KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

A Hitelkárosultak érdekében tevékenykedő civil szervezetek és szakemberek szükségesnek tartják felhívni a kormány, a törvényhozás és a közvélemény figyelmét arra, hogy a kormány által kidolgozás alatt álló devizahiteles elszámolási törvénytervezetet nem egyeztették a hitelezők által megkárosított emberekkel, sem pedig érdekvédelmi szervezeteikkel. Emiatt máris kétségbe vonható a törvény-tervezet alkotmányossága, valamint magának az elszámolásnak a korrektsége.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. és CXXXI. törvény kötelezővé teszi, hogy a törvényt előkészítő szakminisztériumnak minden új tervezetet és hatásvizsgálatát közzé kell tennie a honlapján abból a célból, hogy személyek és különösen az érdekvédelmi szervezetek kifejthessék álláspontjukat, melyet a kormány válaszával együtt a parlament elé kell tárni.


Az elmúlt években egyetlen társadalmi egyeztetés sem történt az új devizahitel-szabályok előkészítésekor, sem pedig az árfolyamrés és az egyoldalú kamatváltoztatás jogosságát megítélő törvényről. Várható, hogy a bankok arra fogják kihasználni ezt az állapotot, hogy megtámadják ezt a törvényt az Alkotmánybíróságon és az Unió intézményeinél. Ugyanez következhet be az elszámolási törvény esetében is, az adósok részéről.

KÖZLEMÉNY - Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!
KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

Mi, civilek a törvényesség betartását követeljük a kormánytól, hogy a devizában számolt adósságok elszámolására vonatkozó szabályok a törvényes rend szerint fogalmazódjanak meg.

A szabály tervezetét meg kell ismertetni a legteljesebb nyilvánossággal, hogy a társadalom véleményt alkothasson róla, és a véleményeket az előkészítők kiértékeljék.


A miniszter köteles a beérkezett véleményekről összefoglalót készíteni és a véleményezők listájával együtt közzétenni, s az Országgyűlésnek benyújtani az általános társadalmi egyeztetés keretében.

Hangsúlyozzuk: a nyilvános egyeztetés nem lehetőség, hanem törvényben rögzített kötelesség, melynek megszegése alapot ad a készülő törvény megtámadásához.
Ezért társadalmi egyeztetést követelünk, az elszámolási törvény tervezetének és hatásvizsgálatának nyilvánossá tételével. Követeljük továbbá a jogalkotásról szóló törvény betűje szerint az általunk, valamint mások által kifejtett vélemény, javaslat megfontolását és országgyűlés elé terjesztését.
Budapest, 2014. szeptember 5. – Hiteles Mozgalom – A közleményben megfogalmazott igényeket támogatja a Nemzeti Civil Kontroll

 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM