Devizahitelek – Átvert hitelkárosultak! Itt a lehetőség!

Dr. Budaházi ügyvéd, Dr. Szabó ügyvéd, Nemzeti Civil Kontroll, Devizahitelek - Átvert hitelkárosultak! Itt a lehetőség!

Devizahitelek – Átvert hitelkárosultak! Itt a lehetőség!

Figyelem! Az alább olvasható ítélet nem csak a Lombard szerződését érinti!!! Részletesebb, egyszerűsített magyarázat az ítélet után olvasható, valamint szintén megtalálod az oldal alján egy másik ügyvédtől származó jogi véleményt is!!!

C-472/20 előzetes döntéshozatali eljárás ítélete Lombard és fogyasztó közötti jogvitában.
2022.03.31.

Az ítélet indoklása

" A fenti indokok alapján a Bíróság (hatodik tanács) a következőképpen határozott:1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy a nemzeti jog olyan helyzetre vonatkozó diszpozitív szabályának hiányában, amikor valamely szerződés az elsődleges tárgyára vonatkozó feltétel tisztességtelen jellege folytán nem maradhat fenn, az ezen irányelvben foglalt rendelkezések hatékony érvényesülése nem biztosítható kizárólag az érintett tagállam legfelsőbb szintű bírósága által kibocsátott, nem kötelező erejű olyan állásfoglalás útján, amely iránymutatást ad az alsóbb fokú bíróságoknak arra vonatkozóan, hogy e szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítása során milyen megközelítést kell alkalmazni.

2) A 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság úgy határoz, hogy a kölcsönszerződésben részes felek vonatkozásában – azzal az indokkal, hogy az említett szerződésen belül a szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó valamely feltételt ezen irányelv értelmében tisztességtelennek kell nyilvánítani – helyreállítja azt az állapotot, amelyben e szerződés megkötésének hiányában lettek volna; ha az eredeti állapot helyreállítása lehetetlennek bizonyul, e bíróság feladata gondoskodni arról, hogy a fogyasztó végső soron abba a helyzetbe kerüljön, amelyben akkor lett volna, ha a tisztességtelennek ítélt feltétel soha nem létezett volna."

Röviden és tömören

Az eredeti állapotot kell helyreállítani.

"a szerződéskötés napján kiszámolható tartozást kell alapul venni, amiből le kell vonni a tisztességtelen feltétel miatt keletkezett minden költséget."
C-470/20. EUB ítélet

1. a hazai jog ilyen jellegű szabályának hiányában nem lehet legfőbb bírói véleménnyel szabályozni az elszámolást 

2. az eredeti állapotot kell helyreállítani, vagy ha ez lehetetlen, akkor úgy kell rendezni a tisztességtelen feltétel pénzügyi kihatását, mintha sosem létezett volna.

2019. június 19. KÚRIA állásfoglalás legfontosabb része:

Új pereknél (2018) már kizárólag a Kúria – i számításokkal lehet a keresetlevelet benyújtani.

1. számítási mód

A szerződést a bíróság akként nyilvánítja érvényessé, hogy a kirovó pénznemmé a forint válik, és ügyleti kamat az irányadó forintkamat szerződéskötéskori értékének kamatfelárral növelt mértékével egyenlő.

A szerződés már nem minősül devizaalapúnak, és így kikerül a forintosítási törvények hatálya alól is a kölcsön összegét a ténylegesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátott forintösszegben kell meghatározni.

2. számítási mód (EUB ítélete szerint ez is kuka)A szerződést a bíróság akként nyilvánítja érvényessé, hogy a deviza-forint átváltási árfolyamot maximálja, forintosításig a szerződésben rögzített kamattal.

A fogyasztó által viselt árfolyamkockázat felső határaként figyelembe vehető 180 HUF/CHF árfolyam, amelyet a magyar jogalkotó alkalmas határértéknek tekintett.

Figyelembe vehető továbbá 20 %-os mértékű árfolyamkockázat.
Ezekre a számítási módokra kényszerít a Kúria állásfoglalása csak így lehet a keresetlevelet beadni a Bíróságra!

C-470/20. EUB ítélet alapján viszont az eredeti állapotot kell helyreállítani, vagy ha ez lehetetlen, akkor úgy kell rendezni a tisztességtelen feltétel pénzügyi kihatását, mintha sosem létezett volna.
Ezen állapottal kell kiszámolni ki – kinek is tartozik és mennyivel!!! 

C-470/20. EUB ítélet IDE KATTINTVA OLVASHATÓ

További információ az üggyel kapcsolatban IDE KATTINTVA olvasható!

Probléma esetén keressék bizalommal Dr. Budaházi János ügyvédet (polgári és büntető jogász)

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583 vezetékes telefon: 06-23-360-472Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM