A vis maior

A vis maior LEHETETLENÜLÉSTÍPUSOK A SZERZŐDÉSES VISZONYOKBAN. [good_old_share] "A Ptk. 312. §-ának (1) bekezdése szabályozza a teljesítés lehetetlenné válását. Eszerint, ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a... Read more »