“DEVIZAHITELES” ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

"DEVIZAHITELES" ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

"DEVIZAHITELES" ÁLLAMPER! VESSÜNK VÉGET A TÉBOLYNAK! CSATLAKOZZ!

DEVIZA ÁLLAMPER
DEVIZAHITELESEK KONTRA ÁLLAM
FELHÍVÁS TÖMEGES PERBELÉPÉSRE
csatlakozás: drkristonugyved@pr.hu
csatlakozás: drkristonugyved@gmail.com


 

Devizahitelesek ne féljetek, államperben egyesüljetek (!)

ÁLLAM-BANK MEGÁLLAPODÁS. Magyar Állam (Nemzetgazdasági Minisztérium) és a Magyar Bankszövetség lsd. csatolt és a www.kormany.hu honlapon közzétett megállapodása a deviza alapú hitelek piaci árfolyamon történő folyósításáról és erre vonatkozó törvényjavaslatról álláspontom szerint érvénytelen. A magyar államnak a bank és adós között fennálló magánjogi jogviszonyba (a továbbiakban: magánviszony) kizárólag a bankok érdekképviseletével (a továbbiakban: bank) kötött megállapodással történt egyoldalú – az adós harmadik félre kötelezettséget áramoltató – beavatkozása jogszabálysértő.

loading...Az állam és a bank a megállapodásukban félként részt nem vevő harmadik adós személy terhére megállapodtak abban, hogy a magánviszony másik (adós) alanya fizeti meg az árfolyamkockázatot. A megállapodás folytán az adósokra terhelték a felvételkori ca. 150-160 és forintosítás piaci 256,47 Ft árfolyama között a deviza alapú szerződés időtartama alatt fennálló árfolyam-különbözetet. A megállapodás folytán az adósok a devizában nyilvántartott tartozásuk 256,47 Ft piaci árfolyamon történő forintosításával megállapításra kerülő forinthitel felvételére kényszerülnek. A megállapodás egy jogállamban példátlan, mert az állam egy közjogias magánjogi aktussal lényegében a magánviszonyt jogszabállyal módosító törvény tartalmáról a deviza alapú magánjogi szerződésnek csupán az egyik alanyával állapodott meg.

 

ÁLLAMPER I. – MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYTELENÍTÉSE. Államper célja, hogy egyetlen keresetindítással a devizahitelesek tömegei végre egy polgári perben egyesüljenek és felállhassanak azzal az állammal szemben, amely közjogi felelőssége folytán 2004-óta megengedte és elnézte a devizajövedelemmel nem rendelkező lakosság devizában történő eladósodását, vagyonvesztését és elszegényedését, amely állam jogszabályokkal legalizálta a deviza alapú pénzügyi terméket, és amely állam a bankok kölcsönbe burkolt tőkepiaci árfolyam üzletének eredményét kockázati díj címén az adósokkal fizetteti meg és ennek realizálásához az MNB devizatartalékából maga az állam biztosítja a devizát.

 

ÁLLAMPER II. – KÁRTÉRÍTÉS. Államper I. keresetének tartalma a megállapodás érvénytelenségének megállapítása iránti igény. A megállapítási per sikere esetén az időközben nyilvánvalóan törvénybe iktatásra kerülő 356,47 (vagy 256,60) Ft piaci árfolyam okán az érvénytelen megállapodás alapján a deviza alapú magánjogi szerződésen kívüli közreható károkozás iránt lehet kártérítési pert indítani a magyar állam és a bankszövetség ellen az árfolyam-különbözet, mint kár megfizetésére történő egyetemleges kötelezésük iránt.

 

ÁLLAMPER I. JELENTŐSÉGE. Államper I. indítás jelentősége óriási a devizahitelesek szempontjából. Az állam és a bankszövetség megállapodásának érvénytelenítése útján az árfolyamkockázat díjának (árfolyam-különbözet) megállapítása és megfizetése ellen a devizahitelesek egyetlen perben lehetséges fellépéséről és egyesítéséről van szó. Az állam és a bankszövetség megállapodása teremtett először módot arra, hogy jogi fogást találjunk a bankok oldalán beavatkozó államon. 

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS. Államper I. polgári perbelépési tájékoztató és ügyvédi perviteli meghatalmazás igénylése kizárólag a drkristonugyved@pr.hu vagy drkristonugyved@gmail.com elektronikus levélcímeken történhet. Az állam-bankszövetség megállapodás érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per egyszeri bírósági eljárási illetéke a nagyszámú felperesi fél között történő eloszlása folytán jelképes összegű. Az ügyvédi munkadíj egyszeri és jelképes összegű (ügyvédi szabály miatt nyilvánosan nem közölhető). Az államper I. bírósági határozata ellen – jogorvoslat szükségessége és kimerülése, valamint erre vonatkozó külön meghatalmazás esetén – az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) fordulok [ez nem azonos az Európai Unió Bíróságával (Luxembourg)].

loading...


Lásd csatolva:
– NGM közlemény
NGM – Bankszövetség megállapodása

Devizahitelesek ne féljetek, államperben egyesüljetek (!)

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász

email: drkristonugyved@pr.hu
email: drkristonugyved@gmail.com

A Nemzeti Civil kontroll folyamatosan beszámol az ügy állásáról. Kérjük, hogy ezt a cikket oszd meg ismerőseiddel is, hogy aki csatlakozni szeretne a perhez, az értesülhessen a lehetőségről. Fontos az összefogás! Vessünk véget közösen ennek a tébolynak!

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
AZ ÁTSZÁMÍTÁSHOZ NEM DEVIZA, HANEM KOCKÁS FÜZET KELL!
AZ ÁTSZÁMÍTÁSHOZ NEM DEVIZA, HANEM KOCKÁS FÜZET KELL!

AZ ÁTSZÁMÍTÁSHOZ NEM DEVIZA, HANEM KOCKÁS FÜZET KELL!   A kormány legalizálni akar egy szemfényvesztést, az évszázad pénzügyi csalását! "A...

AZ "ADÓSOK" MEGSZÓLALNAK - DR. LÉHMANN.
AZ “ADÓSOK” MEGSZÓLALNAK – DR. LÉHMANN

Az alábbiakban megkezdtem az általam helyesnek tartott álláspont kialakítását az adósok számára. Igyekszem haladni a témában. Léhmann György Bankszövetség által...

Close