DEVIZA-HITEL CSALÁS-Feljelentés a Legfőbb Ügyész részére

DEVIZA-HITEL CSALÁS - FONTOS A NYILVÁNOSSÁG, KÉRJÜK A MEGOSZTÁST! Feljelentés a Legfőbb Ügyész részére

FONTOS A NYILVÁNOSSÁG-KÉRJÜK A MEGOSZTÁST! (Kapcsolódó cikkek a lap alján)

Péter Menyhért

loading...

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak Budapest, 2013. augusztus 26.
Dr. Ibolya Tibor Főügyész úrnak
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. E-mail: lu@mku.hu 
FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Akadémia u. 13. E-mail: fov.fou@mku.hu

Tárgy: Új, komplex, az ügyészséghez igazított feljelentés

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott Menyhért Péter (szül: Budapest, 1958.02.24. a.n.: Varga Ilona), 1213 Budapest, Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, az április óta általam, és a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport tagjai által megküldött feljelentések hányattatását, valamint az ügyészség elkerülő magatartását figyelembe véve, a következő módosításban kívánom feljelentésemet érvényesíttetni:

Az egyedi szerződések összehasonlítása és elemzése alapján, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim védelme érdekében a következő országosan egységes, komplex, (a Btk. 321.§ (1) szerint minősülő) bűnszervezetben, (a Btk. 6 § (1) szerint minősülő) bűnhalmazatban elkövetett gazdasági bűncselekmények, valamint (a Btk. 143.§ (1) b) c) g) pontja szerint minősülő) több ember halálát okozó emberiesség elleni bűntett elkövetői ellen az alábbi feljelentést teszem:

loading...

1. Csányi Sándor – OTP elnök-vezérigazgatója,
2. Felcsuti Péter – Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) vezérigazgatója, 2008. április 25-étől a Magyar Bankszövetség elnöke, korábban alelnöke,
3. Papp Edit – Erste Bank vezére 2007-től 2011. május 31-ig,
4. Erdei Tamás – 1997-től 2012 márciusig az MKB elnök-vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke,
5. Gyuris Dániel – FHB Jelzálogbank vezérigazgatója 1999-2010. október 22-ig, 
6. Patai Mihály – UnicreditBank Hungary Zrt elnök-vezérigazgatója 2006 óta, 
7. Török László – CIB Bank 2005–2009 vezérigazgató,
8. Csicsáky Péter – TakarékBank elnök-vezérigazgatója, (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) pénzügyi szolgáltatók egyszemélyi felelős vezetői, bűntársaik; 
9. továbbá minden további FEL NEM SOROLT, de bizonyíthatóan ÉRINTETT, deviza alapú jogügylettel foglalkozó pénzügyi szolgáltató szervezet egyszemélyi felelős vezetője; és bűntársaik, 
10. valamint az önálló jogi személy Magyar Bankszövetség, mint bűnszervezet ellen.Nevezett vezető beosztású személyek előre megszervezett, bűnszervezetben (Magyar Bankszövetség), egységes tevékenység következményeként, az érintett pénzügyi szolgáltatók telephelyein aláírt minden deviza alapú jogügylet, szerződés, lízing, stb. megkötésekor, az államot és az adóst tudatosan, üzletszerűen, a várható személyes anyagi előnyük (bónusz, jutalom, prémium, stb) megszerzése érdekében az adósokat megtévesztették, tévedésben tartották, ezzel legkevesebb 3.000 milliárdos közvetlen anyagi kárt okoztak, valamint közvetett közrehatásként több magyar polgár halálát és számtalan család megnyomorítását idézték elő.

Három kétséget kizáróan bizonyítható, anyagi kárt okozó tétel minden deviza alapú szerződés, jogügylet esetében fellelhető: az árfolyam különbözet, az árfolyam nyereség, és a jogtalan %-os megállapítású költség többlet.

Ez a 3 tevékenység a hitelezett pénzek összegére vetítve mintegy 40-50%-os kárt okoztak. A kárérték minden egyedi szerződés alapján pontosan kiszámítható.
Országosan és a meglévő információink alapján, a csaló maffia az adósoknak a kihelyezett 7.200 milliárd Ft legkevesebb 40%-át, azaz 3.000 Milliárd Ft becsértékű közvetlen kárt okozott!
Az adósokat ért megkárosítás számlaadás illetőleg elszámolás nélkül történt, a jogszabályok súlyos megsértését, az állami költségvetés megkárosítását eredményező, az adós vagyona elleni károkozással egy szerződésben, attól elválaszthatatlanul valósították meg.
Országosan és a meglévő információink alapján, a csaló maffia a MAGYAR államnak (minden magyar polgárnak!) a 3.000 Milliárd Ft számla nélküli – feketegazdaság! – jövedelem cca. 20%-át, azaz 600 Milliárd Ft becsértékű, adócsalásból – adóelkerülésből eredeztethető adóhiányt, kárt okozott!

A bűnszervezetbe tömörült vezető állású tisztségviselők cselekedetükkel bizonyítottan megvalósították a 2012. évi C. (a régi 1978. évi IV.) törvény, Büntető Törvénykönyv (továbbiakban Btk) 373. § (a régi 318.§.) szerint minősülő csalás bűntettének, valamint a feljelentésem elválaszthatatlan részét képező videó tanúvallomásomban (https://www.youtube.com/watch?v=oQJVkDnNoHU) szereplő bűncselekmények tényállását. 

Az üzletszerűen, vélelmezhetően KIZÁRÓLAG maffia jellegű bűnszövetségben elkövethető csalás mellett rendszerszerűen, okozati összefüggésben, halmazati módon valósultak meg a bűncselekmények.

Az elkövetők közvetett ráhatása következményeként megvalósult öngyilkosságok és súlyos családi tragédiák, a magyar polgárok ezreinek kifosztás miatt kiemelendő a Btk 143. § (a régi 330/A.) szerint minősülő, emberiesség elleni bűncselekmény.

Kapcsolódó cikkek:

Varga István-”Bizonyítani fogom hogy nem volt deviza a hitelek mögött.”

Surányi György volt jegybankelnök beismerő vallomása a devizahitelekről+cikk

Feltétlenül nézd meg-Dr. Damm Andrea a semmis szerződésekről+iratminták!

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Devizahitelesek: Megnyugtató megoldás születhet? Nyerésre álló adósok. Varga István közgazdász, az MNB felügyelő bizottságának a tagja.
“Devizahitelek” Varga István-Valami nagy dolog készül

"Devizahitelesek": Megnyugtató megoldás születhet? Nyerésre álló adósok. Vendég: Varga István közgazdász, az MNB felügyelő bizottságának a tagja."Ha kiderül az, hogy...

Kész a bankok csomagja
Kész a bankok csomagja.

FIGYELEM! Kapcsolódó cikkek a lap alján!   xml search Kapcsolódó cikkek: Varga István MNB-Ez a “termék” sem az Alaptörvénynek, sem...

Close