“DEVIZAHITELES” ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

"DEVIZAHITELES" ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

"DEVIZAHITELES" ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

DEVIZA ÁLLAMPER
DEVIZAHITELESEK KONTRA ÁLLAM
FELHÍVÁS TÖMEGES PERBELÉPÉSRE
csatlakozás: drkristonugyved@pr.hu
csatlakozás: drkristonugyved@gmail.com


 

Devizahitelesek ne féljetek, államperben egyesüljetek (!)

ÁLLAM-BANK MEGÁLLAPODÁS. Magyar Állam (Nemzetgazdasági Minisztérium) és a Magyar Bankszövetség lsd. csatolt és a www.kormany.hu honlapon közzétett megállapodása a deviza alapú hitelek piaci árfolyamon történő folyósításáról és erre vonatkozó törvényjavaslatról álláspontom szerint érvénytelen. A magyar államnak a bank és adós között fennálló magánjogi jogviszonyba (a továbbiakban: magánviszony) kizárólag a bankok érdekképviseletével (a továbbiakban: bank) kötött megállapodással történt egyoldalú – az adós harmadik félre kötelezettséget áramoltató – beavatkozása jogszabálysértő.Az állam és a bank a megállapodásukban félként részt nem vevő harmadik adós személy terhére megállapodtak abban, hogy a magánviszony másik (adós) alanya fizeti meg az árfolyamkockázatot. A megállapodás folytán az adósokra terhelték a felvételkori ca. 150-160 és forintosítás piaci 256,47 Ft árfolyama között a deviza alapú szerződés időtartama alatt fennálló árfolyam-különbözetet. A megállapodás folytán az adósok a devizában nyilvántartott tartozásuk 256,47 Ft piaci árfolyamon történő forintosításával megállapításra kerülő forinthitel felvételére kényszerülnek. A megállapodás egy jogállamban példátlan, mert az állam egy közjogias magánjogi aktussal lényegében a magánviszonyt jogszabállyal módosító törvény tartalmáról a deviza alapú magánjogi szerződésnek csupán az egyik alanyával állapodott meg.

 

ÁLLAMPER I. – MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYTELENÍTÉSE. Államper célja, hogy egyetlen keresetindítással a devizahitelesek tömegei végre egy polgári perben egyesüljenek és felállhassanak azzal az állammal szemben, amely közjogi felelőssége folytán 2004-óta megengedte és elnézte a devizajövedelemmel nem rendelkező lakosság devizában történő eladósodását, vagyonvesztését és elszegényedését, amely állam jogszabályokkal legalizálta a deviza alapú pénzügyi terméket, és amely állam a bankok kölcsönbe burkolt tőkepiaci árfolyam üzletének eredményét kockázati díj címén az adósokkal fizetteti meg és ennek realizálásához az MNB devizatartalékából maga az állam biztosítja a devizát.

 

ÁLLAMPER II. – KÁRTÉRÍTÉS. Államper I. keresetének tartalma a megállapodás érvénytelenségének megállapítása iránti igény. A megállapítási per sikere esetén az időközben nyilvánvalóan törvénybe iktatásra kerülő 356,47 (vagy 256,60) Ft piaci árfolyam okán az érvénytelen megállapodás alapján a deviza alapú magánjogi szerződésen kívüli közreható károkozás iránt lehet kártérítési pert indítani a magyar állam és a bankszövetség ellen az árfolyam-különbözet, mint kár megfizetésére történő egyetemleges kötelezésük iránt.

 

ÁLLAMPER I. JELENTŐSÉGE. Államper I. indítás jelentősége óriási a devizahitelesek szempontjából. Az állam és a bankszövetség megállapodásának érvénytelenítése útján az árfolyamkockázat díjának (árfolyam-különbözet) megállapítása és megfizetése ellen a devizahitelesek egyetlen perben lehetséges fellépéséről és egyesítéséről van szó. Az állam és a bankszövetség megállapodása teremtett először módot arra, hogy jogi fogást találjunk a bankok oldalán beavatkozó államon. 

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS. Államper I. polgári perbelépési tájékoztató és ügyvédi perviteli meghatalmazás igénylése kizárólag a drkristonugyved@pr.hu vagy drkristonugyved@gmail.com elektronikus levélcímeken történhet. Az állam-bankszövetség megállapodás érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per egyszeri bírósági eljárási illetéke a nagyszámú felperesi fél között történő eloszlása folytán jelképes összegű. Az ügyvédi munkadíj egyszeri és jelképes összegű (ügyvédi szabály miatt nyilvánosan nem közölhető). Az államper I. bírósági határozata ellen – jogorvoslat szükségessége és kimerülése, valamint erre vonatkozó külön meghatalmazás esetén – az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) fordulok [ez nem azonos az Európai Unió Bíróságával (Luxembourg)].


Lásd csatolva:
– NGM közlemény
NGM – Bankszövetség megállapodása

Devizahitelesek ne féljetek, államperben egyesüljetek (!)

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász

email: drkristonugyved@pr.hu
email: drkristonugyved@gmail.com

A Nemzeti Civil kontroll folyamatosan beszámol az ügy állásáról. Kérjük, hogy ezt a cikket oszd meg ismerőseiddel is, hogy aki csatlakozni szeretne a perhez, az értesülhessen a lehetőségről. Fontos az összefogás! Vessünk véget közösen ennek a tébolynak!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM