KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

loading...

KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

A Hitelkárosultak érdekében tevékenykedő civil szervezetek és szakemberek szükségesnek tartják felhívni a kormány, a törvényhozás és a közvélemény figyelmét arra, hogy a kormány által kidolgozás alatt álló devizahiteles elszámolási törvénytervezetet nem egyeztették a hitelezők által megkárosított emberekkel, sem pedig érdekvédelmi szervezeteikkel. Emiatt máris kétségbe vonható a törvény-tervezet alkotmányossága, valamint magának az elszámolásnak a korrektsége.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. és CXXXI. törvény kötelezővé teszi, hogy a törvényt előkészítő szakminisztériumnak minden új tervezetet és hatásvizsgálatát közzé kell tennie a honlapján abból a célból, hogy személyek és különösen az érdekvédelmi szervezetek kifejthessék álláspontjukat, melyet a kormány válaszával együtt a parlament elé kell tárni.


Az elmúlt években egyetlen társadalmi egyeztetés sem történt az új devizahitel-szabályok előkészítésekor, sem pedig az árfolyamrés és az egyoldalú kamatváltoztatás jogosságát megítélő törvényről. Várható, hogy a bankok arra fogják kihasználni ezt az állapotot, hogy megtámadják ezt a törvényt az Alkotmánybíróságon és az Unió intézményeinél. Ugyanez következhet be az elszámolási törvény esetében is, az adósok részéről.

KÖZLEMÉNY - Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

KÖZLEMÉNY – Az elszámolási törvény tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani!

Mi, civilek a törvényesség betartását követeljük a kormánytól, hogy a devizában számolt adósságok elszámolására vonatkozó szabályok a törvényes rend szerint fogalmazódjanak meg.

A szabály tervezetét meg kell ismertetni a legteljesebb nyilvánossággal, hogy a társadalom véleményt alkothasson róla, és a véleményeket az előkészítők kiértékeljék.


A miniszter köteles a beérkezett véleményekről összefoglalót készíteni és a véleményezők listájával együtt közzétenni, s az Országgyűlésnek benyújtani az általános társadalmi egyeztetés keretében.

Hangsúlyozzuk: a nyilvános egyeztetés nem lehetőség, hanem törvényben rögzített kötelesség, melynek megszegése alapot ad a készülő törvény megtámadásához.
Ezért társadalmi egyeztetést követelünk, az elszámolási törvény tervezetének és hatásvizsgálatának nyilvánossá tételével. Követeljük továbbá a jogalkotásról szóló törvény betűje szerint az általunk, valamint mások által kifejtett vélemény, javaslat megfontolását és országgyűlés elé terjesztését.
Budapest, 2014. szeptember 5. – Hiteles Mozgalom – A közleményben megfogalmazott igényeket támogatja a Nemzeti Civil Kontroll

 

Email

Szólj hozzá

Hozzászólás