FORINTOSÍTÁSI HOSSZÚ VÉGJÁTÉK.

FORINTOSÍTÁSI HOSSZÚ VÉGJÁTÉK.

FORINTOSÍTÁSI HOSSZÚ VÉGJÁTÉK.

[good_old_share]


– kérem megosztani –

 

LUXEMBOURG – BUDAPEST DEVIZAJÁTSZMA

FORINTOSÍTÁSI HOSSZÚ VÉGJÁTÉK – Dr. Kriston István ügyvéd európajogi (pénzügyi) szakjogász.

„Devizaügy eldöntése Budapestről tehát Luxembourgba tevődött át és ott dől el a magyar banki extraprofitot törvényesítő és az árfolyamkockázatot az adósokra áthárító magyar árfolyamkockázat viselési és forintosítási – bank és adós, illetőleg unió és tagállam közötti – jogvita sorsa.”
 

1. EU BIZOTTSÁG BANKMENTŐ VÉLEMÉNYE.

EU Bizottság C-51/17 számú magyar ügyben benyújtott véleménye szerint a deviza árfolyamkockázati kikötés tisztességtelensége nem vizsgálható, mivel annak adósokra áthárított szerződéses kockázatviselési feltételét magyar törvény rendezte, ezért legfeljebb a magyar forintosítási törvénynek az uniós fogyasztóvédelmi irányelvbe ütközése vizsgálható (hozzáteszem más ún. kötelességszegési eljárásban).

Európai Unió Bírósága (EUB) román C-186/16 ítéletétől az EU Bizottság magyar C-51/17 ügybeli véleményének eltérése nem más, mint egy uniós kísérlet a magyar adósok szerződéses árfolyamkockázat viselését törvényesítő magyar forintosítási törvény kivonására az uniós 93/13/EGK tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv és így az uniós és a tagállami bírósági hatáskör alól.

EUB ha és amennyiben az EU Bizottság véleményét elfogadja, akkor tagállami magyar bírósági perekben árfolyamkockázat tisztességtelen feltételét érvényesíteni nem lehet és ezután mérlegelése szerint csak az EU Bizottság indíthat Magyarország ellen – egyebekben jelenleg ezt megelőző ún. titkos "pilot" eljárási szakaszban lévő – kötelességszegési eljárást a 13/93/EGK irányelvet sértő magyar forintosítási törvény miatt és majd csak ennek – a magyar kormány ellenvéleménye esetén ismét az EUB elé kerülő – kimenetelétől függhet az árfolyamkockázat viselésének kérdése.

(ha uniós jogba ütközik, akkor a forintosítási törvényt a magyar országgyűlésnek hatályon kívül kell helyeznie és a tagállami bírósági perekben nem lehet alkalmazni, aminek beláthatatlanok a következményei …).Devizaügy eldöntése Budapestről tehát Luxembourgba tevődött át és ott dől el a magyar banki extraprofitot törvényesítő és az árfolyamkockázatot az adósokra áthárító magyar árfolyamkockázat viselési és forintosítási – bank és adós, illetőleg unió és tagállam közötti – jogvita sorsa.

EUB (Luxembourg) elé áttevődött magyar devizaügy az árfolyamkockázat tisztességtelen feltétel vizsgálhatósága vagy nem vizsgálhatósága kérdéséről és ennek körében a magyar forintosítási törvény és az uniós jog összevetése uniós jogértelmezéséről szól, amelynek lehetséges uniós és tagállami joghatásait fentebb levezettem.

2. EU ELLENI KÁRTÉRÍTÉSI PERINDÍTÁSOK

EUB (Luxembourg) előtt az Európai Unió (EU) Parlament és Tanács ellen szerződésen kívüli károkozás miatt meghirdetett uniós kártérítési perek viszont éppen az Európai Unió (EU) jogalkotási mulasztása miatt a magyar jelzáloghiteles adósokat ért árfolyamkár és ingatlanvagyonvesztés megtérítésére irányulnak.

3. ÖSSZEFOGLALÁS.

Összegezve látható, hogy a magyar devizaügy most kerül igazán az Európai Unió elé, így több síkon zajló jogvita kimenetelére várhatunk a magánjogi jogalanyok (hitelintézetek kontra adósok) között vitás árfolyamkockázat viselés kérdésének eldöntésében:

1. EUB előtt C-51/17 előzetes döntéshozatali eljárásban az uniós 93/13/EGK fogyasztóvédelmi irányelv jogértelmezésében a forintosítási törvény hatása a tisztességtelen feltétel vizsgálhatóságára és vizsgálhatóság esetén a hitelintézetek árfolyamkockázati tájékoztatási kötelezettségének tartalma.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

2. EU Bizottság uniós lehetséges kötelességszegési eljárása a magyar tagállam ellen a forintosítási törvény uniós jogsértése esetén.
2.1. EUB elé kerülő uniós per az 1. pontbeli eljárás lezárása után és annak nem vizsgálható tisztességtelen feltétellel záruló kimenetelétől függően, ha ezután a magyar tagállam nem tesz eleget a Bizottság várhatóan indokolással ellátva kibocsátandó véleményében (uniós irányelvbe ütköző magyar forintosítási törvény kiküszöbölése) foglaltaknak.

3. Tagállami bíróságokon folyamatban lévő vagy indítandó polgári perekben a deviza árfolyamkockázat viselési feltétel tisztességtelensége vizsgálhatóságának a fenti 1. és lehetséges 2. pontbeli uniós eljárásoktól függő kérdése.

4. EUB előtt uniós intézmények mint az EU Parlament és Tanács ellen indítandó kártérítési perek ezen intézmények közvetlen károkozása a magyar jelzáloghiteles adósoknak miatt, ez utóbbi perindításokra még jelentkezhet.

Jelentkezési póthatáridő: 2017. december 15. Email: drkristonugyved@gmail.com. Dr. Kriston István ügyvéd, európajogi (pénzügyi) szakjogász.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM