VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN.

Éva Nagy – Teo Fiser

 

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 1.

A devizához kötött hitel az évszázad csalása, ami nemcsak 3 millió magyar ember, hanem az egész ország elleni szervezett támadás a globális bankhatalom részéről.
Ez nem jöhetett volna létre, ha a Róna Péter által megnevezett felelősök aktív segítsége nélkül. Az akkori kormányok és az MNB az UNIÓ-hoz való csatlakozást követően szándékosan nem hajtották végre a pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációját.A jogalkotás és jogalkalmazás nem veszi figyelembe a európai uniós fogyasztóvédelmi szabályokat.

A Hpt. folyamatos módosítása miatt a PSZÁF-nek nem volt érdemi jogosítványa, a bankok Üzletszabályzatát nem véleményezhette, az egyes banki termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban nem volt engedélyezési feladata.
A GVH-nak szintén nem volt semminemű valódi jogosítványa és lehetősége fellépni a bankokkal szemben. A Gyurcsány-Bajnai kormány a bankár-lobby legfőbb kiszolgálóiként gyakorlatilag kiiktatták a fogyasztóvédelmet, így a pénzügyi elit gátlástalan profitéhségének lett áldozata 3 millió ember. 

Az MNB-t 2004-ben a svájci jegybank elnöke, majd később az IMF is figyelmeztette a devizában történő eladósodás veszélyeire, nem történt érdemi lépés, így a banki pénzsszivattyú csúcsra járatása következtében a bankok 20.000 MRD HUF extra-profitra tettek szert, amit gyakorlatilag adómentesen vittek ki az országból.VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 2.
A bankok a devizához kötött hiteleket Swap-ügyletekkel fedezik. 2008-ban a devizahitelek túlpörgetése miatt 4.000 MRD Ft összegű nyitott Swap-pozíció keletkezett, likviditási gondok keletkeztek, bankpánik keletkezett.
Az EKB és az IMF a bankok és pénzügyi-lobby hithű kiszolgálói: Gyurcsány-Bajnay-Simor-Veress 3 hét alatt szerkesztették meg a 20 MRD EURÓ IMF-hitel felvételére irányuló szándéknyilatkozatot 2008.november 4-én.

A sajtóban kommunikált hitelfelvételi cél a devizahitelesek megsegítése.
Veress János 2008.11.07-én 9 bankkal kötött megállapodást ebben az ügyben, amelyről a lakosság semmit nem tudott, mivel a bankok nem tájékoztatták őket. Ehelyett a parlament megszavazta a 2008.évi CIV.tv-t, a bankmentő csomagot.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 3.
Az MNB az alábbi intézkedéseivel a kereskedelmi bankok végső finanszírozójává vált:
– jegybank egynapos hiteleinek kamatát 0,5 %-al csökkentette,
– a kötelező tartalékrátát 5%-ról 2%-ra mérsékelte, amely 500 MRD HUF forrásbővülést eredményezett a bankok számára
– majd új Swap tenderekkel a partnerkockázat mérséklésével állt be közvetítőként a piaci szereplők közé, elősegítve ezzel a bankok devizaforrás-megújítását
Az MNB az országunk ellenében a nemzetközi pénzvilág legfőbb kiszolgálójává vált.Ezzel bizonyítást nyert, hogy érdekeit tekintve, se nem magyar, se nem nemzeti.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 4.
A kormány 2008-ban végrehajtott bankmentő csomagja: (IMF-hitelből)
– 5 MRD EURO állami bankgarancia-vállalás,
– 2 MRD EURO feltőkésítés
– FHB: 100 millió EURÓ tőkeinjekció, 410 millió EURO hitelkeret
– OTP: 1,35 MRD EURO kormányzati hitel
– MFB/EXIMBANK: 578 millió EURO hitel

A lakosságnak csak a megszigorítások jutottak, a devizahiteleseknek meg mese jutott habbal, mert a pénzt az akkori kormányok ellopták tőlük, és bankmentésre használták fel, amelynek nagy része kikerülve az országból megkárosítva ezzel mind az országot, mind annak állampolgárait. Ezt egy normális demokráciában hazaárulásnak hívják.

A magyar állam nevében a pénzügyminiszter (OSZKÓ PÉTER) ugyanakkor 2009 júliusában 500 millió euró összegű, 5 éves futamidejű devizakötvény kibocsátásról döntött. Nem volt indokolt a devizakötvény kibocsátás, állapította meg az ÁSZ jelentés.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 5.
A bankok előre megfontolt szándékkal, annak biztos tudatában követték el ezt a bűncselekményt, hogy hogy ez a konstrukció visszafizethetetlen, mert a tőkeérték exponenciálisan növekszik.

Ezt Ausztriában- ahol van fogyasztóvédelem- azonnal betiltották, és a Legfelsőbb Bíróság kártalanította az ebben érintett vétlen embereket, akiket a bankok becsaptak gátlástalan profitéhségük miatt. Ezután az anyabankok figyelme a Közép-Kelet-Európai országok felé irányult, ahol az alacsony pénzügyi kultúra és más hátrányos történelmi múlt adottságait kihasználva, hamisított THM-el, megtévesztő csalárd reklámokkal tőrbecsalták áldozataikat, és olyan terméket sóztak rájuk, amelyekkel soha nem látott mértékű uzsorát realizáltak, és mindezt megtehették az Európai Unió vezetőinek maximális támogatásával.

Mo. került a legnehezebb helyzetbe, mert a többi ország jegybankja és fogyasztóvédelme jelentős védőhálót biztosított a hitelt felvevők részére.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 6.
A devizához kötött hitel csalás, mert
– nincs mögötte valódi deviza, csak swap-ügyletek, és egyéb pénzügyi tranzakciók,spekulációs céllal,
– A bankok számviteli rendszerükben kettős nyilvántartást vezetnek, mintha deviza lenne, számolják el a Ft-ban nyújtott, és Ft-ban törlesztett hiteleket, technikai számlák közbeiktatásával, ami nem a valós eseményeket rögzítve több számviteli alapelvet sért. A csalás tehát nem a szerződésben történik, még csak nem is a törlesztési forintösszeg számlabeli leemelésekor.

A csalást a devizában történő nyilvántartás számításakor és elkészítésekor követik el és a bank által kiadott elszámolási értesítőben dokumentálják, ezért a csalás bizonyítéka egyrészt a bank által vezetett deviza nyilvántartás, másrészt a bank által kiadott elszámolási értesítő.
Ahhoz, hogy a bankok ezt a csalás-sorozatot elkövethessék, az állam és a parlament asszisztált ehhez, többször módosították a Számviteli tv-t és több mint 2000-szer (!!!)a Hpt-t a kritikus időszakban.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 7.
Az államot a megfelelő felügyelet és kontroll hiánya miatt jelentős felelősség terheli. Az állam nem védte meg a polgárait, nem hajlandó az utólagos felelősségét elismerni, amely hagyta a lakosságot a létfenntartását veszélyeztető banki uzsorának kitenni. 

A devizacsalás ügyében a fentieken túl egzakt bizonyítékokkal rendelkezünk. Ennek nyilvánosságra hozatalával kártyavárként fog összeomlani minden banki érv.
Ennek mentén az államnak kötelezni kell az adósokat a teljes kártalanításra, tehát a bank által jogtalanul felvett valamennyi Ft visszafizetésére, annak kamataival együtt.
Követelésünk:
1./Eredeti szerződési feltételek visszaállítása kamat+ kezelési költség, és nincs árfolyamrés, és egyéb devizás ktg.
A befizetett összegek beszámítása a Ft-osított összegbe.
2./ Az indokolatlan költségek kamattal növelt összegének visszafizetése azoknál, akik elő vagy végtörlesztéssel rendezték a hitelüket, vagy plusz költséggel jelentős kamatozású Ft-hitelt vettek fel a devizahitel kiváltására.
3./ Indokolatlanul árverezett lakások vonatkozásában kártérítési kötelezettség.
4./Pereknél illetékmentesség.
5./ Kilakoltatási moratórium meghosszabbítása a helyzet rendezéséig.
6./ Magáncsőd intézményének bevezetése
7./ Az árfolyamgát és a devizahitelek azonnali hatályú eltörlése
Minden becsapott és átvert adóst kártalanítani kell, mert itt nagyon komoly törvénysértés történt.

A devizához kötött csalás törvényi sértéseit kb. 100 pontban lehetne összefoglalni, amelyekből néhányat kiemelünk:
– HTP.213.§.(1.)bek.
– PTK.200.§.(1.)bek.
– PTK.205.§.
– PTK.209.§.(1.)bek.
– 41/1997.(THM .CDS felár)
– Luxemburgi Európai Bíróság C-472/10/2012.ápr.26.
– 93/13.EGK-irányelv
– Legfelsőbb Bíróság PK.2/2011.(XII.12.)PK
– Kúria PK. Állásfoglalásai
– BTK. Csalás minősített esetei (uzsora)
De a legsúlyosabb a Számviteli tv. Többszöri megsértése a nem létező deviza virtuális csalás-sorozata, ami az eredeti tőkeösszeget többszörözi .


ÖSSZEGZÉS
A derivatívákon alapuló a világ legnagyobb eddig ismert pénzügyi szélhámossága a kormányok és az unió teljes egyetértésében, amelyet – ilyen nagyságrendben, hogy egy egész országot tönkre tettek vele-,soha, sehol a világon nem hajtottak végre, csak Magyarországon!

A devizahitel visszafizethetetlen, mert a teljes futamidőig annak több, mint 7-szeresét kellene visszafizetni, mert folyamatosan és hatványozottan nő. Minél nagyobb a hitel összege, és minél hosszabb a futamidő ebben a konstrukcióban, annál nagyobb az uzsora.

Vádoljuk a 2002-2010.közötti kormányokat azzal, hogy 3 millió embert odadobtak koncként a pénzvilág hiénáinak!
Vádoljuk a mostani kormányt azzal, hogy választási ígéretét nem beváltva, szemet huny a bankterror felett, miközben társadalmi katasztrófa fenyeget!

A I. és II. devizamentő törvény csak morzsákat juttat vissza az adósoknak, mert az árfolyamkockázat, ami az adós terhének 80%-a továbbra is az adós terhe marad.
– Milyen elszámolási törvény az, ami nem a valós elszámolásra és elszámoltatásra épül?
– Milyen elszámolási törvény az, amelynek a végén az adós Ft-ban kimutatott tartozása nagyobb lesz, mint a felvételkori?
– Milyen elszámolási törvény az, ami egy nem létező KHR-rendszerre épül?
Olyan adatokra, amit a bankok adtak a rendszernek, és azt soha egyetlen hatóság sem engedélyezett.Nem valós számokra vonatkozó átértékelés is csak valótlan lehet.
– Milyen elszámolási törvény az, ami nem oldja meg a legrászorultabbak problémáját, mert a végrehajtók ott folytathatják, ahol abbahagyták?
Holott az adósok a bankok tisztességtelen és csaló magatartása miatt kerültek nehéz helyzetbe és váltak fizetésképtelenné.

Az Országgyűlés által jóváhagyott I. és II. elszámolási törvény legalizálja a banki csalást azzal, hogy a az adósokra delegálja az árfolyamkockázat teljes összegét, holott számtalan MNB-tanulmány, jogi és közgazdasági szakértők igazolták azt, hogy nem volt valódi árfolyamkockázat, csak a deviza alapú hitelszerződéseken keresztül egy fiktív árfolyamkockázat korlátlan áthárítása történt közjegyzői segédlettel, állami asszisztenciával, és MNB-jóváhagyással. – Éva Nagy – Teo Fiser

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM