FIGYELEM! A VÉGREHAJTÁS MEGÁLLÍTHATÓ!

FIGYELEM! A VÉGREHAJTÁS MEGÁLLÍTHATÓ!

FIGYELEM! A VÉGREHAJTÁS MEGÁLLÍTHATÓ!

[good_old_share]


Jogerős végrehajtási eljárás megállítása,felfüggesztése. A bírósági végzés mellékelve, alul olvasható. + FONTOS INFORMÁCIÓK!
VÉGZÉS

„A bíróság a Feigl Gábor önálló bírósági végrehajtó előtt XXXX/2012. szám alatt és a XXXX/2012. szám alatt folyamatban lévő végrehajtási eljárást felfüggeszti.
A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a felfüggesztésre.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Budapest Környéki Törvényszékhez címzetten, melyet írásban, 4 példányban a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon kell előterjeszteni, vagy jegyzőkönyvbe mondani.”

INDOKOLÁS

„A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 370. § alapján a végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti.
A bíróság utal arra, hogy a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben az adós a keresetlevelében vagy ezt követően a per során azt is kérheti, hogy a bíróság a végrehajtást függessze fel a per jogerős befejezéséig. 

A kérelemben az azt megalapozó körülményeket a felperesnek elegendő valószínűsítenie. Döntésekor vizsgálnia kell az adós által előadott körülményeket, a kérelem indokoltságát, mérlegelnie kell, hogy az adós által állított körülmények bizonyítása esetén sor kerülhet-e a keresetnek való helyt adásra. 
(Pp.Kommentár, Complex Jogtár).A végrehajtás alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított peres eljárásra figyelemmel indokolt lehet a végrehajtás felfüggesztése a végrehajtás megszüntetési perben ( Fővárosi Ítélőtábla Pkf. eseti döntése).
A per jelen szakában a bíróság nem tud meggyőződni róla, hogy a felperesek valóban szerződés érvénytelensége tárgyában peres eljárást indítottak a Budapest Környéki Törvényszéken, azonban ezt a jelen per keresetlevelének mellékleteként csatolt keresetlevél másolattal valószínűsítették.

loading...

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Erre tekintettel a bíróság a végrehajtási eljárásokat felfüggesztette.

 

A végzés ellen a Pp. 233. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye, azzal, hogy a Vht. 50. § (3) bekezdése szerint felfüggesztést elrendelő határozat elleni jogorvoslatnak a felfüggesztésre nézve nincs halasztó hatálya.

A 2018. január 1-jétől változik a végrehajtás felfüggesztésének előterjesztése !!!

A végrehajtás felfüggesztését nem lehet már kérni a Ptk. 369. § a) bekezdésére való hivatkozással. 
(a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre)
Aki ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás van annak érdemes még idén beadni a végrehajtás felfüggesztése iránti keresetét a bíróságra, mert januártól sokkal nehezebben fogak zajlani ezek a perek.

„369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,”

Dr. Budaházi János ügyvéd, Szabó Miklós biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472
Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com. H-CS 08:00-16:00-ig. Pénteken 08:00-14:00-ig Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.
loading…


[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM