pénzügyi intézményi fedezeti igény kielégítéséhez szükséges devizát euró devizanemben a Magyar Nemzeti Banktól megszerzik, az előzetesen a Magyar Nemzeti Bankkal kötött szerződésben rögzített feltételek mellett; 
7. a Magyar Bankszövetség tagintézményei vállalják, hogy a jelen megállapodás szerint meghatározott konverziós árfolyam és a konvertálásból adódó pénzügyi intézményi fedezeti igényhez a Magyar Nemzeti Banktól megszerzett deviza árfolyama közötti különbségből adódó nyereséget a költségvetésnek befizetik. A Kormány vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott konverziós árfolyam és a konvertálásból adódó pénzügyi intézményi fedezeti igényhez a Magyar Nemzeti Banktól megszerzett deviza árfolyama közötti különbségből adódó veszteséget az intézmények leírhatják a 2015. évre, illetve esetlegesen a 2016. évre esedékes pénzügyi szervezetek különadójából, illetőleg hitelintézeti különadóból; 

Így szőtték a kartellt a bankok

BANKI KARTELL-9,5 milliárdos bírság a végtörlesztéses banki kartell ügyben


8. a Kormány törekszik arra, hogy a 2014. XL. törvény szerinti elszámolás, a forintra váltás, valamint a fogyasztási hitel szabályainak módosításáról szóló törvény hatálybalépése egy időpontra essen annak érdekében, hogy ne kelljen egynél több körben az érintett ügyfelek szerződését módosítani; 


9. amennyiben Magyarország Országgyűlése nem fogadná el a forintosításra vonatkozó szabályozást tartalmazó törvényjavaslatot, akkor a Magyar Bankszövetség tagintézményei az ebből a célból a Magyar Nemzeti Banktól szerzett devizaállományból eredő nyitott devizapozícióból származó esetleges nyereséget a költségvetésnek befizetik, esetleges veszteséget leírhatják a 2015. évre, illetve esetlegesen a 2016. évre esedékes pénzügyi szervezetek különadójából, illetőleg hitelintézeti különadóból; 


10. amennyiben Magyarország Országgyűlése nem fogadná el a forintosításra vonatkozó szabályozást tartalmazó törvényjavaslatot, akkor jelen Megállapodás a 9. pontban foglaltak kivételével hatályát veszti 2015. január 31-én. 


Budapest, 2014. november 9.

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
"DEVIZAHITELEK"-ÚJABB MÓDOSÍTÓ A PARLAMENT ELŐTT!
“DEVIZAHITELEK”-ÚJABB MÓDOSÍTÓ A PARLAMENT ELŐTT!

"DEVIZAHITELEK"-ÚJABB MÓDOSÍTÓ A PARLAMENT ELŐTT! A bankok számára újabb nagy bevételkiesést okozó módosító javaslat jelent meg csütörtökön este a parlament...

KÖZÉRTHETŐEN - DEVIZAFORINTOSÍTÁS - DEVIZAPEREK.
KÖZÉRTHETŐEN – DEVIZAFORINTOSÍTÁS – DEVIZAPEREK

DEVIZAFORINTOSÍTÁS - DEVIZAPEREK DEVIZAFORINTOSÍTÁS. A devizaügy panoptikumában a "kész átverés show" folytatódik. A devizahiteleseket módszeresen félrevezetik. A devizahitelek forintosítása nem...

Close