VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN.

Éva Nagy – Teo Fiser

 

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 1.

A devizához kötött hitel az évszázad csalása, ami nemcsak 3 millió magyar ember, hanem az egész ország elleni szervezett támadás a globális bankhatalom részéről.
Ez nem jöhetett volna létre, ha a Róna Péter által megnevezett felelősök aktív segítsége nélkül. Az akkori kormányok és az MNB az UNIÓ-hoz való csatlakozást követően szándékosan nem hajtották végre a pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációját.A jogalkotás és jogalkalmazás nem veszi figyelembe a európai uniós fogyasztóvédelmi szabályokat.

A Hpt. folyamatos módosítása miatt a PSZÁF-nek nem volt érdemi jogosítványa, a bankok Üzletszabályzatát nem véleményezhette, az egyes banki termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban nem volt engedélyezési feladata.
A GVH-nak szintén nem volt semminemű valódi jogosítványa és lehetősége fellépni a bankokkal szemben. A Gyurcsány-Bajnai kormány a bankár-lobby legfőbb kiszolgálóiként gyakorlatilag kiiktatták a fogyasztóvédelmet, így a pénzügyi elit gátlástalan profitéhségének lett áldozata 3 millió ember. 

Az MNB-t 2004-ben a svájci jegybank elnöke, majd később az IMF is figyelmeztette a devizában történő eladósodás veszélyeire, nem történt érdemi lépés, így a banki pénzsszivattyú csúcsra járatása következtében a bankok 20.000 MRD HUF extra-profitra tettek szert, amit gyakorlatilag adómentesen vittek ki az országból.VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 2.
A bankok a devizához kötött hiteleket Swap-ügyletekkel fedezik. 2008-ban a devizahitelek túlpörgetése miatt 4.000 MRD Ft összegű nyitott Swap-pozíció keletkezett, likviditási gondok keletkeztek, bankpánik keletkezett.
Az EKB és az IMF a bankok és pénzügyi-lobby hithű kiszolgálói: Gyurcsány-Bajnay-Simor-Veress 3 hét alatt szerkesztették meg a 20 MRD EURÓ IMF-hitel felvételére irányuló szándéknyilatkozatot 2008.november 4-én.

A sajtóban kommunikált hitelfelvételi cél a devizahitelesek megsegítése.
Veress János 2008.11.07-én 9 bankkal kötött megállapodást ebben az ügyben, amelyről a lakosság semmit nem tudott, mivel a bankok nem tájékoztatták őket. Ehelyett a parlament megszavazta a 2008.évi CIV.tv-t, a bankmentő csomagot.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 3.
Az MNB az alábbi intézkedéseivel a kereskedelmi bankok végső finanszírozójává vált:
– jegybank egynapos hiteleinek kamatát 0,5 %-al csökkentette,
– a kötelező tartalékrátát 5%-ról 2%-ra mérsékelte, amely 500 MRD HUF forrásbővülést eredményezett a bankok számára
– majd új Swap tenderekkel a partnerkockázat mérséklésével állt be közvetítőként a piaci szereplők közé, elősegítve ezzel a bankok devizaforrás-megújítását
Az MNB az országunk ellenében a nemzetközi pénzvilág legfőbb kiszolgálójává vált.Ezzel bizonyítást nyert, hogy érdekeit tekintve, se nem magyar, se nem nemzeti.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 4.
A kormány 2008-ban végrehajtott bankmentő csomagja: (IMF-hitelből)
– 5 MRD EURO állami bankgarancia-vállalás,
– 2 MRD EURO feltőkésítés
– FHB: 100 millió EURÓ tőkeinjekció, 410 millió EURO hitelkeret
– OTP: 1,35 MRD EURO kormányzati hitel
– MFB/EXIMBANK: 578 millió EURO hitel

loading...

A lakosságnak csak a megszigorítások jutottak, a devizahiteleseknek meg mese jutott habbal, mert a pénzt az akkori kormányok ellopták tőlük, és bankmentésre használták fel, amelynek nagy része kikerülve az országból megkárosítva ezzel mind az országot, mind annak állampolgárait. Ezt egy normális demokráciában hazaárulásnak hívják.

A magyar állam nevében a pénzügyminiszter (OSZKÓ PÉTER) ugyanakkor 2009 júliusában 500 millió euró összegű, 5 éves futamidejű devizakötvény kibocsátásról döntött. Nem volt indokolt a devizakötvény kibocsátás, állapította meg az ÁSZ jelentés.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 5.
A bankok előre megfontolt szándékkal, annak biztos tudatában követték el ezt a bűncselekményt, hogy hogy ez a konstrukció visszafizethetetlen, mert a tőkeérték exponenciálisan növekszik.

Ezt Ausztriában- ahol van fogyasztóvédelem- azonnal betiltották, és a Legfelsőbb Bíróság kártalanította az ebben érintett vétlen embereket, akiket a bankok becsaptak gátlástalan profitéhségük miatt. Ezután az anyabankok figyelme a Közép-Kelet-Európai országok felé irányult, ahol az alacsony pénzügyi kultúra és más hátrányos történelmi múlt adottságait kihasználva, hamisított THM-el, megtévesztő csalárd reklámokkal tőrbecsalták áldozataikat, és olyan terméket sóztak rájuk, amelyekkel soha nem látott mértékű uzsorát realizáltak, és mindezt megtehették az Európai Unió vezetőinek maximális támogatásával.

Mo. került a legnehezebb helyzetbe, mert a többi ország jegybankja és fogyasztóvédelme jelentős védőhálót biztosított a hitelt felvevők részére.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 6.
A devizához kötött hitel csalás, mert
– nincs mögötte valódi deviza, csak swap-ügyletek, és egyéb pénzügyi tranzakciók,spekulációs céllal,
– A bankok számviteli rendszerükben kettős nyilvántartást vezetnek, mintha deviza lenne, számolják el a Ft-ban nyújtott, és Ft-ban törlesztett hiteleket, technikai számlák közbeiktatásával, ami nem a valós eseményeket rögzítve több számviteli alapelvet sért. A csalás tehát nem a szerződésben történik, még csak nem is a törlesztési forintösszeg számlabeli leemelésekor.

A csalást a devizában történő nyilvántartás számításakor és elkészítésekor követik el és a bank által kiadott elszámolási értesítőben dokumentálják, ezért a csalás bizonyítéka egyrészt a bank által vezetett deviza nyilvántartás, másrészt a bank által kiadott elszámolási értesítő.
Ahhoz, hogy a bankok ezt a csalás-sorozatot elkövethessék, az állam és a parlament asszisztált ehhez, többször módosították a Számviteli tv-t és több mint 2000-szer (!!!)a Hpt-t a kritikus időszakban.

VÁDIRAT AZ ÁLLAMHOZ A DEVIZACSALÁS ÜGYÉBEN 7.
Az államot a megfelelő felügyelet és kontroll hiánya miatt jelentős felelősség terheli. Az állam nem védte meg a polgárait, nem hajlandó az utólagos felelősségét elismerni, amely hagyta a lakosságot a létfenntartását veszélyeztető banki uzsorának kitenni. 

A devizacsalás ügyében a fentieken túl egzakt bizonyítékokkal rendelkezünk. Ennek nyilvánosságra hozatalával kártyavárként fog összeomlani minden banki érv.
Ennek mentén az államnak kötelezni kell az adósokat a teljes kártalanításra, tehát a bank által jogtalanul felvett valamennyi Ft visszafizetésére, annak kamataival együtt.
Követelésünk:
1./Eredeti szerződési feltételek visszaállítása kamat+ kezelési költség, és nincs árfolyamrés, és egyéb devizás ktg.
A befizetett összegek beszámítása a Ft-osított összegbe.
2./ Az indokolatlan költségek kamattal növelt összegének visszafizetése azoknál, akik elő vagy végtörlesztéssel rendezték a hitelüket, vagy plusz költséggel jelentős kamatozású Ft-hitelt vettek fel a devizahitel kiváltására.
3./ Indokolatlanul árverezett lakások vonatkozásában kártérítési kötelezettség.
4./Pereknél illetékmentesség.
5./ Kilakoltatási moratórium meghosszabbítása a helyzet rendezéséig.
6./ Magáncsőd intézményének bevezetése
7./ Az árfolyamgát és a devizahitelek azonnali hatályú eltörlése
Minden becsapott és átvert adóst kártalanítani kell, mert itt nagyon komoly törvénysértés történt.

A devizához kötött csalás törvényi sértéseit kb. 100 pontban lehetne összefoglalni, amelyekből néhányat kiemelünk:
– HTP.213.§.(1.)bek.
– PTK.200.§.(1.)bek.
– PTK.205.§.
– PTK.209.§.(1.)bek.
– 41/1997.(THM .CDS felár)
– Luxemburgi Európai Bíróság C-472/10/2012.ápr.26.
– 93/13.EGK-irányelv
– Legfelsőbb Bíróság PK.2/2011.(XII.12.)PK
– Kúria PK. Állásfoglalásai
– BTK. Csalás minősített esetei (uzsora)
De a legsúlyosabb a Számviteli tv. Többszöri megsértése a nem létező deviza virtuális csalás-sorozata, ami az eredeti tőkeösszeget többszörözi .


ÖSSZEGZÉS
A derivatívákon alapuló a világ legnagyobb eddig ismert pénzügyi szélhámossága a kormányok és az unió teljes egyetértésében, amelyet – ilyen nagyságrendben, hogy egy egész országot tönkre tettek vele-,soha, sehol a világon nem hajtottak végre, csak Magyarországon!

A devizahitel visszafizethetetlen, mert a teljes futamidőig annak több, mint 7-szeresét kellene visszafizetni, mert folyamatosan és hatványozottan nő. Minél nagyobb a hitel összege, és minél hosszabb a futamidő ebben a konstrukcióban, annál nagyobb az uzsora.

Vádoljuk a 2002-2010.közötti kormányokat azzal, hogy 3 millió embert odadobtak koncként a pénzvilág hiénáinak!
Vádoljuk a mostani kormányt azzal, hogy választási ígéretét nem beváltva, szemet huny a bankterror felett, miközben társadalmi katasztrófa fenyeget!

A I. és II. devizamentő törvény csak morzsákat juttat vissza az adósoknak, mert az árfolyamkockázat, ami az adós terhének 80%-a továbbra is az adós terhe marad.
– Milyen elszámolási törvény az, ami nem a valós elszámolásra és elszámoltatásra épül?
– Milyen elszámolási törvény az, amelynek a végén az adós Ft-ban kimutatott tartozása nagyobb lesz, mint a felvételkori?
– Milyen elszámolási törvény az, ami egy nem létező KHR-rendszerre épül?
Olyan adatokra, amit a bankok adtak a rendszernek, és azt soha egyetlen hatóság sem engedélyezett.Nem valós számokra vonatkozó átértékelés is csak valótlan lehet.
– Milyen elszámolási törvény az, ami nem oldja meg a legrászorultabbak problémáját, mert a végrehajtók ott folytathatják, ahol abbahagyták?
Holott az adósok a bankok tisztességtelen és csaló magatartása miatt kerültek nehéz helyzetbe és váltak fizetésképtelenné.

Az Országgyűlés által jóváhagyott I. és II. elszámolási törvény legalizálja a banki csalást azzal, hogy a az adósokra delegálja az árfolyamkockázat teljes összegét, holott számtalan MNB-tanulmány, jogi és közgazdasági szakértők igazolták azt, hogy nem volt valódi árfolyamkockázat, csak a deviza alapú hitelszerződéseken keresztül egy fiktív árfolyamkockázat korlátlan áthárítása történt közjegyzői segédlettel, állami asszisztenciával, és MNB-jóváhagyással. – Éva Nagy – Teo Fiser

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
"Elszámolás vagy leszámolás készül a károsultakkal?"
ELSZÁMOLÁS, VAGY LESZÁMOLÁS KÉSZÜL A „DEVIZA” KÁROSULTAKKAL?

ELSZÁMOLÁS, VAGY LESZÁMOLÁS KÉSZÜL A „DEVIZA” KÁROSULTAKKAL?   Elszámolás vagy leszámolás készül a károsultakkal? A kérdés jogos, de attól tartunk,...

EGYEDI JOGI TANÁCSADÁS - DR.KRISTON ISTVÁN.
EGYEDI JOGI TANÁCSADÁS – DR.KRISTON ISTVÁN

DEVIZAÜGYVÉD ON-LINE EGYEDI JOGI TANÁCSADÁS Email küldök jogi tanácsadásomról tájékoztatót. Email tanácsadás: drkristonugyved@pr.hu Jogi tanácsadás azért szükséges, mert a deviza...

Close