EGYMILLIÓS TARTOZÁSIG JÖHET AZ EGYEZKEDÉS

EGYMILLIÓS TARTOZÁSIG JÖHET AZ EGYEZKEDÉS.

EGYMILLIÓS TARTOZÁSIG JÖHET AZ EGYEZKEDÉS

[good_old_share]

Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy egymillió forint fölötti tartozásoknál is sikeres egyezség születhessen a bankokkal.
Kötelező békéltetést ír elő jövő évtől egymillió forint alatt az MNB-törvény – írja a Magyar Hírlap.

Szokássá válhat, hogy a pénzügyi szolgáltatók és fogyasztóik közötti jogviták egy részét mediációval próbálják elintézni a felek.

Módosult a jegybanktörvény, amelynek nyomán 2017. január elsejétől bizonyos feltételek megléte esetén a pénzügyi szolgáltatókat egymillió forint alatti, fogyasztóval való jogvitájukban köti a Pénzügyi Békéltető Testület határozata.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény legutóbbi módosítása nyomán átalakultak azok a jogszabályi keretek, amelyek a pénzügyi intézmények számára meghatározzák, esetükben milyen következményekkel járnak a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) döntései. A jövő év első napjával hatályba lépő szabályozás értelmében a bank és fogyasztó közti jogvita rendezése során a testület kötelező érvényű határozatot hoz, amennyiben a bank előzetesen aláveti magát a PBT döntésének. Ennek hiányában azonban a testület csak ajánlást fogalmaz meg a jogvita rendezésére.

Erős megkötésként életbe lép a kötelező alávetés intézménye is, a jogszabály szerint akkor is kötelező érvényű a testület döntése, ha a bank „alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot”. Mindez annyit tesz, ha a jogvita tárgya nem éri el az egymillió forintot, úgy a jogvitát a PBT eldöntheti még úgy is, hogy ahhoz a felek nem járultak hozzá. 
A kötelező alávetés intézménye egyébként nem újdonság. Nyugat-Európában általános, de Közép-Európában is egyre több államban használják, sikeresen működik például Csehországban és Lengyelországban is. Kovács Erika, a PBT elnöke az új szabályozástól azt reméli, hogy a pénzügyi intézmények megegyezéspárti gyakorlata erősödik, több megegyezés születik majd. Az elnök lapunk kérdésére elmondta: a kötelező alávetés bevezetését a Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bankon keresztül kezdeményezte a megegyezési hajlandóság erősítése érdekében. A PBT tagja az Európai Gazdasági Térség területén működő Pénzügyi Vitarendezési Rendszernek (FIN-NET), amely szervezet az alternatív, tehát bírói fórumokon kívüli, vitarendezéssel foglalkozó európai intézményeket tömöríti.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/
„Az alternatív vitarendezés célja, hogy tehermentesítve a bíróságokat, egyszerűbb és ingyenes vagy olcsó eljárásra törekedve próbálja elérni a felek megállapodását” – mondta Kovács Erika, majd hozzátette: ugyan a jogszabályba belekerült, hogy a PBT bizonyos feltételek megléte esetén hozhat kötelező érvényű döntést, de a testület célja továbbra is a felek megegyezése, azaz az általuk megkötendő megállapodás létrehozatala és jóváhagyása. „Egyetlen bíróság vagy fórum sem tud olyan jó döntést hozni, mint amilyet a felek saját megállapodással létrehozhatnak” – tartja az elnök. Hiába a kötelező döntéshozás lehetősége, a PBT a jövőben is leginkább közvetíteni szeretne a felek között – tette hozzá.

A FIN-NET adatai szerint a kötelező jogszabályi alávetést alkalmazó államokban harminc-negyven százalékkal nőtt a felek megállapodási hajlandósága, és itthon is hasonló statisztikát remélnek az új szabálytól – emelte ki Kovács Erika. Vannak persze tipikus esetek is, amikor csak az egyik fél törekszik megegyezésre és szükségessé válik a békéltetés. A biztosítási szektorból az elnök kiemelte a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások ügyét, ahol sokszor a szerződéses vagy jogszabályi feltételek megléte esetén sem akarnak a biztosítók fizetni, de még megegyezni sem. Míg a forintosított devizatartozásoknál az adósok egy része jelenleg sem képes törleszteni, ám nem merül fel jogszabálysértési probléma, így csak a pénzügyi szolgáltató méltányosságán, üzleti döntésén múlik a megegyezés.

Vannak olyan esetek is, amikor a megállapodás létrejöttét a fogyasztók akadályozzák azzal, hogy a szolgáltató által ajánlott egyezség mértékénél jóval magasabb összegben gondolkodnak. Gyakori az is, hogy a pénzügyi ismeretek hiánya miatt a fogyasztó nincs tisztában azzal, mi szerepel egy hitelszerződésben, mi a tartalma az üzletszabályzatnak vagy milyen nyilatkozatot tett korábban a szolgáltató előtt. Ilyen esetekben a szolgáltató hiába ajánl fel kedvezményt vagy könnyítést, illetve törekszik megállapodásra, a fogyasztók a teljes díjtétel vagy tartozás elengedését követelik, és kizárják a megállapodás lehetőségét.

Kovács Erika elmondta, hogy a pénzügyi szolgáltatók részt vettek a jogszabály megalkotásában és nem ellenezték a kötelező alávetést. „A pénzügyi szektor jelentős része külföldi kézben van, ott pedig megszokott jogintézmény az alávetés” – vélte az elnök. Hozzáfűzte, hogy a friss szabályozás beleillik abba a tendenciába, amely könnyíteni kívánja a bírói ügyintézést: 2012-től hatályos a bírósági mediáció jogintézménye, amelynek értelmében bíróságra jutott ügyeket tudnak a felek megállapodással lezárni. Ezt egészíti ki a jegybanktörvény módosítása: egymillió forintos összeghatárig ugyanis kis értékűnek számít a per, speciális szabályokkal, ezek teszik ki a bíróságok ügymennyiségének jelentős részét. Az új jogintézmény így sokat könnyíthet majd a magyar bírói rendszer leterheltségén.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM