A KORMÁNYZAT NYÚJTSON BE KÖZÉRDEKŰ KERESETET A DEVIZAHITELESEK ÉRDEKÉBEN!

A KORMÁNYZAT NYÚJTSON BE KÖZÉRDEKŰ KERESETET A DEVIZAHITELESEK ÉRDEKÉBEN!

Devizahitel-kérdés: Az állam felelőssége és kötelessége a kialakult helyzet azonnali megoldása

A "deviza" – "hitelezési" társadalmi tragédia 2010-ig, a teljes parlamenti garnitúra közös felelőssége! Nincs csak bal és jobboldali bűn, hiába mutogatnak egymásra. Látogasd meg a www.parlament.hu weboldalt, és megláthatod a stratégiai bizottságok, albizottságok pártok és képviselők szerinti megosztását! Láthatod, hogy nincs kivétel, minden párt, így minden képviselő tudott mindent! Ne feledd: a Magyar Állam jogfolytonossága és alapvető felelőssége nem szűnik meg egy-egy választás alkalmával! A kétharmad pedig tejhatalom, bizonyítja többek között az is, hogy néhány hónap alatt a FIDESZ-KDNP alkotmányozott! NINCSENEK ELFOGADHATÓ ÉRVEK A FIDESZ-KDNP FELELŐSSÉG ALÓLI KIBÚVÁSÁRA! 2010-től pedig az új, ellenzéki pártok felelőssége is felvetődik. Szónokolnak a banki csalásokról, visszaélésekről, kerekasztal beszélgetéseket, tüntetéseket és vitákat szerveznek, de a csalás leleplezése és az ügy megoldása érdekében hivatalból egyik sem fordult az Európai Bírósághoz, közérdekű keresetet, vagy ügyészségi feljelentést egyik sem tett! Pedig ez, a tények ismeretében, és a bizonyítékok birtokában nem csak joguk, hanem alapvető kötelességük lenne! (ezeket a lépéseket is a civileknek kellett megtenni) Így "ellenzéki" szereplésük nem más, mint hiteltelen színjáték, választási kampány! Ne hagy magad ISMÉT átverni!

Az államnak be kell avatkozni a kialakult helyzetbe. Nem tűrhető az, hogy korlátozzák a magánszemélyek joghoz, és jogorvoslathoz való jogait.
Itt csak a kormány lehet a megoldás kulcsa, ha valóban képes elismerni, hogy a Kúria jogegységije nem más, mint a jog megerőszakolása.


loading...

A kormány egyetlen törvénnyel, 2/3-al egy óra alatt képes lenne a kérdés megoldására, ha van rá valódi szándék, bátorság és politikai akarat.

AJÁNLOTT CIKK: “DEVIZAHITEL”-KARÁCSONY UTÁN MEGHOZZA A JÉZUSKA A MEGOLDÁST​

1./KIM-Navracsics megoldással: "clausula rebus sic stantibus" szerződésmódosítással. (alapja az 1969 évi bécsi egyezmény 62.cikke)
A KIM megoldása viszont információink szerint nem ütközne alaptörvénybe: a hatályos polgári törvénykönyv ugyanis lehetővé teszi, hogy a parlament jogszabállyal módosítsa a szerződések tartalmát. Az úgynevezett "clausula rebus sic stantibus" tétele alapján a jogalkotó jogosult a fennálló és tartós szerződési jogviszonyokat módosítani visszamenőleges hatállyal (ex tunc), ha valamely körülmény szerződéskötés után beállt változása folytán a szerződés változatlan tartalmú fenntartása valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A beavatkozás feltétele, hogy a körülményváltozás túlmegy a normális változás kockázatán és nem volt ésszerűen előre látható, továbbá, hogy a körülményváltozás társadalmi méretű legyen, vagyis a szerződések nagy tömegét érintse.
A szerződések két elemébe viszont egészen biztosan nem avatkozhat be jogszabály: a kölcsöntőke összegét és a kamat mértékét nem írhatják át.


2./MNB részéről közérdekű kereset indítással, 
kiterjesztő hatályával tenné semmissé a deviza alapú szerződéseket a 2013. július 4-i döntés mentén.
164. § (1) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a 39. §-ban meghatározott törvények és az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseibe vagy a 81. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezésekbe ütközik, továbbá akinek tevékenységével kapcsolatban felmerül a Ptk. szerinti tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazása, ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.

Éva Nagy

loading...
Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
MAGYAR VALÓSÁG: 1 KILÓ PARIZER, AVAGY ZABÁLJ MAGYAR!
MAGYAR VALÓSÁG: 1 KILÓ PARIZER, AVAGY ZABÁLJ MAGYAR!

Egy igen tanulságos történetet szeretnék megosztani veletek, amely hűen tükrözi a mai magyar valóságot, és sajnos nagyon szomorú, hogy ránk...

RÉGÉSZETI TÉNYEK, MELYEKET ELHALLGATNAK
RÉGÉSZETI TÉNYEK, MELYEKET ELHALLGATNAK

A 20-21. században régészek, kutatók olyan meghökkentő és döbbenetes leletekre bukkantak, amelyek az ember őstörténeti múltjával kapcsolatban megváltoztathatják a történelmet,...

Close