Devizahitel: végre már ezt is vizsgálják! És…ez a szerződés is semmis!

Devizahitel: végre már ezt is vizsgálják! És...ez a szerződés is semmis!

Devizahitel: végre már ezt is vizsgálják! És…ez a szerződés is semmis!

A fő kérdés végre már terítékre került! És ezzel rengeteg szerződés bukik meg! : a fogyasztó képes volt-e felmérni a rá háruló korlátlan kockázatot terhelő szerződéses kötelezettséget.


BANIF/Cofidis jogerősen érvénytelenKártérítési ügyvéd – A másodfokú eljárásban a bíróság azt vizsgálta, hogy a szerződésben az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás elégséges-e a 93/13 EGK irányelve, a Kúria 2/2014 PJE határozata, a 6/2013 PJE határozat 3. pontja valamint az Európai Unió Bírósága által hozott C-51/17. számú ügy alapján abból a szempontból, hogy a fogyasztó képes volt-e felmérni a rá háruló korlátlan kockázatot terhelő szerződéses kötelezettséget.

További szakmai anyagként a bíróság felhasználta a Kúria konzultációs Testületének 2019. április 10-ei Emlékeztetőjét (8. és 9. pontok) valamint a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma devizahiteles ügyeket tárgyaló tanácsainak 2019. június 3. napján tartott értekezletén elhangzottakat is.

“A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma devizahiteles ügyeket tárgyaló tanácsainak 2019. június 3. napján tartott értekezletén egységes álláspontot foglalt el abban, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tartalmára irányadó Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítéletében foglaltak szerint az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó, ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is.” (Ítélet 9. oldal)

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A bíróság végül ítéletével megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződésből és a hozzá tartozó ÁSZF-ből sem lehet megállapítani a fentiekben ismertetett hivatkozások szerinti megfelelőséget, ezért a szerződésnek azon rendelkezése, mely szerint az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, tisztességtelen és mivel ez a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, ezért a szerződés semmis. Kártérítési ügyvéd.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM