A KORMÁNYZAT NYÚJTSON BE KÖZÉRDEKŰ KERESETET A DEVIZAHITELESEK ÉRDEKÉBEN!

A KORMÁNYZAT NYÚJTSON BE KÖZÉRDEKŰ KERESETET A DEVIZAHITELESEK ÉRDEKÉBEN!

Devizahitel-kérdés: Az állam felelőssége és kötelessége a kialakult helyzet azonnali megoldása

A "deviza" – "hitelezési" társadalmi tragédia 2010-ig, a teljes parlamenti garnitúra közös felelőssége! Nincs csak bal és jobboldali bűn, hiába mutogatnak egymásra. Látogasd meg a www.parlament.hu weboldalt, és megláthatod a stratégiai bizottságok, albizottságok pártok és képviselők szerinti megosztását! Láthatod, hogy nincs kivétel, minden párt, így minden képviselő tudott mindent! Ne feledd: a Magyar Állam jogfolytonossága és alapvető felelőssége nem szűnik meg egy-egy választás alkalmával! A kétharmad pedig tejhatalom, bizonyítja többek között az is, hogy néhány hónap alatt a FIDESZ-KDNP alkotmányozott! NINCSENEK ELFOGADHATÓ ÉRVEK A FIDESZ-KDNP FELELŐSSÉG ALÓLI KIBÚVÁSÁRA! 2010-től pedig az új, ellenzéki pártok felelőssége is felvetődik. Szónokolnak a banki csalásokról, visszaélésekről, kerekasztal beszélgetéseket, tüntetéseket és vitákat szerveznek, de a csalás leleplezése és az ügy megoldása érdekében hivatalból egyik sem fordult az Európai Bírósághoz, közérdekű keresetet, vagy ügyészségi feljelentést egyik sem tett! Pedig ez, a tények ismeretében, és a bizonyítékok birtokában nem csak joguk, hanem alapvető kötelességük lenne! (ezeket a lépéseket is a civileknek kellett megtenni) Így "ellenzéki" szereplésük nem más, mint hiteltelen színjáték, választási kampány! Ne hagy magad ISMÉT átverni!

Az államnak be kell avatkozni a kialakult helyzetbe. Nem tűrhető az, hogy korlátozzák a magánszemélyek joghoz, és jogorvoslathoz való jogait.
Itt csak a kormány lehet a megoldás kulcsa, ha valóban képes elismerni, hogy a Kúria jogegységije nem más, mint a jog megerőszakolása.


A kormány egyetlen törvénnyel, 2/3-al egy óra alatt képes lenne a kérdés megoldására, ha van rá valódi szándék, bátorság és politikai akarat.

AJÁNLOTT CIKK: “DEVIZAHITEL”-KARÁCSONY UTÁN MEGHOZZA A JÉZUSKA A MEGOLDÁST​

1./KIM-Navracsics megoldással: "clausula rebus sic stantibus" szerződésmódosítással. (alapja az 1969 évi bécsi egyezmény 62.cikke)
A KIM megoldása viszont információink szerint nem ütközne alaptörvénybe: a hatályos polgári törvénykönyv ugyanis lehetővé teszi, hogy a parlament jogszabállyal módosítsa a szerződések tartalmát. Az úgynevezett "clausula rebus sic stantibus" tétele alapján a jogalkotó jogosult a fennálló és tartós szerződési jogviszonyokat módosítani visszamenőleges hatállyal (ex tunc), ha valamely körülmény szerződéskötés után beállt változása folytán a szerződés változatlan tartalmú fenntartása valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A beavatkozás feltétele, hogy a körülményváltozás túlmegy a normális változás kockázatán és nem volt ésszerűen előre látható, továbbá, hogy a körülményváltozás társadalmi méretű legyen, vagyis a szerződések nagy tömegét érintse.
A szerződések két elemébe viszont egészen biztosan nem avatkozhat be jogszabály: a kölcsöntőke összegét és a kamat mértékét nem írhatják át.


2./MNB részéről közérdekű kereset indítással, 
kiterjesztő hatályával tenné semmissé a deviza alapú szerződéseket a 2013. július 4-i döntés mentén.
164. § (1) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a 39. §-ban meghatározott törvények és az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseibe vagy a 81. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezésekbe ütközik, továbbá akinek tevékenységével kapcsolatban felmerül a Ptk. szerinti tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazása, ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.

Éva Nagy

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM